ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/07/2004

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 91), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים