ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/06/2004

חיוב תלמידים עולים מאתיופיה מעל גיל 18 בתשלומי ביטוח לאומי

פרוטוקול

 
ס ד ר ה י ו ם: חיוב תלמידים עולים מאתיופיה מעל גיל 18 בתשלומי ביטוח לאומי

5
ועדה משותפת של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות והוועדה לזכויות הילד – 29.6.04
הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות - 131
והוועדה לזכויות הילד - 67
יום שלישי , י' בתמוז התשס"ד, (29.6.04) שעה 11:00

ס ד ר ה י ו ם: חיוב תלמידים עולים מאתיופיה מעל גיל 18 בתשלומי ביטוח לאומי
נכחו
חברי הוועדה: קולט אביטל – היו"ר
מיכאל מלכיאור – יו"ר הוועדה לזכויות הילד
מוזמנים
רפי בן סימון – מינהל הגבייה – המוסד לביטוח לאומי
אביבה גייבל – מינהל המחקר – המוסד לביטוח לאומי
יפה זמיר – מינהל הגבייה – המוסד לביטוח לאומי
דוד יאסו – מנהל מח' אתיופים המשרד לקליטת עליה
חנוך צמיר – משנכ"ל המשרד לקליטת עליה
מזל קידר – עוזרת למנהלת אגף רווחה במחלקת עליה, הסוכנות
היהודית
אודי בן דרור – רפרנט ביטוח לאומי, משרד האוצר
עודי בהט – מנהל גף קליטת עליה, משרד החינוך התרבות
והספורט
אסמרה אקלה – רכז פניות עולים מאתיופיה, המועצה לשלום הילד
אביב דוד – רכז ארצי, איחוד הארגונים של עולי אתיופיה
מנהלת ועדת העליה הקליטה והתפוצות
דנה גורדון
מנהלת הוועדה לזכויות הילד
רחל סעדה
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

חיוב תלמידים עולים מאתיופיה מעל גיל 18 בתשלומי ביטוח לאומי
היו"ר קולט אביטל
בוקר טוב. זאת ישיבת המשך, ישיבת סיכום של הישיבה שהופסקה מטעמים מובנים בשבוע שעבר. בינתיים העברנו את כל החומר בצורה מפורטת בשלמותו ללשכת השרה, אני מקווה שלמשרד הקליטה אין כרגע שום סיבה לבוא ולהגיד לנו לא ידענו, לא מצאנו. ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה ומה הצלחתם בינתיים לגלות ומה הפתרונות המוצעים.
חנוך צמיר
נתחיל אולי מהסוף. המערכת, במלים אחרות משרד החינוך ומשרד הקליטה, בתאום מול יצחק קדמן טלפוני שנעשה הבוקר, מציעה את ההסדר הבא. אנחנו קודם כל מדברים על צעירים שבעת היווצרות החוב היו בתוך מערכת החינוך והמערכת התיכונית. זאת ההגדרה הבסיסית. לגבי אלה המערכת הממשלתית תמצא את מקור המימון כדי לכסות את החוב הכולל מול הביטוח הלאומי.
היו"ר קולט אביטל
יפה מאוד. זאת אומרת שאיך אומרים, כשיש רצון אפשר גם לפתור ואנחנו מאוד שמחים.
חנוך צמיר
אני חייב לטובתם של הקולגות שלי להגיד שהרצון הטוב לא התחיל בישיבה היום, הוא היה גם בישיבה לפני שבוע, אני קיבלתי דיווח על אירועי הישיבה, רצון טוב היה לאורך כל הדרך. נאמר שאולי הספינה לא שטה מהר מידי, אבל היא הגיעה לנמל.
היו"ר קולט אביטל
חבר הכנסת מלכיאור, האם הסיכום הזה מספק אותך? והאם אפשר יהיה לקבל גם סיכום בכתב?
חנוך צמיר
אני אתן לכם.
היו"ר קולט אביטל
ואתם מוציאים את המכתב המתאים לביטוח הלאומי,
חנוך צמיר
גם משה עמית מנהל מחלקת הגבייה מרושת מהבוקר על הדבר הזה.
אביב דוד
רק שאלה, האם זה מוגבל לשנה כלשהי?
חנוך צמיר
לפי הרשימה שניתנה לנו.
היו"ר קולט אביטל
אנחנו מדברים מלכתחילה על נושא מאוד ספציפי. של אנשים שחל עליהם החוק הזה לפני 2002, ומ-2002 החוק ממילא פוטר אותם. אז אנחנו מדברים על אלה שנפלו בין הכסאות. שהיו אז, במערכת החינוך, ושהיום גמרו את מערכת החינוך, יצאו לחיים, חלק היו בצבא, כל אלה כבר גמרו. אז אנחנו מדברים על קבוצת גילאים מצומצמת שעליהם חל החוק. על אחרים ממילא לא חל. אנחנו מקסימום יכולים לדבר על גילאים של ארבע שנים.
עודי בהט
רק רציתי לחדד את הדברים שחנוך אמר. זה הכל במסגרת מה שהוא אמר. מה שאני רוצה לתרום לעניין זה שמה שחנוך אמר זה כפוף לכמה דברים. ראשית זו רשימה סגורה שנמצאת בידינו, שנית שהיא נעולה על זה שהביטוח הלאומי הודיע לנו שהוא מוותר על הקנסות והריביות. אני חושב שאולי זה לא היה ברור מהתחלה, זה לא שזה דובר רק על אלה שהיו בבית הספר אז, כי החוק רק ב-2002 נכנס. אלא גם ברשימה של הביטוח לאומי כחמישים אחוז בערך מהחובות שרשומים כאן, מאלה שלא שולמו, הביטוח הלאומי יודע, אמר לי מר עמית אתמול, לגבי תקופות שהיו אחרי תום הלימודים. כלומר הרשימה הזאת הסגורה הזאת יש פה כחמישים אחוז, יתרת החוב נובעת מלימודים אקדמיים שלאחר השירות הלאומי.
היו"ר קולט אביטל
לא, אנחנו לא מדברים על אחרי. אנחנו מדברים על אלה שהיו בבתי ספר, לא באקדמיה.
עודי בהט
חובם שנבע מהיותם בבית הספר בזמן הזה.
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
אבל יש נקודה אחת, לפי הרשימה של הביטוח לאומי שקיבלנו אתמול אין כמעט תלמיד, אני הייתי רוצה לשמוע ממך, כי לפי מה שהם כותבים אז או שהחוב שולם או שהחוב מתייחס לא לתקופת התיכון.
עודי בהט
גם וגם.
היו"ר קולט אביטל
אם החוב שולם אז אין פה על מה לדבר. אז לכן מלכתחילה, אנחנו אמרנו אז, להזכיר לכם, בישיבה הקודמת, שמדובר בקבוצה מצומצמת שכל הסיפור יכול להסתכם עד ששים אלף שקל.

אבל אני רוצה כן לחדד, עודי, ראשית אני מבינה שהיה לך תפקיד מכריע בעניין הזה ואני רוצה להודות לך. כשמגיעים קומפלימנטים נותנים גם קומפלימנטים. שנית אני רוצה שוב פעם להתמקד בדבר אחד. אנחנו מדברים על אלה שהיו לפני שירותם הצבאי. אנחנו מדברים על אלה שהיו בבתי ספר ונפלו בין הכסאות. יחד עם זאת אנחנו שמענו בישיבה הקודמת, ואני אומרת את זה בשיא הזהירות, שהגיעו פניות נוספות. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים רק על הקבוצה הראשונה של התשע עשרה.
אביב דוד
זו לא רשימה סגורה.
היו"ר קולט אביטל
זו לא רשימה סגורה אבל זה יכול להיות לפי הערכתנו, שוב פעם, בקטגוריה הזאת יכולים להיות עוד חמישה או עוד עשרה אנשים, לא יותר מזה. וממילא זה מתקזז עם אלה שכבר שילמו את החוב. אז לכן בואו לא, אני פה נוקטת בכל זאת משנה זהירות לגבי מה שאתה אמרת, אני מקבלת את הגדרתך לגבי קבוצת הגיל, נקרא לזה ככה, לגבי השנתונים. אני חוזרת על זה שאנחנו מלכתחילה לא התכנסנו פה כדי לדון באלה שסיימו צבא והחוב נצבר בהיותם באקדמיה, או במקום אחר. אבל אם אין לנו, כי אנחנו גם ביקשנו אז אם אתה זוכר שאתם תנסו באמצעות מוקדים לאתר אם יש עוד אנשים, אתם לא הצלחתם אבל הגיעו פניות אליהם. אם הפניות קיימות אני מבקשת שנקבע לנו איזה שהוא סדר, גם מתי לסיים את העניין הזה. אי אפשר למשוך אותו לנצח. בואו נגיד שעד תאריך מסויים תקבצו את כל הפניות שהגיעו אליכם ושמתאימות לקבוצה הזאת, אתם מעבירים את זה לטיפולו של משרד הקליטה.
חנוך צמיר
אנחנו עבדנו על רשימה סגורה ועשינו הערכות תקציביות כאלה או אחרות. אני יכול לקבל את ההרחבה בהנחה הבסיסית שיהיו מתי מעט. אבל אני רוצה שנבין שאם פתאום נוצף נצטרך לעשות הערכה מחדש. כי כל המהלך הזה,
היו"ר קולט אביטל
אין שום סכנה. אני מעריכה שאין לכם סכנה להצפה. הערכתי מבוססת על זה שדוד אמר לנו בשבוע שעבר שנעשו סריקות במשך שישה חודשים, נעשו נסיונות במוקדים ולא נמצאו כאלה.
חנוך צמיר
ומשפט נוסף שגם הוא חשוב לי שייאמר ויישמע זה שכל ההסדרים האלה הם באמת מתוך רצון טוב ליישר קו.
היו"ר קולט אביטל
בינינו גם לא היתה כל הצדקה אז.
חנוך צמיר
יכול להיות אבל אנחנו פה ברצון טוב ליישור קו.
אסמרה אקלה
קודם כל אני רוצה לברך על ההסדר ששמעתי הבוקר, שמחתי לשמוע את משרד הקליטה. נכון, הקבוצה מצומצמת. הצטברו החובות בשנים שהיו בתיכון והביאו אותם, ואפילו לא אמרו להם שהכסף שיש להם,
היו"ר קולט אביטל
אגב מי יודיע על ההסדר הזה לאנשים עצמם? אתם תודיעו? כי זה מאוד מחייב שהמכתב יצא מכם כי יש לו תוקף.
אסמרה אקלה
הקבוצה באמת היא מצומצמת. אתם באמת כיוונתם לאלה שסיימו את השרות הצבאי, הלכו ללימודים אקדמאים או מכינות, אפילו שהחוב מגיע, אפשר גם להגיד להם עם כל הכבוד לכם תסדירו בעצמכם את החוב שלכם בכל צורה שהיא. לגבי הקבוצה הספציפית הזאת עד עכשיו לא היה פתרון, ומאוד משמח.

הבעיה שהקטגוריה שאנחנו מדברים עליהם יש גם תלמידי פנימיות שאלה ששייכים לעליית הנוער, עליית הנוער מ-96' משנים להם את החוק. אבל התלמידים שהגיעו דרך האגודה לקידום החינוך או דרך שירותי הרווחה הם לא גמרו לקבל, הם לא פתורים מהחוב הזה. זאת אומרת הם משלמים את החוב שמגיע אליהם. זו בעיה. יש פתרון לעליית הנוער אבל עדיין התלמידים שהגיעו דרך שירותי הרווחה, דרך האגודה לקידום החינוך אין להם פתרונות עדיין. אז גם צריך להתייחס אליהם.
היו"ר קולט אביטל
למה הם לא באותה קבוצה, אני לא מבינה.
אסמרה אקלה
כי עליית הנוער יש לו תלמידים משלו. יש קטגוריה לעצמו, יש תקציבים משלו.
היו"ר קולט אביטל
בכמה אנשים מדובר?
אסמרה אקלה
לא אוכל להעריך, גם לא פרסמנו את זה. גם שומעים מפה לאוזן ככה גם פונים אלינו. אלה הרשימה שאנחנו ריכזנו אותם, לא פנינו לציבור.
היו"ר קולט אביטל
אני יכולה לבוא ולהגיד לך, כיוון שאני שומעת על זה פה בפעם הראשונה, אני תוהה מדוע, היו לנו כבר שני דיונים ורק עכשיו אתה מעלה את זה, אחרי שסיימנו את הטיפול. זה לא נראה לי רציני העניין הזה. למה לא העליתם את כל מכלול הבעיות?
אסמרה אקלה
הבעיות היו קיימות, אנחנו גם באותן קטגוריות ישנם, זה לא שאנחנו כרגע ממציאים המצאות, אני לא ממציא המצאות. הם קיימים שם, בתוך זה. כרגע שאנחנו, דיבר חנוך צמיר שתלמידי הפנימיות לא כלולים בקטגוריה הזאת. אני מסביר שיש גם קבוצה מסויימת שלמדו בפנימיות אבל לא היו שייכים לעליית הנוער. יש תלמידים, יש קבוצות מסויימות שהגיעו,
היו"ר קולט אביטל
אז אם הם לא היו שייכים לעליית הנוער במילא הם נכנסים,
חנוך צמיר
כאלה שלא למדו במסגרת הפנימיות של המינהל לחינוך התיישבותי.
קריאה
אבל מה קורה לגבי אלה שכן היו דרך, אבל לא שייכים לעליית הנוער.
היו"ר קולט אביטל
אני כבר לא מבינה על מה אתם מדברים. אני ממש לא מבינה יותר.
חנוך צמיר
האגף למינהל התיישבותי אני לא עסקתי בהם.
עודי בהט
אני חושב שהפתרון הוא זה, עליית הנוער היתה בסוכנות ועברה למנהל לחינוך התיישבותי ושילמה סכומים גדולים מאוד לאותם ילדים, תלמידים, מעל שמונה עשרה, שילמו את החובות שלהם.
היו"ר קולט אביטל
עליית הנוער כבר שילמה את החוב,
עודי בהט
השאלה אם היא שילמה עבור כל תלמידי הפנימיות או רק עבור אותם תלמידי פנימיות ששייכים לעליית הנוער. ואז יש עוד קבוצה שהיא לא שייכת לעליית הנוער,
היו"ר קולט אביטל
זה נכנס לקטגוריה לסבתא שלי היו גלגלים.
עודי בהט
הוא אומר שיש כזאת.
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
קודם כל לגבי ההסדר עצמו אני מברך על זה. גם אומר שלא צריך להגביל את זה בזמן לדעתי, אז יבוא אחד בעוד שנתיים, אז מה. לא צריך להגביל את זה בזמן. ממילא אמרו שמוכנים לוותר על הריבית והקנסות אז מה אם יבואו, לא צריך להגביל את זה בזמן, לא צריך לעשות רשימה סגורה. זה צריך להיות הסדר שחל לגבי התקופה הזאת.

אבל יש לי כמה שאלות. דבר ראשון, קיבלנו אתמול את הרשימה הזאת מהביטוח הלאומי. אני רוצה לשאול, לפי הרשימה הזאת של השלושים ותשעה שדיברת עליהם, חוץ מאחד או שניים אף אחד זה לא חל לגביהם. כי אצל כולם כתוב שהחוב שולם, או שהחוב מתייחס לתקופה שאחרי התיכון. לכן חוץ מאחד שכתוב שם חוב לא שולם, וכמה שלא אותרו, אז אני רוצה להבין פה, מה פה בכלל הסיפור, אם זה נכון, אם מה שכתוב פה נכון, לדעתי כל הסיפור לא היה סיפור מלכתחילה. זה דבר ראשון.

דבר שני אני רוצה לשאול מה קורה למשל אם תלמיד מסיים בחודש יוני את הלימודים שלו בבית הספר והוא מתגייס בחודש נובמבר. בואו נגיד שהוא מתגייס בנובמבר לצורך העניין, אז מה קורה עם הסיפור הזה.
היו"ר קולט אביטל
מה אומר החוק של הנדל? אולי זה כלול בחוק של הנדל. יכול להיות שזה אומר שהם בעצם פתורים עד אחרי השרות הצבאי.
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
זה היה צריך להיות.
היו"ר קולט אביטל
אם לא אז אנחנו צריכים להוסיף איזה שהוא תיקון לחוק.
אסמרה אקלה
אני אסביר, לגבי השאלה השניה, לגבי החוק אם מישהו שמתגייס, אחרי חצי שנה או שנה. החוק, התלמיד מסיים יב', ברגע שיש לו אישור מלשכת הגיוס שהוא מתגייס יש לו המתנה של שנה. כלומר הוא לא יכול לשלם את הביטוח הלאומי ברגע שמציגים את האישור שהוא כן הולך להתגייס. אז הוא פתור. הוא לא צריך לשלם.
היו"ר קולט אביטל
אז הנה יש לך תשובה, הוא פתור.
אביבה גייבל
מתגייס עד גיל 21,
אסמרה אקלה
לגבי השאלה, הרשימה שהועברה דרכנו, דרך משרד הקליטה לביטוח לאומי. הקבוצה הזאת היתה אמורה לשלם את הכסף, אנחנו מדברים על תקופה של תיכון, אנחנו לא מדברים אחרי התיכון. ברגע שמגיע אליהם אזהרות, אם לא תשלם אנחנו מעקלים לך, אז אין לו ברירה אחרת, הוא צריך לשלם. לכן גם אפילו היום אלה שפונים אלינו גם היום מאויימים בזה שאם לא תשלם אנחנו מעקלים לך. הוא חייב לשלם את הכסף. מגיעים להסדר מסויים.
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
כשאני מקבל ניירות יש לי את המנהג המגונה לקרוא אותם. לפי מה שראיתי פה יש פה שניים שלושה שכתוב עליהם שהגיעו להסדר, ויש הסדר תשלומים, יש פיגור בהסדר, אבל רובם הגדול, חוץ מהשניים שלושה ואחד שכתוב שלא שולם, וכמה שכתוב שלא אותרו, אין אף אחד. כל מה שאנחנו מדברים זה לא שייך לגביהם.
היו"ר קולט אביטל
את זה יכולת להגיד לנו,
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
אני לא יכולתי עד שקיבלתי את זה אתמול.
אסמרה אקלה
רק הערה אחת, לגבי כאלה שלא אותרו מבחינת הכתובת שלחתי מכתב ולא קיבלתי תגובה מהם.
היו"ר קולט אביטל
על מה דיברנו כל הזמן, זה אתם הזעקתם אותנו. על מה דיברנו כל הזמן, זה ד"ר קדמן.
מיכאל מלכיאור (יו"ר הוועדה לזכויות הילד)
בסדר, לכן אני שואל, אם כולם סודרו, או בגלל עכבות, אז אני מאוד מברך על ההסדר אבל אם ההסדר שייך לאחד או שניים,
היו"ר קולט אביטל
אם אנשים כבר סידרו את החוב שלהם הם לא יקבלו החזר. אתה הולך לבנק, אתה חייב כסף, מה, אחר כך יחזירו לך אותו? זה לא, לצערי זה לא כך.

חברים יקרים, בואו, אנחנו צריכים לדעת למתוח קו. אנחנו מקבלים את ההסדר הזה בברכה. אנחנו שמחים שהגיעו, בעזרתם של הגורמים שיושבים פה היום גם משרד הקליטה, גם משרד החינוך, גם הביטוח הלאומי, הגיעו להסדר הזה. אנחנו מברכים עליו, שמחים, ואנחנו מבקשים שעכשיו נקבל איזו אינדיקציה סופית בכמה אנשים מדובר שאתם מצהירים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים