ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/06/2004

"אהבה מעבר לפינה" או שא "שידול מעבר לפינה"? - האם הסדרה הנערצת על ילדים ובני נוער, משדלת אותם לשימוש בסמים כפתרון אשלייתי לכל הבעיות?!

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים