ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/07/2004

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים