ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/06/2004

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור הזרקת מים וחומרים אחרים לבשר), התשס"ג-2003, חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 2), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים