ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/06/2004

הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון - תחילה ותוקף), התשס"ג-2003, הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף), התשס"ד-2003

פרוטוקול

ב' -
הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים לרשת החשמל)

2
ועדת הכלכלה
16.6.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 220
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ז בסיון התשס"ד (16 ביוני 2004), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים
לרשת החשמל), התשס"ד-2004, של חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת עזמי
בשארה וקבוצת חברי כנסת.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
אליעזר כהן

טלב אלסאנע
עזמי בשארה
מגלי והבה
ג'מאל זחאלקה
איוב קרא
מוזמנים
יורם רונדשטיין - מינהל החשמל, המשרד לתשתיות לאומיות
נועם ברימן - לשכת יועמ"ש, המשרד לתשתיות לאומיות
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
ציון סעד - סגן הממונה על הפיקוח על הבנייה, משרד הפנים
יהודה זמרת - לשכה משפטית, משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
אהוד קרמר - היועץ המשפטי של מחוז הצפון, חברת החשמל
בוריס שוורץ - מנהל מח' תכנון רשת נחלים, חברת החשמל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
שחר אלון - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
תמר פוליבוי


הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים לרשת החשמל), התשס"ד-2004, של חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת עזמי בשארה
וקבוצת חברי כנסת
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה. אנחנו דנים בהצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים לרשת החשמל), התשס"ד-2004, של חברי הכנסת טלב אלסאנע, עזמי בשארה, ג'מאל זחאלקה וואסל טאהא, שכבר עברה בקריאה ראשונה ואנחנו אמורים להכין אותה עכשיו לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו דנו בהצעת החוק הזאת בפעם הקודמת, והיא הצעת חוק ראויה.
טלב אלסאנע
יש גם הסכמה של הממשלה.
ג'מאל זחאלקה
ושל משרד האוצר והמשרד לתשתיות לאומיות.
היו"ר שלום שמחון
נעבור להקראה בבקשה.
ציון סעד
אני לא יודע אם עמדת משרד הפנים נשמעה פה בוועדה או במקום אחר.
ג'מאל זחאלקה
ועדת שרים לענייני חקיקה.
היו"ר שלום שמחון
שר הפנים מתנגד לה?
ציון סעד
לא אמרתי שהוא מתנגד, אבל הוא הגיש הצעת תיקון מסוימת להצעת החוק הזאת, כשבהצעת החוק ייאמר שכל מבנה שהובא לעניין הזה יהיה בהסכמת שר הפנים.
היו"ר שלום שמחון
מה תפקידך במשרד הפנים?
ציון סעד
סגן מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
היו"ר שלום שמחון
למי הוא הגיש את הבקשה שלו?
ציון סעד
הצעת החוק שלו כתובה פה, ואני לא יודע אם התייחסו אליה.
טלב אלסאנע
הצעת החוק באה להאריך תוקף של חוק קודם, ולכן הסעיף הזה מרוקן מתוקף את התיקון הזה ואת הוראת השעה. ועדת השרים לענייני חקיקה דנה בהצעת החוק כפי שהיא אושרה אז, ואנחנו ממש ציטטנו את החוק הקודם והגשנו אותו. ועדת השרים אישרה אותו כפי שהוא, וגם בדיון בוועדה הזאת לקראת הכנת החוק לקריאה הראשונה לא שמענו את הדברים האלה.
לאה ורון
ובכל מקרה, גם לא הועברה פנייה בכתב מלשכת שר הפנים.
ציון סעד
למעשה, התיקון של שר הפנים נובע מרצון לעגן מצב קיים. בשנים האחרונות כל מבנה שהתבקש לחברו לחשמל, בהתאם לוועדת מרקוביץ, מגיע למשרד הפנים. זה נוהל פנימי שהוחל בו ב-1998-1999. אנחנו רוצים לעגן את העניין הזה.
היו"ר שלום שמחון
לעגן אותו בחקיקה כדי שהבירוקרטיה תחגוג ושיוציאו לאנשים את הנשמה עד שיחברו אותם לחשמל?
ציון סעד
בשום פנים ואופן לא. ברגע שהנושא הזה יגיע לפתחנו, תוך זמן סביר וקצר יגיעו התשובות לגבי המבנים הללו, ולכן אנחנו לא רוצים שיווצר מצב שיתחברו לחשמל, כפי שקרה לפני שהוחל בנוהל הזה, כשחוברו אלפי מבנים בלי ידיעתנו. רק לאחרונה בבית זרזיר זה הובא לידיעתנו.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה להגיד שהשר לתשתיות לאומיות עובר על החוק?
ציון סעד
אני לא אמרתי ששר התשתיות עובר על החוק.
היו"ר שלום שמחון
אני לא נכנס לתחרות בשינוי.
איוב קרא
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, עם כל הכבוד לכם, יש להתמודד עם המציאות, ולא רק עם החוק. צריך להבין שבמציאות יש הרבה מבנים שמצד אחד יש איתם בעיה מבחינת הסוגייה הזאת, ומאידך צריך לתת להם שירות אלמנטרי. אין פתרון חוקי למבנים הללו, אבל יש מצב הומני שצריך להבין אותו. צריך למצוא את שביל הביניים בין ההומניות לבין החוק.

לכן אדוני היושב ראש, אין ברירה, אין שום סיבה לשנות את המצב כל עוד לא נמצא פתרון חוקי לבתים הללו. גם המדינה אשמה בזה.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה גם לציין בהזדמנות שיש פה מכתב של אגף התקציבים לוועדה, שאומר:

חוק הספקת חשמל – ברצוני להביא לידיעתך כי אגף התקציבים אינו מתנגד להצעת החוק שבנידון. כמו כן, אין בהצעה הזאת בכדי להשית עלויות על תקציב המדינה. אודה לך על הבהרת עמדתנו בפני הוועדה בישיבה שתיערך בנושא.

את משרד האוצר "עברנו". נציג משרד התשתיות הלאומיות, בבקשה.
יורם רונדשטיין
אני רוצה להדגיש שהדברים שהובאו פה בשם שר הפנים כבר מכוסים פחות או יותר, כי בהתאם לסעיף 3 לחוק יש להעביר את רשימות המבנים ששר התשתיות הלאומיות מתכוון לחבר להערות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שהן כידוע אורגנים של משרד הפנים.

בנוסף לזאת, אחרי שהתהליך מוצע והשר מתכוון לחתום על רשימת המבנים שהוא רוצה לחבר, הוא צריך להעביר את זה לשר הפנים להערות, כך ששר הפנים מקבל לפני אישור שר התשתיות הלאומיות כל רשימה.

בנוסף לכך, יש לנו נוהל שהוא לא מופיע בחוק, אבל הוא מקוים יחד עם היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, שכל רשימה שאנחנו מתכוונים לחבר מועברת להערות מר ציון סעד, כך שהמעורבות של משרד הפנים היא מאוד אינטנסיבית בנושא הזה.
מגלי והבה
הרי זאת לא פעם ראשונה שיורם רונדשטיין מחבר מבנים לחשמל. עוד כשראש הממשלה היום כיהן כשר לתשתיות הלאומיות חיברנו אלפי בתים מכל המגזר הערבי. פתאום אתם מתעוררים.
היו"ר שלום שמחון
משרד התשתיות תומך במה שאתה אומר כרגע, הבעיה זה משרד הפנים.
מגלי והבה
אני מדבר על משרד הפנים. להיפך, ליורם רונדשטיין ולי היה ניסיון ולמדנו שכל תסבוכת בירוקרטית, מטרתה לעכב ולפגוע באוכלוסייה שצריכה להיות מחוברת לחשמל. אני לא מבין את כל ההסתייגויות. זה כאילו מישהו התעורר הבוקר ואמר שאנחנו ממציאים את הגלגל מחדש. התהליך הזה התחיל עוד ב-1995. אחר כך חזרו וחידשו אותו עד שפג תוקפו של החוק. משרד הפנים מנסה למנוע מאזרחים להתחבר לחשמל, במקום שהחוק הזה יבוא כהמשך של דבר מובן מאליו ויפתור בעיה קיימת שחוזרת על עצמה.
ג'מאל זחאלקה
ההגיון של הצעת החוק היה פשוט - כמעט כל בית בארץ מתחבר לחשמל, רק שהחיבורים היו פרטיזנים ולא בטיחותיים וגרמו לבעיות רציניות. עכשיו עושים את זה בצורה מסודרת. הסייגים למתן חיבור לחשמל נמצאים בחוק עצמו, לא צריך להוסיף שום דבר. את הסייגים האלה קבע משרד הפנים.

הנושא הזה עבר בדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, תמכו בו בסוף והיתה החלטה.
עזמי בשארה
אני לא מבין את זה, יש החלטה של הממשלה לתמוך.
טלב אלסאנע
שר הפנים מציע תיקונים.
ג'מאל זחאלקה
לכן אני מציע לקבל את החוק כלשונו. החוק עבר בתמיכת הממשלה, התקיים עליו דיון, כך שידעו בדיוק את נוסחו, ואפילו אני אומר לך מידע אישי, שהיה דיון ממצה בנושא הזה. פעמיים התנהל דיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על הנושא.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת עזמי בשארה, בבקשה, ואחר כך נקיים הצבעה האם לקבל את עמדת שר הפנים. כנראה שעמדת שר הפנים לא תתקבל, כך שנקיים הצבעה טכנית.
עזמי בשארה
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, רבותיי האורחים, אני רוצה להזכיר שיושב ראש הוועדה הזאת נטה להרחיב וללכת לפי ההגיון של הוועדה, שהמליצה על חקיקה מסוג זה, כאשר היא בעצם צבעה בתים באפור, כאילו בתים אלה היו יכולים לקבל רשיון בזמנו ולא סיימו את חיבור הבתים האלה לחשמל.

אדוני אמר בישיבה הקודמת כשהכנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה למה ההגיון הזה לא חל גם על בתים שנבנו אחר כך, כלומר אותו היגיון - לא כל הבתים שנבנו ברשיון, אלא בתים שכן היו מקבלים רשיון במצב רגיל כשיש תוכנית מתאר. אתה הצעת להרחיב, ואילו אנחנו מגבילים זאת לאותם בתים שאז היו בנויים, ולכן אני לא מבין את משרד הפנים. אם הוא רוצה לפתוח דיון, אנחנו עם שני חברי הכנסת מהקואליציה שתמכו בנו, מגלי והבה ואיוב קרא, נפתח דיון בכיוון הרחבה, אבל בטוח לא בכיוון צמצום, מכיוון שזאת עמדת הממשלה. אתה רוצה שאני ארד מעמדת הממשלה ולא אלך הלאה? זה לא מקובל. אם אתה רוצה לפתוח את זה לדיון, אנחנו נלך עם היושב ראש לעמדה שצריך להרחיב את העניין.
ציון סעד
אף אחד לא רוצה לצמצם את הצעת החוק.
טלב אלסאנע
אתה רוצה להטיל מגבלות וסייגים.
ציון סעד
הוזכר פה דוח ועדת מרקוביץ. לאחר בדיקה שעשינו, התברר שדוח ועדת מרקוביץ כנראה מתכוון לחיבור של כ-2,000 מבנים על בסיס חוק החשמל מ-1996. חוברו עד היום כ-8,000 מבנים.
היו"ר שלום שמחון
אל תהפוך אותנו לעבריינים, כי אנחנו לא כאלה.
ציון סעד
חס וחלילה.
היו"ר שלום שמחון
זה נראה לי מיותר לחלוטין. אני הבנתי, אתה באת לכאן עם עמדת שר הפנים, שעד לרגע זה לא קיבלה אותה הוועדה בכתב. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין, אני אעמיד אותה להצבעה. מי בעד עמדתו של שר הפנים ומי נגדה? בהתאם לתוצאה, אנחנו נקריא את הצעת החוק.
לאה ורון
חבר הכנסת מגלי והבה מצביע במקום משה כחלון. חבר הכנסת איוב קרא מצביע במקום דני בנלולו.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד לקבל את עמדת שר הפנים?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 3
נמנע – אין
עמדת שר הפנים לא התקבלה.
היו"ר שלום שמחון
אם כך, אנחנו לא מקבלים את עמדתו של שר הפנים, ואנחנו מקריאים את הצעת החוק. חבר הכנסת עזמי בשארה, בבקשה.
עזמי בשארה
הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים לרשת החשמל), התשס"ד-2004.

1. בחוק הספקת חשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 בסעיף 10, במקום "שבע שנים מיום תחילתו" יבוא "עד יום י"ד בסיוון התשס"ז (31 במאי 2007)".
היו"ר שלום שמחון
יש הערות לסעיף 1? אין. אם כך, סעיף 1 אושר.
עזמי בשארה
"2. תחילתו של חוק זה ביום ט"ו באייר התשס"ג (17 במאי 2003).".
היו"ר שלום שמחון
יש הערות לסעיף 2? אין. סעיף 2 אושר. אם כך, אנחנו מצביעים האם לאשר את הצעת החוק. מי בעד הצעת החוק?

הצבעה

בעד - רוב
נגד - מיעוט
הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (הארכת תוקף לחיבור מבנים לרשת החשמל), התשס"ד-2004, נתקבלה.
היו"ר שלום שמחון
הצעת החוק אושרה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להודות למציעים.
עזמי בשארה
הסתייגות דיבור.
אתי בנדלר
חבר הכנסת עזמי בשארה לא צריך, הוא אחד המציעים.
טלב אלסאנע
אני רוצה גם הסתייגות דיבור, כי חבר הכנסת עזמי בשארה מנמק ומעלה את הצעת החוק, ואני רוצה לדבר.
עזמי בשארה
הסתייגות דיבור לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
מגלי והבה
גם אני מבקש.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת קרא, אתה רוצה לדבר במליאה? הסתייגות דיבור.
איוב קרא
אני מבקש הסתייגות לשם החוק.
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים