ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/06/2004

תוצאות המחקר בנושא הערכת היקף זיהום אקויפר החוף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים