ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/06/2004

תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי ספקי גז), התשס"ד-2004, תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים