ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/07/2004

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 68), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים