ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/05/2004

אישור התיקונים לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים