ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/06/2004

חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים