ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/06/2004

פיטורי כ250 עובדים שהועסקו במועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות בשל הפסקת השתתפות משרד התמ"ת במימוןהעסקת עובדים קבועים בעבודות מיידיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים