ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/06/2004

תקנות הביטוח הלאומי(קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)(תיקון התשס"ד-2004;תחילה והאכת תוקף 2.תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה)(תיקון)התשס"ד-2004; תחילה והארכת תוקף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים