ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/06/2004

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 74) (גמלת ניידות), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים