ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/06/2004

כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת, חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 61), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
א' - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 60) (אחריות פלילית של בעל רכב), כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

2
ועדת הכלכלה
1/6/2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 205
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ב בסיון התשס"ד (1 ביוני 2004), שעה 09:30
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 60) (אחריות פלילית של בעל רכב),
התשס"ד – 2004.
2. כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
דוד טל
דניאל בנלולו
אילן לייבוביץ
אבשלום וילן
אליעזר כהן
מוזמנים
סלמן בן ציון - מנכ"ל משרד התחבורה
עו"ד שרית זוכוביצקי - לשכה משפטית, משרד התחבורה
עו"ד יפעת רווה - משרד המשפטים
נצ"מ ציונה דר - ראש מחלקת פרט, המשרד לביטחון פנים
מיכל קורקוס - תכנון תקציבי, המשרד לביטחון פנים
פקד רונית עזריה - מדור תביעות מחלקת תנועה,
המשרד לביטחון פנים
יוסי מור - מ"מ מנכ"ל רכבת ישראל
מוראל רייף - מנהל חטיבת נוסעים
אלי דליצקי - ראש אגף כלכלה, רכבת ישראל
דניאל בן שמעון - רכבת ישראל
ויקטור בר-גיל - סמנכ"ל משרד הביטחון
ציון יעקב - אגף אמרכלות משק ונכסים, משרד הביטחון
רון מלכא - אגף תקציבים, משרד הביטחון
אוריאל גבאי - אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, משרד הביטחון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
קצרנית
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 60) (אחריות פלילית של בעל רכב), התשס"ד-2004.
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מספר 60) (אחריות פלילית של בעל רכב), בקשה לדיון מחודש ברשימת העבירות בתוספת השלישית לפקודה.
דוד טל
התוספת השמינית.
היו"ר שלום שמחון
דיון מחודש ברשימת העבירות בתוספת השמינית לפקודה. מי בעד דיון מחודש?

הצבעה
בעד: רוב
נגד: אין
ההצעה אושרה.
היו"ר שלום שמחון
אם אין מתנגדים נעבור לדיון.
אתי בנדלר
אני רק אגיד שב- 3 במאי דנה הוועדה בהצעת החוק הזו ואישרה אותה לקריאה שניה ושלישית. במהלך הדיון התבקשנו לתקן את התוספת השמינית הכלולה באותה הצעת חוק ולהוסיף בה עבירה נוספת לפי סעיף 67 לפקודה.

כשישבתי בחדרי אחרי ישיבת הוועדה, עבדתי על ניסוח הצעת החוק ורשמתי שקיימת עם זה בעייתיות משפטית מסוימת, לפיכך פניתי למשרד המשפטים ובעקבות ההתייעצויות שעשינו סברנו שיש מקום לשקול להשמיט את העבירה הזו מהתוספת השמינית ואני מבקשת שעו"ד רווה ממשרד המשפטים תסביר זאת.
היו"ר שלום שמחון
אני שמח שהיועצת המשפטית הבהירה שאין שום דבר אישי נגד חבר הכנסת טל או מי מסיעתו.
יפעת רווה
גברת בנדלר אכן דברה אתנו והעלתה כמה בעיות בעניין היחס של סעיף 67 שמדבר על הרשאה לאחר לנהוג ברכב, לבין הסעיף המוצע שקובע חזקה בעניין הזה. עלו שאלות שקשורות ליסוד הנפשי שנדרש מה רמת הידיעה הנכונה, האם נכון להפיל את החזקה, דברנו עם המשטרה והדבר הזה שנוי במחלוקת. חשבנו שכיוון שזה שנוי במחלוקת וצריך ליבונים נוספים, מוטב שזה לא יהיה אגב ההצעה הזו אלא נלבן את זה בנחת יותר מאוחר ובמידת הצורך אנחנו נביא את הדברים.
היו"ר שלום שמחון
מה זה יותר מאוחר?
יפעת רווה
שהצעת החוק תעלה בלי סעיף 67 ואם ידרשו תיקונים נביא אותם בנפרד בפני הוועדה.
דנית עזריה
התוספת השמינית יכולה להיות מתוקנת בעתיד ובאמצעות תקנה במידה וההצעה תעבור.
דוד טל
אני מקבל את ההסבר ואני מציע שנגיע להצבעה ונאשר את זה ללא התוספת הזו.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הצעת החוק להעברה לקריאה שניה ושלישית ללא סעיף 67 שיתוקן בעתיד ויגיע במסגרת תיקון אחר?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין
ההצעה אושרה.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית פה אחד ללא מתנגדים ונמנעים.
אתי בנדלר
המתמחה שלי מפנה את תשומת לבי לכך שלתיקון הזה הוגשה הסתייגות של חברי הכנסת מוחמד ברכה, עיסאם מח'ול ואחמד טיבי שבו הם ביקשו שבמקום 30 ימים....הוגשה הסתייגות כלשהי שהיא ככל הנראה הסתייגות לדיבור, אני מבקשת לאשר לי לכלול את ההסתייגות.
היו"ר שלום שמחון
הם לא נמצאים פה אז נאשר להם רק הסתייגות לדיבור. תודה.


כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת
היו"ר שלום שמחון
הנושא הבא הוא מסקנות ועדת המשנה, ברשות חבר הכנסת דניאל בנלולו, שדנה בכוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעת החיילים ברכבת. ב- 3 בפברואר, בתום דיון בכוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת החלטתי למנות ועדת משנה ברשות חבר הכנסת בנלולו אני רוצה להזכיר שיוזמת הדיון, לפני הקמת ועדת המשנה , הייתה של חבר הכנסת דוד טל ושל חברת הכנסת רוחמה אברהם שראו פגיעה חמורה בכך שחיילים לא נוסעים ברכבת מראשון לציון ומבית שמש.

על כן התקיים הדיון, שלאחריו התקיים עוד דיון ובתום הדיון השני החלטנו להקים ועדת משנה ברשות חבר הכנסת בנלולו שקיים מספר דיונים בעניין הזה ובסיכומו של דבר, לשמחתנו הצליח לרבע את המעגל. אז קודם כל אני רוצה להודות לחבר הכנסת דניאל בנלולו על העבודה המסורה המקצועית היסודית והחשובה לכלל חיילי ישראל.
לאה ורון
הוא גם לא שכח לעסוק בנושא של השוטרים.
היו"ר שלום שמחון
אני שמח על כך שאמנם התחלנו בחיילים אבל פרשת את כנפיך לא רק על החיילים גם על משטרת ישראל והוכחת לכולנו שאפשר לנצל את הישיבה בקואליציה גם לדברים מועילים. בבקשה חבר הכנסת דניאל בנלולו , הבמה שלך וחיילי ישראל מודים לך.
דניאל בנלולו
אדוני היו"ר, ידידי חברי הוועדה, אני אתחיל בברכות ובתודות קודם כל לידידי סמנכ"ל משרד הביטחון ויקטור בר-גיל שהפכנו להיות חברים מהצעקות, למנכ"ל הרכבת יוסי מור, שמגיע לו מזל טוב על המינוי החדש, יחד עם משה לאון. תודה לך, אדוני היו"ר, שאפשר לומר שבזמן הזה שאני חבר בוועדה הזו למדתי ממך הרבה דברים אז המקצועיות באה בזכותך.

היו מספר ישיבות והיה קונצנזוס בוועדה שהחיילים ימשיכו לנסוע ברכבת. מה שעלה בדיון הראשון היה שהמנכ"ל רצה לחסוך 70 מיליון ש"ח כדי לעשות משהו עם הכסף הזה לטובת דברים אחרים. את הפתרונות מצאנו לאחר ישיבה ארוכה מאד במשרד הביטחון עם ידידי ויקטור בר-גיל כשאמרתי שאנחנו לא יוצאים משם עד שנמצא את הנוסחה הנכונה.
היו"ר שלום שמחון
בדיון הראשון, חבר הכנסת וילן, שגם ייצג קבוצה של חיילים עותרים, אמר לי, אתה מסכם את הדיונים האלה ובכלל לא בסמכותך לסכם אותם, אמרתי לו, בוא ננסה, אולי זה יצליח, וזה מה שקרה בסוף.
דניאל בנלולו
כאשר ישבנו במשרד הביטחון עשינו את כל המאמצים על מנת שמצד אחד החיילים ימשיכו לנסוע, ואני רוצה לציין שהם גם לא הפסיקו לנסוע, זו הייתה טעות וקיבלתי המון טלפונים מאנשים שלא ידעו אם מפסיקים או ממשיכים. כמובן שהצלחנו לגרום שלא תופסק הנסיעה של החיילים והכי חשוב הוא שכשהגענו למשרד הביטחון היינו צריכים לקבל הסברים מאיפה הרכבת תקבל את ה- 120 מיליון שפתאום יחסרו לה השנה.

הצלחנו לבסוף להגיע להסכם שמשרד הביטחון הוסיף עוד 20 מיליון מעבר ל- 50 מיליון שהוא היה צריך לתת לאגד, כי ב- 50 מיליון ש"ח הוא יכל לעשות את כל הנסיעות האלה ולחסוך את ה- 70 מיליון.
אבשלום וילן
איך הוא חוסך את ה- 70 מיליון?
דניאל בנלולו
הוא חסך 50 מיליון. במקום 50 מיליון ש"ח שהוא היה צריך לתת לאגד הוא נעתר לבקשתי והעלה את זה ל- 70 מיליון ש"ח. 40 מיליון ש"ח הבאתי מהאוצר יחד זה 110 מיליון ש"ח. 10 מיליון לקחתי ממשרד התחבורה, סיכמתי את זה עם מנכ"ל משרד התחבורה.

הייתה סוגיה נוספת כששאלו מה יקרה אם זה יעבור את ה- 120 מיליון בעקבות קוים חדשים שיתווספו עקב הפיתוח החדש ברכבת. לשאלה אם יעברו את ה- 120 מיליון מצאנו נוסחה בעידודו של ויקטור בר-גיל, שאמר שמעבר ל- 120 מיליון ש"ח, 60% ייקח משרד הביטחון ו- 40% משרד התחבורה. גם בנושא הזה קיבלתי אישור גם ממשרד התחבורה וגם ממשרד הביטחון.

בסוף, לפני שקיבלתי את האישור להסכמה, אמרתי שאני מבקש לצרף לנושא הזה גם את המשטרה כדי שיקבלו את אותה הנחה, אני מבין שהייתה להם 20% הנחה והעלנו את זה ל- 22% וגם לשירות בתי הסוהר ומג"ב שייהנו מההנחה הזו, ובא לציון גואל, הכל בסדר והחיילים ממשיכים לנסוע ברכבת.
אבשלום וילן
ה- 4- מיליון מהאוצר, מאיזה מקור הם מביאים את זה?
דניאל בנלולו
לא בדקתי את המקור, כשיגיעו אלי לוועדת הכספים - - -
היו"ר שלום שמחון
אני חושב שמה שחשוב הוא התוצאה, התוצאה היא שחיילים ייסעו עד סוף שנת 2005 בחינם ברכבת. מה שהכי חשוב להגיד פה זה דווקא ההתנהלות של משרד הביטחון, שאני חושב שהייתה התנהלות למופת, בעיקר בגלל שלא דחית את הבקשה שחיילים ייסעו בחינם וניסית לתמרן, נוכח האינטרסים המאד כבדים של משרד האוצר והגורמים האחרים. אני רוצה להגיד לחברי חברי הכנסת שלפי דעתי אנשי האוצר, פעם נוספת ניסו להשתמש גם במשרד הביטחון גם ברכבת וגם בחברי הכנסת כדי לשרת את המטרות שהם רוצים להגיע אליהם בסופו של דבר.

היו פה שני נתונים בסיסיים, האחד הוא הקיבולת של הרכבת עד סוף שנת 2005 שמאפשרת את נסיעת החיילים, זה נתון שהיה מאד ברור אבל יחד עם זאת משרד האוצר רצה לנצל את העובדה הזו כדי לעשות מהלכים נוספים בתוך רכבת ישראל, גם בתוך משרד הביטחון אבל מה שעניין אותם בסופו של דבר זה בעיקר הטיפול ברכבת.

לשמחתי לא נפלנו קורבן לרצון של האוצר לתעתע בחברי הוועדה, ניהלתי שיחות מקבילות עם אנשי האוצר ומזה הבנתי שמחכים בפינה, ולחכות בפינה זה כדי לגרום למצב שחיילים יוכלו לנסוע רק בפיקים וכל מיני טריקים אחרים ואני שמח שבסוף לא הייתה כניעה לעניין הזה.

הערתי את ההערה לגבי הקואליציה כי לפעמים האוצר משתמש בכוח של הקואליציה מעל ומעבר למה שמגיע לו באמת וזו הייתה דוגמא נכונה לכך שעמידה איתנה על הרגלים גורמת למניעת מניפולציות מצד האוצר ולשמחתי לזה הגעת בסופו של דבר.
דניאל בנלולו
מעבר לתודות שכבר אמרתי, אני רוצה להודות לשתי העוזרות שלי שעשו עבודה נפלאה בנושא הזה, שתיהן מתנדבות , שלי ואיילת, וכמובן לכל הצוות יושב כאן שעמד בכל העצבים שהיו במהלך העניין, תודה לכולם.
ויקטור בר-גיל
אני מבקש להביע את מלוא הערכת מערכת הביטחון לוועדת הכלכלה שברשותך, אדוני, ולחבר הכנסת בנלולו שבתקופה הקצרה-ארוכה שאנחנו עוסקים בעניין נסיעת החיילים ברכבת הצלחתי להכיר איש שהוא משכמו ומעלה, רגיש מאד ומעשי מאד, ודרכו הצלחנו להגיע לטובת כל חיילי צה"ל.

יחד עם זה ישנו גם הצד שהפסדתי בהכרות הזו עוד 20 מיליון ש"ח, אבל בחיים צריך להתפשר. אני חושב שמצב שבו חיילים יוכלו לנסוע גם באוטובוסים וגם ברכבת מאד יקל עליהם, החיים בצבא לא כל כך שקטים, הם מאד דינמיים וראינו את המצב בעזה ומי יודע מה נראה מחר. ככל שנטיב את שירותם דווקא בזמן ההגעה שלהם הביתה או מהבית לבסיס, הדברים יהיו טובים יותר. פעם ראשונה שאני נמצא בכנסת בדיון כזה ואני מלא הערכה ותודה לוועדה הכלכלה ולחברי הכנסת שעסקו בנושא.
ציונה דר
אני נמצאת כאן מהצד של ייצוג השוטרים הנוסעים ברכבת, ואני רוצה לומר שמשטרת ישראל מתחבטת בבעיות תקציביות מאד קשות בשנה ויותר האחרונות, ולמרות זאת המשכנו עם הסדר הנסיעה החופשית ברכבת מתוך אותה תפיסה של יתרונות הרכבת, שאני לא אחזור על כל מה שנאמר כאן בדיונים האחרונים. זו התפיסה שאתה באנו גם היום.
אבשלום וילן
מה הייתה ההנחה הקודמת שלכם?
ציונה דר
20% אבל אני רוצה לומר, שזה בדיוק העניין, משום שבסופו של דבר סיכום הדברים הוא לקבל את אותה הנחה שמקבל הצבא, אז התקדמנו בדבר אחד וקיבלנו הנחה של 22%. אבל לא התקדמנו בעניין של השותפים למימון, משטרת ישראל לא יכולה להמשיך ולממן כל נסיעה של שוטרים ברכבת, זה גדול עלינו. לעניין הזה צריך להיות איזשהו הסדר מקביל לזה שהתקבל בצבא גם האוצר וגם משרד התחבורה שותפים לעניין הזה. אנחנו מדברים על אוכלוסיות זהות, אוכלוסיית השוטרים הנוסעים ברכבת היא אוכלוסיית החיילים שנוסעת ברכבת.
דוד טל
השוטרים לא הולכים להיפגע ממה שקורה כרגע, המשטרה הולכת לקבל הנחה יותר גדולה, העניין לא ברור לי אלא אם כן גברתי רוצה לתפוס טרמפ על הוועדה ולהעלות את אחוז ההנחה?
ציונה דר
אני ממש לא רוצה לתפוס טרמפ, ודווקא אנחנו, מתוך הגינות רבה, בגלל שידענו שהוועדה עושה למען הסדר ופתרון לא הפסקנו את נסיעת השוטרים ברכבת, כי תקציבים לעניין הזה, אין. היו לנו כוונות להפסיק ובשלב מסוים התחלנו לגבות השתתפות עצמית שנטרלה חלק מקווי הנסיעה ברכבת. זאת אומרת שעשינו הסדר ביניים שגובה כסף מהשוטרים כדי לשרוד.
דוד טל
כמה המשטרה מוציאה היום על נסיעה ברכבת?
ציונה דר
בשנה שעברה זה הסתכם ב- 7.5 מיליון ש"ח.
היו"ר שלום שמחון
אני לא רוצה לפתוח דיון, אנחנו בעיקר בברכות אבל הוועדה רושמת לפניה את ההערות.
אבשלום וילן
יש כאן מצוקה אמיתית, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לפתור אותה פה, אני שייך לשדולה והם באים לבקש עוד כסף אז ראש הממשלה אומר שהם בכיינים אבל מצד שני, הם צודקים, אין להם תקציבים,ואנחנו צריכים לעזור להם למצוא. אני מאד שמח לשמוע שפתאום למטרה צודקת לאוצר יש כסף, ללמדך, שהכל בסופו של דבר הוא פרי של מאבקים מצד אחד ורצון טוב מצד שני, זה לא כסף גדול במונחים לאומיים אבל זה מאד חשוב שהגענו להסדר.
מיכל קורקוס
אני רוצה להוסיף לאור כל המצוקות התקציביות המשטרה עשתה תכנית כשבחלק מהתכנית נאלצנו לקצץ את תנאי השירות והשכר של השוטרים, כשאחד מהם זו השתתפות לשוטרי הקבע, כי את שוטרי החובה אנחנו מנסים להצמיד לצה"ל, אבל שוטרי הקבע משלמים סכום מסוים על כל נסיעה ברכבת מה-1 באפריל. לא חיכינו להחלטות של הוועדה כי המצוקה התקציבית אצלנו קיימת, כבר הטלנו על עצמנו גזירה, ואני אומרת את זה מול האוצר, וזה לא קרה במשרד הביטחון.
אילן לייבוביץ'
אני רוצה לומר שאני מצטרף לברכות של החברים כאן, אני רוצה להפנות את תשומת לב כולם שההסדר הוא רק עד סוף שנת 2005, אמנם טוב שזה לא עד סוף 2004 כי אז עוד חצי שנה היינו חוזרים לדון בנושא, אבל זה רק עד 2005. ככל שההסכם הזה יהיה יותר ארוך טווח זה רק ייטיב עם הנוגעים בדבר. הנושא חשוב וצריך להמשיך אותו.
ויקטור בר-גיל
אני חושב שאפשר להאריך עד 2008.
יוסי מור
קודם כל תמיד חשבנו שהחיילים הם חלק מהנוף הרכבתי והם נוסעים ברכבת מאז קום המדינה, חשבנו שהם צריכים להמשיך לנסוע ואנחנו מודים לוועדת הכלכלה ברשותך ובעיקר לחבר הכנסת בנלולו שישב אתנו והסביר לנו ואנחנו בהחלט מודים על ההסדר הזה ונמשיך לשלב את חיילי צה"ל וגם את השוטרים הסוהרים וכלל ישראל.
דפנה עין דור
אני נציגת משרד התחבורה ורציתי להגיד שההסדר כפוף לזה שמשרד התחבורה ימצא פתרון מול הרכבת לנושא של המימון. משרד התחבורה לא יוכל לממן את זה לבד.
אבשלום וילן
למה את צריכה לקלקל.
היו"ר שלום שמחון
לא נוכל לפתוח את הדיון הבא העוסק בהקמת רשות שדות תעופה עד ששר התחבורה לא יודיע לנו שהכל בסדר, ככה אתם רוצים שנעבוד?
אבשלום וילן
זו הודעה על דעת השר?
דפנה עין דור
על דעת מנכ"ל משרד התחבורה.
דניאל בנלולו
זה היה סיכום ביני לבין המנכ"ל עצמו, אם לא, לא הייתי אומר את הדברים האלה.
היו"ר שלום שמחון
הנה הגיע המנכ"ל. אדוני מנכ"ל משרד התחבורה, מונח לפנינו סיכום עבודתה של ועדת המשנה ברשותו של חבר הכנסת בנלולו לעניין הסעת חיילים ברכבת. על פי הסיכום שמונח לפנינו, הבנו מחבר הכנסת בנלולו שבסיכום בניכם מדובר בהשתתפות של משרד התחבורה ב-10 מיליון ש"ח.

אחרי שברכנו והודינו, וכולם ברכו את כולם, וגם הכבדנו בשבח משרד התחבורה, השר והמנכ"ל שלה, דברה כאן הנציגה שלכם ואמרה שיש לה דבר קטנטן להגיד, שהכל בסדר אבל המנכ"ל שלה לא מאשר את הכסף. כדי שנוכל לסגור ולהצביע על העניין הזה, אנחנו רוצים לשמוע את תגובתך כדי שחיילי ישראל יוכלו לנסוע בחינם ברכבת ושההסכם הזה יהיה הסכם סגור.
סלמן בן ציון
הסיכום היה שמשרד הביטחון ייתן את החלק שלו, משרד האוצר ייתן את החלק שלו וכאשר יתווספו קווים נוספים אז משרד הביטחון יממן 60% מהתוספות של הקווים הנוספים. אמרנו שהמקור התקציבי לתקציב החסר יכול להיות על חשבון התייעלות של הרכבת או שאולי נחסוך חלק מההוצאה בסוף, תשאיר לנו לפחות לא לציין שאלה מקורות משרד התחבורה.
דניאל בנלולו
באותו יום שסיימתי את העבודה במשרד הביטחון דברנו בטלפון ואמרתי לך שאנחנו צריכים את האישור שלך לגבי 10 מיליון ש"ח, ושאם יעברו את ה- 120 ש"ח בגלל פתיחת הקווים החדשים ויצטרכו להשלים מעבר ל- 120 מיליון, אז 60% יממן משרד הביטחון ו- 40% משרד התחבורה. אמרת לי שאין בעיה, וזה הסיכום שהבאתי. לגבי 10 מיליון ש"ח אמרת שתמצא את המימון אבל אישרת לי אותם.
סלמן בן ציון
אמרתי שאין בעיה עם העניין לא אמרתי שהמקור התקציבי יהיה של משרד התחבורה. תשאיר לי את הבעיה להתמודד מול הרכבת. אני רק לא רוצה שיצוין שהתחייבתי שזה יהיה ממשרד התחבורה כי אין לי תקציב לממן את החסר. אני אומר שאנחנו נתמודד מול הרכבת כדי למצוא פתרון לחסר.
היו"ר שלום שמחון
מה שאומר מנכ"ל משרד התחבורה שחלקו בתכנית הכוללת הוא 10 מיליון ש"ח והוא ימצא פתרון ל- 10 מיליון ש"ח ממקורות שקשורים או באופן ישיר או באופן עקיף למשרד התחבורה.

אני מבקש שהוועדה תאשר את הסיכום של ועדת המשנה כך שחיילים ימשיכו לנסוע עד סוף שנת 2005 בחינם בהתאם להסדרים הקיימים, שהמפתח של ההשתתפות התקציבית יהיה שמשרד הביטחון ייתן 70 מיליון ש"ח בתוך ה- 120 ש"ח שזה עולה, משרד האוצר ייתן 40 מיליון מתוך ה- 120 מיליון וממקורות עקיפים של משרד התחבורה עוד 10 מיליון ש"ח בסך הכל מדובר ב- 120 מיליון ש"ח.
דניאל בנלולו
חשוב להוסיף שאם עוברים את ה- 120 מיליון ש"ח....
היו"ר שלום שמחון
אם הרכבת תוסיף קווים נוספים סוכם שהחלוקה תהיה 60% ממשרד הביטחון ו- 40% משרד התחבורה. משרד התחבורה יהיה אחראי למצוא פתרון ל- 40% הנוספים.
סלמן בן ציון
זה תקף עד סוף 2005 , משרד הביטחון יכול להתרגל לשלם רק 60% מהקווים החדשים. אני לא רוצה לסכם עד 2008, רק עד סוף 2005.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להזכיר לכם שהתקציבים שאתם מנהלים באים בסופו של דבר מאותו כיס, כיסה של מדינת ישראל וכיסו של האזרח, והמטרה של הסעת חיילים חינם היא מטרה ראויה.
ויקטור בר-גיל
הייתי רוצה לציין דבר נוסף, שחברי הכנסת יבינו את המשמעות שהייתה יכולה להיווצר בעיה חברתית קשה מאד. אם היינו מפסיקים להסיע חיילים ברכבת הייתה אוכלוסייה מנתיבות וממקומות אחרים שלא היו יכולים לנסוע ברכבת כי לאמא שלהם אין כסף לתת להם, לעומת זאת, אוכלוסייה אחרת שההורים שלהם כן יכולים לתת להם כסף, כן ייסעו. את זה מנענו וזה חשוב מאד גם לגבי המשך מעבר ל- 2005 ובכלל בנושאים אחרים.
היו"ר שלום שמחון
אני מודה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים