ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/06/2004

תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון) התשס"ד- 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים