ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/06/2004

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-סעיפים בנוסח הממשלתי:סעיף 18י(רכוש משותף); סעיף 18ז'(דירות חדשות); סעיף 18ח'(היתר בניה/מומחי נגישות); סעיף 18ט' (רישוי עסק); סעיף 18יא' (צמתים ודרכים);סעיף 11(תיקון לחוק התכנון והבניה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים