ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/07/2004

הצעת חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון - בקשה דחופה למתן היתר), התשס"ד-2004, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים