ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/05/2004

חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
א' - הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו) התשס"ד-2004-הכנה לקריאה ראשונה

35
ועדת החינוך והתרבות
16.05.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני




פרוטוקול מס' 227
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום ראשון, כ"ה באייר התשס"ד (16.05.2004), בשעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו) התשס"ד-2004-הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי -היו"ר
אורי יהודה אריאל
מוזמנים
יעל כהן -לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה
מיכאל ירון -משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד שנית פנחסי -לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
נעמי גנאל -מנהלת תחום תכנים ותוכניות, משרד החינוך,
התרבות והספורט
עו"ד קובי שפירא -משרד המשפטים
רותם פלג -משרד האוצר
יעל כהן -לשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה
רות רגב -סגנית מנהלת אגף חינוך ונוער, קק"ל
שלמה בן חיים -מנהלת מדור השתלמויות , קק"ל
ראובן שלום -ההסתדרות הציונית העולמית
הרצל מקוב -מזכיר ההסתדרות הציונית העולמית
דוד בריקסטון -הסוכנות היהודית
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גדלי
קצרנית
מיטל בר-שלום


הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו) התשס"ד-2004-הכנה לקריאה ראשונה
היו”ר אילן שלגי
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו היום מכינים את הצעת החוק בנימין הרצל, ציון זוכרו ופעלו-התשס"ד –2004 לקריאה ראשונה. זה חוק שאינו שנוי במחלוקת פוליטית. חתמו על החוק הזה חברי כנסת מכל הסיעות הציוניות בבית. אני סבור שזה חוק שכנסת ישראל היתה צריכה לחוקק לפני הרבה שנים. לקראת יום המאה לפטירתו של זאב בנימין הרצל, אנו מתכוונים להשלים את חקיקתו של החוק. אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להתחיל ולקרוא את החוק.
מירב ישראלי
מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק א' ופרק ב'.

בפרק ב' ישנן שתי פסקאות, פסקה (2) ופסקה (4), שהן סעיף דקלרטיבי ויש לגבות כל סעיף פה בסעיפים אופרטיביים.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו נסמיך את השרים לקבוע תקנות.
מירב ישראלי
פסקה (2) מדברת על מלגות, ולכן אנחנו נסמיך את שר החינוך לקבוע תקנות באשר לביצוע.
היו”ר אילן שלגי
ובסעיף (4) נסמיך את ראש הממשלה בתור השר הממונה.
מירב ישראלי
יש פה גם את תחום החינוך וגם את תחום הביטחון. צריך לפרק את זה וליצור סעיף שיסמיך את השרים הרלוונטיים לקבוע תוכניות.
שנית פנחסי
עוד מעט יתארו כאן מה נעשה בפועל, כדי שתראו שזה כן נכנס למסגרת הסעיף. השנה ניתנו מלגות ל-5 תלמידי תיכון, בעקבות 100 שנה לפטירתו של הרצל, אבל זה היה פרוייקט חד- פעמי מבחינה תקציבית. אם נותנים למשרד החינוך והתרבות את האחריות לתת מלגות, יהיה צריך לגבות זאת בתקציבים.
היו”ר אילן שלגי
משרד האוצר יתקצב את זה.
שנית פנחסי
לגבי תוכניות הלימודים שמוזכרות בסעיף קטן (4), אני רוצה לומר כי המינוח "תוכניות לימודים", הוא מינוח מחייב. אנחנו חשבנו להמיר את זה במילים, "פעילויות לימודיות-חינוכיות", שממילא נעשות בפועל.
היו”ר אילן שלגי
מקובל עלי.
מיכאל ירון
אנחנו מציעים שייכתב, "פעילויות לימודיות-ערכיות".
נעמי גנאל
אני מציעה שייאמר: "פעילויות לימודיות-חינוכיות-ערכיות". כבר הכל הופק וזה נעשה בשטח.
קובי שפירא
בסעיף קטן (1) מדובר על קיום יום ציון שנתי, במסגרתו יתקיימו פעילויות כאמור בסעיף 5(א). בסעיף קטן (4 ) מופיע המושג, "יום הרצל", ואני לא מבין למה הוא משתייך. האם יום הרצל זה יום ההולדת או יום הפטירה?
היו”ר אילן שלגי
בסעיף 5 נגדיר מהו יום הרצל. אתה רוצה לומר, שהיות ובסעיף 5 נאמר, "להלן יום הרצל", צריך אולי לשנות זאת ולומר, "לעיל ולהלן".
קובי שפירא
או להגדיר זאת בסעיף קטן (1), ולומר: "קיום יום ציון שנתי, במסגרתו יתקיימו פעילויות כאמור בסעיף 5(א), להלן יום הרצל".
היו”ר אילן שלגי
בסדר.
מירב ישראלי
הערה נוספת של משרד המשפטים היתה בנוגע למעמד של ההסתדרות הציונית העולמית. בפסקה (3) מדובר על הפעלות המוסדות על ידי ההסתדרות הציונית העולמית. אנחנו רצינו לברר את המצב המשפטי בפועל, ומכיוון שהם לא פה היום, אולי מישהו מהנוכחים יוכל לעזור לנו. כיום זה נעשה באמצעות חוזה כחכירה. אני דיברתי עם אחת היועצות המשפטיות שם, והיא אמרה לי שבימים אלה נחתם חוזה חדש לגבי הפעלת המוסדות, ושהיא תעדכן אותי לגבי הפרטים. היום הכל נעשה בחוזה ולא בחקיקה. משרד המשפטים אמר שזה צריך להישאר ברמה החוזית ולא ברמה של חקיקה. חסרים לי נתונים לגבי מה נעשה היום בפועל.
קובי שפירא
כלומר, צריך לשקול האם להשאיר את המילים, "על ידי ההסתדרות הציונית העולמית", בסעיף קטן (3).
שנית פנחסי
מה יקרה אם נוריד את הסעיף הזה?
מירב ישראלי
אם נוריד את הסעיף הזה, נצטרך לראות מה לעשות כאשר נגיע לפרק ג' המדבר על המוסדות. בשלב זה אנחנו נוריד את זה מפסקה (3).
שנית פנחסי
מי יפעיל את המוזיאון?
מירב ישראלי
הם יפעילו את זה, אבל הם יפעילו את זה בהתאם לחוזה. אנחנו לא רוצים לקבול את עצמנו, במקרה שהחוזה ישתנה וגורם אחר יפעיל את זה.

מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ג'- המוסדות. בסעיף (ב) במקום המילה "בעלות" תבוא המילה "במימון", בהתאם להערה של משרד המשפטים. בסעיף (ג) יימחקו המילים, "על ידי ההסתדרות הציונית העולמית".

בחוק דוד בן גוריון, כל האתרים מוחזקים על ידי המדינה, כאשר בחוק נקבע הרכב ההנהלות. אני לא יודעת מי ההנהלות בפועל ביום, ואם אנחנו מורידים את ההסתדרות הציונית העולמית, אז יש לנו בעיה לקבוע הסדר כזה.
אורי יהודה אריאל
למה?
קובי שפירא
במועצה יש נציגים של ההסתדרות.
מירב ישראלי
האוצר לא נמצא כאן, אבל הוא העביר אלינו את ההערות שלנו בכתב, ובמליאה נאמר כי הכל צריך להיעשות בתיאום עם האוצר. העמדה של האוצר, היא שהמימון לא יהיה מלא. לכן, מי שימשיך לממן את המוזיאון, המדרשה וכו', זו ההסתדרות הציונית העולמית. השאלה היא, אם הם ממנים את זה, מדוע הם צריכים להעביר זאת לאישורה של המועצה.
קובי שפירא
האם ההסתדרות תממן את זה באופן ממלא.
היו”ר אילן שלגי
גם היום היא ממנת את זה באופן מלא.
קובי שפירא
לי נמסר כי השיפוצים שנעשים היום זה במימון של שליש.
מירב ישראלי
אנחנו שואלים לגבי הניהול השוטף. לפי המידע שאני קיבלתי ממשרד האוצר, היום ההסתדרות הציונית היא זו שממנת את זה.
קובי שפירא
אבל זה לא מה שרוצים לקבוע. רוצים לקבוע שהמדינה תשתתף במימון הפעלתם.
מירב ישראלי
לפי משרד האוצר, מדובר ב-5 מיליון שקל בשנה, כולל ההשתתפות השוטפת, המלגות והתמיכות. זה אומר כי רוב המימון יינתן שלא על ידי המדינה.
קובי שפירא
המועצה הציבורית מפנה את הצעת התקציב שהיא מקבלת גם למדינה וגם להסתדרות.
מירב ישראלי
אם כך, נשאיר את זה בשלב זה.
יעל כהן
אני חושבת על המעמד של המוסדות. המוסדות הן תאגיד כשר. זה לא ברור פה.
היו”ר אילן שלגי
האם אנשי הקק"ל יכולים לסייע לנו במידע?
מירב ישראלי
השאלה היא מה המצב היום בפועל לגבי מבנה המוסדות, מי מנהל אותם ובאיזו צורה.
רות רגב
למיטב ידיעתי, זה בהחזקת הסוכנות היהודית. עכשיו הם בשלבים של שיקום כל הנושא. לדעתי, הם צריכים להיות כבר במצב שזה יהיה פתוח.
מירב ישראלי
האם את יודעת האם כל מוסד כזה הוא תאגיד בפני עצמו?
רות רגב
לא. אם הם לא יגיעו, אני יכולה לבדוק את הדברים ולשלוח אלייך את התשובה במשך היום.
אורי יהודה אריאל
מדוע צריך את החלק של "לרבות" בסעיף קטן (ד)? בחוקים צריך לקצר. הרי אפשר לציין עוד 20 גופים.
היו”ר אילן שלגי
מקובל עלי.
מירב ישראלי
מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ג' סעיף 4.

בהתאם לשיחה שקיימתי עם משרד המשפטים, התברר כי יש צורך לקשור את זה למערכת מתן התמיכות הרגילה, שזה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. אנחנו נעשה משהו דומה למה שקורה במועצה של חוק הקולנוע. כלומר, המועצה תייעץ לשר, והתמיכות תינתנה במסגרת הרגילה לפי סעיף 3א'.
שנית פנחסי
על ידי משרד ראש הממשלה.
מירב ישראלי
השר הממונה כרגע הוא ראש הממשלה. אדוני היו"ר, השאלה היא האם אתה מעוניין רק בהנצחה או במשהו יותר כללי.
היו”ר אילן שלגי
אני הייתי מרחיב את זה ואומר, "ינציחו בפועלם את בנימין זאב הרצל, חזונו ומורשתו".
אורי יהודה אריאל
אתה לא תצא מזה, כיוון שזה כולל את הכל. הוא רצה שיהיה גנב ראשון וזונה ראשונה.
קובי שפירא
מוסדות שיתמכו בהפרדת והמדינה גם יצטרכו לקבל את זה. הרצל הרי אמר שהרבנים יהיו בתוך בית הכנסת.
אורי יהודה אריאל
על זה חושב אילן.
היו”ר אילן שלגי
ממש לא. יש מקומות שכבר מנציחים את הרצל, כמו בית הקק"ל ביער חולדה, או העיר הרצליה שיש לה קשר לחוזה המדינה. השאלה אם זה מספיק לומר, "אשר ינציחו בפועלם".
אורי יהודה אריאל
צריך להשאיר מספיק חופש לשר לעשות מה שהוא מבין.
היו”ר אילן שלגי
טוב, אז נשאיר את זה איך שזה.
קובי שפירא
אפשר לכתוב, "מוסדות אחרים אשר יפעלו להגשמת מטרתו של חוק זה". הרי בסעיף 1, יש פרוט רב של החוק הזה.
היו”ר אילן שלגי
זו הצעה טובה, אבל אפשר להשאיר את הנוסח כפי שהוא.
קובי שפירא
אבל בנוסח שאני הצעתי כל סעיף המטרה ייכנס לפה.
היו”ר אילן שלגי
אתה צודק.
מירב ישראלי
מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ד'-יום הרצל וטקס הזיכרון הממלכתי.

בהתאם להערת משרד המשפטים יהיה רק יום אחד שיהיה יום הרצל, ועל כן אני מורידה את המילים, "טקס הזיכרון הממלכתי", מהכותרת.
קובי שפירא
אז את מורידה גם את סעיף קטן (ב).
מירב ישראלי
נכון. עם זאת, היו"ר מציע שבי' באייר יהיה טקס זיכרון.
היו”ר אילן שלגי
אני חושב שזה צריך להיות בסעיף (א) (2).
אורי יהודה אריאל
מה הכוונה לחוץ לארץ בסעיף קטן (א)?
מירב ישראלי
אנחנו מורידים את זה.
קובי שפירא
הכוונה היתה לשגרירויות.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו מורידים את המילים, "בארץ ובחוץ לארץ". אנחנו מוסיפים סעיף במקום של א (2), בו יהיה כתוב, "יום זיכרון". את סעיף 5 (ב) אנחנו מורידים.
אורי יהודה אריאל
מדוע צריך לציין בחוק שזה ישודר בשידור ישיר בכלי התקשורת? אני חושב שאין דבר כזה באף מקום.
מירב ישראלי
נכון. מדובר בעצמאות של רשות השידור.
היו”ר אילן שלגי
אז נוריד את זה.
יהודית גדלי
אני רוצה להעיר על התאריך.
היו”ר אילן שלגי
יכול להיות מצב בו באותו יום לא תהיה בכלל מליאה.
יהודית גדלי
זה בדיוק מה שרציתי לומר. לדעתי, צריך לומר, "במועד הסמוך ככל הניתן".
אורי יהודה אריאל
אפשר לומר, "בשבוע שבו חל י' באייר".
מירב ישראלי
אפשר לעשות מנגנון אחר, כך שאם זה חל ביום שבת, זה יידחה.
היו”ר אילן שלגי
אני חושב שאנחנו צריכים גם להשאיר מרווח גם מיום העצמאות, כי יום העצמאות לפעמים זז קדימה.
אורי יהודה אריאל
זה לא יכול לזוז הרבה, יומיים מקסימום.
היו”ר אילן שלגי
נכניס מנגנון כזה, וגם נציין כי הדיון במליאה ייערך בשבוע בו חל י' באייר.
רות רגב
אני חושבת שצריך להוסיף את התפוצות כאשר אנחנו מדברים על מוסדות חינוך.
מירב ישראלי
אנחנו הורדנו את זה.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו לא יכולים בחוק לחייב את התפוצות.
שנית פנחסי
גם סעיף קטן (3) הוא בעייתי.
היו”ר אילן שלגי
לא נכון. זה בסדר. אורי, האם אתה חושב שריך לכתוב, "בציון בכלי התקשורת הממלכתיים"?
אורי יהודה אריאל
אין לי בעיה עם זה. ציון זה דבר מאוד כללי. מי שירצה יקדיש לכך 5 דקות, ומי שירצה יקדיש לכך 50 . עם זאת אני חושבת שאין דבר כזה בשום חוק אחר.
מירב ישראלי
אני אשאיר את זה בשלב זה, ואני אברר את העניין.
רות רגב
לא צריך חוק שאי אפשר לכפות אותו.
אורי יהודה אריאל
לא צריך לכפות זאת. מודיעים להם על כך, והם יעשו זאת. ציון יכול להיות דקה ויכול להיות 1,000 דקות.
מירב ישראלי
בדרך כלל הם מודיעים על כך בחדשות.
אורי יהודה אריאל
הבעיה היא עם כך שזה תקדים שבחוק אומרים לציין את היום.
היו”ר אילן שלגי
בינתיים תשאירי את הנוסח הקיים, ותבדקי האם זה קיים בחקיקה אחרת. אם זה קיים בחקיקה אחרת, תשאירי זאת כך.
מירב ישראלי
ואם אין דוגמא לכך בחקיקה אחרת, אז להוריד את זה?
היו”ר אילן שלגי
לא. תשאירי זאת לקריאה הראשונה.
מירב ישראלי
מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ה, סעיף (א) (1).
קובי שפירא
כדאי לחשוב אם אנחנו רוצים הם יהיו עובדי מדינה. זה יכול ליצור ערפול וחוסר בהירות. אם הכוונה היא שהם יהיו עובדי מדינה, אז צמריך להגיד את זה.
מירב ישראלי
זאת הכוונה. בדרך כלל נאמר, נציג משרד זה ונציג משרד זה.
אורי יהודה אריאל
למה לא לעשות זאת גם כאן? אם אתה רוצה שיהיה נציג ממשרד החינוך, למה לא לציין זאת? תן ייצוג לאלה שאתה מטיל עליהם עבודה.
היו”ר אילן שלגי
אין לי התנגדות. היות וסעיף (א) (3) מדבר על אנשי ציבור ואקדמיה, משתמע שהאחרים יהיו עובדי מדינה.
מירב ישראלי
זו היתה הכוונה, אבל אין גם בעיה לומר זאת במפורש.
אורי יהודה אריאל
אני הייתי מציע שמתוך 8 חברי מועצה יהיו 5 שהם עובדי מדינה.
מירב ישראלי
צריך להיות איזון מול ההסתדרות הציונית.
אורי יהודה אריאל
בסדר.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו לא נאמר כלום לגבי נציגי ההסתדרות הציונית. לגבי נציגי המדינה, אנחנו נאמר שהם יהיו עובדי מדינה ממשרדי חינוך, ראש הממשלה, ביטחון ומשפטים.
קובי שפירא
לא צריך להוסיף את משרד המשפטים.
היו”ר אילן שלגי
נאמר שיהיו 2 נציגים ממשרד החינוך והתרבות, 2 נציגים ממשרד ראש הממשלה, 2 נציגים ממשרד הביטחון.השאלה היא האם לא לחלק זאת יותר ולומר, נציג אחד ממשרד הביטחון, אחד ממשרד התיירות, אחד ממשרד המשפטים.
אורי יהודה אריאל
מותר להגיד צה"ל בחוק כזה? נאמר שנציג אחד יהיה ממרד הביטחון ונציג אחד מצה"ל.
מירב ישראלי
ניתן לומר שהחלוקה תהיה, 2 נציגים לכל משרד, ושאר המקומות יישארו פתוחים להחלטת הממשלה.
אורי יהודה אריאל
יש משרד לענייני ירושלים.
היו”ר אילן שלגי
נשאיר את זה להחלטת הממשלה.
מירב ישראלי
אנחנו אומרים שיהיו 8 נציגים במועצה שיהיו עובדי מדינה, ביניהם 2 ממשרד החינוך, 2 ממשרד ראש הממשלה, 2 ממשרד הביטחון, כאשר 1 יהיה נציג צה"ל. נציג צה"ל הוא לא עובד מדינה, ועל כן צריך לראות איך לנסח זאת.
רות רגב
מה עם הקק"ל והסוכנות?
מירב ישראלי
אולי כדאי להגיד את זה.
דוד בריקסטון
הקק"ל היא חברת בת.
היו”ר אילן שלגי
האם זה לא מספיק לומר, ההסתדרות הציונית הלאומית? אתם תמנו גם אנשים מהקק"ל.
דוד בריקסטון
זה מספיק.
מירב ישראלי
זה נתון לשיקול דעתם.
קובי שפירא
זו פררוגטיבה שלהם.
מירב ישראלי
את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ה, סעיף (א) (3), סעיף (ב), (ג).

אני לא יודעת האם לכתוב "לפקח", כיוון שאין להם כל כך מנגנון פיקוח.
קובי שפירא
הסעיף הבא הוא יותר בעייתי.
רות רגב
אני מבקשת שבסעיף 6(א) (2) יהיה כתוב, "ובכלל זה נציג קק"ל", כדי שאחר כך לא תהיינה פרשנויות.
דוד בריקסטון
ברגע שאנחנו נציין את הקק"ל, אנחנו נצטרך לציין מי עוד יהיה שם וזה יהיה מאוד מסובך ומאוד רגיש פוליטית.
היו”ר אילן שלגי
במקום "לפקח", נאמר "לייעץ ולהנחות".
מירב ישראלי
אז זה נכנס בסעיף (ג) (1).
היו”ר אילן שלגי
נכון. לא צריך את סעיף (ג) (2).
קובי שפירא
בסעיף (ג) (1), ניתן לומר, "להמליץ על מדיניות ויעדים לעניין פעילות הנובעת מחוק זה ויישומו".
היו”ר אילן שלגי
טוב מאוד.
קובי שפירא
יש לי בעיה גם עם סעיף (ג) (3). אם הפררוגטיבה של המועצה זה ייעוץ, תהיה בעיה עם סעיף קטן (3) שמדבר על כך שהיא תאשר את תקציב הפעילות, כי היא תחייב את המדינה בכספים.
מירב ישראלי
הרי המועצה לא תאשר את התקציב, כי בכל מקרה היא מעבירה זאת לאישורם של שר האוצר וראש הממשלה. אפשר לכתוב שהיא תקבל את הצעות התקציב של ההנהלות ויכינו הצעת תקציב, ואחר כך יעבירו זאת לאישור השרים.
היו”ר אילן שלגי
בסדר גמור.
קובי שפירא
נכתוב, "להכין הצעת תקציב אשר תובא לאישור הגורמים המתאימים".
שנית פנחסי
האם למועצה עצמה יהיה תקציב פעולות?
מירב ישראלי
זה יהיה חלק מהתקציב שהיא תציע.
מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ה, סעיף 6 (ג) (4).
קובי שפירא
מה החידוש לסעיף קטן (1), חוץ מהביקורת על המוסדות. אולי כדאי להכניס זאת לסעיף (1).
מירב ישראלי
יש בעיה עם הביקורת, כיוון שאין להם מנגנון שמאפשר את זה.
קובי שפירא
אני בעד להוריד את זה.
מירב ישראלי
בחוק הקולנוע נאמר: "לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות לתחום...ובכל עניין הנוגע לביצוע החוק. לייעץ לעניין קביעת המבחנים לתמיכה", שאת זה אני אכניס גם כן לפה. בנוסף, "קידום ועידוד יצירה, הפקה....". אפשר להגיד, כי היא תמליץ בנושא קידום ועידוד ההנצחה.
היו”ר אילן שלגי
לא, את זה יש כבר בסעיף (1).
מירב ישראלי
אנחנו צריכים להוסיף רק את העניין של מבחנים לתמיכה. אני חושבת שלכתוב, "לייעץ לשר בכל הנוגע למדיניות בנושא החוק ובכל עניין הנוגע לביצועו", זה די כללי.
היו”ר אילן שלגי
נכון. אני הייתי רוצה שבאיזשהו מקום נזכיר שיהיה מעקב אחרי יישום החוק.
מירב ישראלי
זה אפשרי. נכתוב: "לייעץ לשר בכל נושא הנוגע ליישום החוק וביצועו, ומעקב אחר ביצועו". אני אוסיף גם את המבחנים לתמיכה.

מקריאה את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (ציון זוכרו ופועלו), התשס"ד-2004, פרק ה, סעיף 6 (ג) (5).
יעל כהן
זה לא מקובל. המועצה עצמה היא איננה תאגיד, ואני לא רואה גוף שאיננו תאגיד מגייס תרומות ומנהל אותן. צריך לזכור גם, ש-8 מתוך 21 חבריה, הם עובדי מדינה שחלים עליהם מגבלות.
היו”ר אילן שלגי
אולי נאמר, "לעודד תרומות", כי אם המועצה תהיה גוף שיסייע לאחרים לגייס תרומות, אז זה בסדר. צריך לזכור, שמוקמת מועצה על פי חוק. אני מקווה שבראשה תעמוד אישיות ציבורית מוערכת וכי גם חבריה יהיו אנשים בעלי השפעה. מדוע שלא נטיל על המועצה הזו לסייע בגיוס תרומות? אני מסכים כי כיוון שהיא לא תאגיד, היא לא תהיה זו שתקבל את השקים ותוציא קבלות.
דוד בריקסטון
כתוב: "בעצמה, או באמצעות מי מטעמה".
מירב ישראלי
הכוונה היא לעצמה.
קובי שפירא
המוזיאון הוא הגוף המתאים לאסוף תרומות.
מירב ישראלי
נכון, אבל זה לא המועצה. זו בדיוק הבעיה.
קובי שפירא
אבל זה מה שצריך להיות.
מירב ישראלי
אבל אם אנחנו לא קובעים בחוק מי ינהל את המוזיאון, אז זה לא אפשרי.
היו”ר אילן שלגי
בסעיף משנה (5), הייתי אומר: "לעודד גיוס תרומות לקידום מטרות חוק זה, באמצעות המוסדות".
קובי שפירא
מה פשר עידוד תרומות? מה היא תעשה?
היו”ר אילן שלגי
אני רואה לנגד עיני שופט עליון לשעבר בתור יו"ר המועצה הזו, ועל כן אני רוצה שתהיה לו הנחיה ולגיטימציה לבוא לבעלי אמצעים ולומר להם, כי הוא מבקש שיעבירו כסף למוזיאון הרצל, וכי הוא מציע שיתנו מלגות מסוימות. אם זה לא יהיה כתוב פה, אנשים אולי לא ירצצו לעסוק בזה ויטענו כי זה תפקידם של אחרים.
דוד בריקסטון
אני חושב שמאוד חשוב שיהיה גיבוי לאנשי ההנהלה להביא תורמים פוטנציאלים למועצה הציבורית.
יעל כהן
זה בעייתי מבחינת עובדי המדיה שבמועצה.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו מדברים על תפקיד המועצה. זה לא חייב להתבצע דווקא על ידי עובדי המדינה.
דוד בריקסטון
אפשר לפתור את הבעיה של עובדי המדינה, על ידי כך שנכתוב: "לסייע באיתור מקורות נוספים". אז אין שאלה של גיוס תרומות, וניתן לעשות זאת לא רק בהקשר של המוזיאון, אלא בהקשר של כל הגופים שהמועצה תכיר בפעילות שלהם.
היו”ר אילן שלגי
נכון. אני הבאתי את המוזיאון כדוגמא.
דוד בריקסטון
כדאי שבחוק ייאמר כי אחת המטרות של המועצה היא גיוס מקורות כספיים.
קובי שפירא
אני לא מסכים איתך, ואני חושב שזה אפילו מסוכן. אתה אומר שעובד מדינה שהוא חבר במועצה הציבורית, ינסה לסדר את העניינים ולפנות לוועדת התמיכות. מה שאנחנו לא רוצים שיהיה, אתה רוצה להכניס לחוק.
היו”ר אילן שלגי
אולי נייחד את התפקיד הזה ליו"ר המועצה, או שנסייג ונאמר שעובדי המדינה לא יעסקו בזה.
מירב ישראלי
המועצה היא גוף אחד ואי אפשר לפרק אותה.
ראובן שלום
החברים שיש להם ניגוד אינטרסים לא יעסקו בזה.
מירב ישראלי
זה עניין עקרוני. בדרך כלל לתאגידים סטטוטורים נותנים את האפשרות הזו, כי הם גוף נפרד. פה מדובר במועצה ציבורית שתפקידה היא בעיקר לייעץ.
קובי שפירא
זה מסוג הדברים שלא צריך לכתוב אותם. ברור שהנהלת המוזיאון תדאג לתרומות. המועצה הציבורית, במסגרת הפיקוח שלה ובמסגרת הדאגה לתקציבים, תנסה לברר עם הנהלת המוזיאון מדוע היא לא משיגה תורמים. מדוע צריך לכתוב זאת?
ראובן שלום
בגלל החשש של היו"ר, שראשי מועצה אזורית יחששו לעסוק בנושא הזה.
קובי שפירא
אני רוצה שהנהלת המוזיאון תעסוק בזה.
היו”ר אילן שלגי
אני רוצה שהיו"ר כן יעסוק בזה.
מירב ישראלי
זו בעיה.
היו”ר אילן שלגי
מדוע מפריע לך שיו"ר המועצה יעסוק בזה?
ראובן שלום
ניקח לדוגמא את השר לשעבר, פרופסור אמנון רובינשטיין. אני חושב שזו תהיה החמצה אם לא נשתמש ביכולות שלו לגייס תרומות. ייתכן, ואם זה לא יהיה כתוב במפורש, הוא יאמר כי הוא מנוע מהעניין.
קובי שפירא
מדוע הוא יהיה מנוע? הרי הוא לא יהיה עובד מדינה.
ראובן שלום
הוא יכול להגיד שזה לא תפקיד המועצה.
קובי שפירא
אבל זה באמת לא תפקיד המועצה.
ראובן שלום
זו כבר שאלה עקרונית. היו"ר ואני חושבים שזה כן נכון שהמועצה תסייע ולא תהיה מנועה מלסייע בגיוס תרומות.
היו”ר אילן שלגי
נכון. אני רואה לנגד עיני דמות ציבורית, שופט עליון לשעבר או אמנון רובינשטיין, שיאמרו כי הם לא רוצים לעסוק בזה. אני הייתי רוצה שהם יהיו מעורבים ויעודדו גיוס תרומות.
דוד בריקסטון
האם יש בעיה לכתוב, "לעודד את אותם גורמים המתעסקים בגיוס כספים"?
היו”ר אילן שלגי
זה לא מספיק.
ראובן שלום
הוא לא מעודד את הגורמים המתעסקים. הוא לא מעודד את הנהלת המוזיאון.
מירב ישראלי
אם נוריד את המילים, "לצורך תמיכה בפעילותה", כי זה בוודאי שזה לא יהיה לצורך תמיכה בפעילותה, אלא לצורך מטרת החוק. אם נגיד שהיא תפנה תרומות למקומות המתאימים.
קובי שפירא
אני פתאום שם לב כי אין הוראה המדברת על האדם שייבחר כיו"ר. כתוב כי המועצה הציבורית תמנה מבין חבריה.
היו”ר אילן שלגי
אבל באישור ראש המשלה.
קובי שפירא
על פי החוק זה יכול להיות גם עובד מדינה. זה לא נראה לי מה שכולם מתכוונים אליו. אולי נוסיף בסעיף קטן (ב), כי המועצה הציבורית תמנה מבין אנשי הציבור והאקדמיה את היו"ר.
היו”ר אילן שלגי
זה נכון.
מירב ישראלי
אתה מתכוון שזה יהיה איש ציבור,ולא איש מהממשלה או מההסתדרות הציונית.
היו”ר אילן שלגי
נכתוב, כי המועצה תמנה יו"ר מבין הנזכרים בפסקה (א) (3).
קובי שפירא
אז אפשר יהיה לכתוב בסעיף (ג) (5), כי יו"ר המועצה יסייע בעידוד להשגת תרומות. אם זה מופנה ליו"ר המועצה, אז פתרנו את הבעיה.
היו”ר אילן שלגי
אני חשבתי על האפשרות הזו. אני מבין שאז אתה מציע לכתוב את זה בסעיף (ב).
קובי שפירא
כן. כלומר, להוריד את סעיף (ג) (5) מתפקידי המועצה.
מירב ישראלי
או שנעשה סעיף קטן נפרד.
היו”ר אילן שלגי
מצד שני אני לא רוצה לייחד לראש המועצה רק את הנושא הזה. צריך לתת לו עוד משהו.
הרצל מקוב
אפשר לעשות את זה בסעיף (ד) (2).
היו”ר אילן שלגי
בסדר גמור. אנחנו נשאיר את עניין התרומות ונייחד את זה ליו"ר מועצה.
מירב ישראלי
קובי, אני מציעה שלקראת הקריאה השנייה והשלישית אתה תברר את העניין הזה יותר לעומק, אם זה בכלל דבר שהוא אשרי וראוי. איך אנחנו ננסח זאת?
היו”ר אילן שלגי
אנחנו נגיד שיו"ר המועצה יעודד גיוס תרומות.
קובי שפירא
האם אין סעיפים הנוגעים להנהלת המוזיאון? שם יהיה הכי מתאים להכניס זאת.
מירב ישראלי
העניין הוא שהחלטנו לא לפרט לגבי הרכב ההנהלות.
הרצל מקוב
זה גם לא נכון להכניס זאת שם, למרות שלנו יש כאילו אינטרס שזה יהיה דרך הנהלת המוזיאון. אם גוף אחר שרוצה לעשות תחרות חיבורים או אחרת, שהיא על פי רוח החוק, יו"ר המועצה יעזור להם בגיוס כספים למטרה הזו, כדי לעודד אותם.
מירב ישראלי
זה בוודאי הוא לא יוכל לעשות. כל הנושא של תמיכה בגופים ועמותות ייעשה רק דרך 3(א). אי אפשר יהיה לעקוף את זה. בטח שלא יו"ר המועצה הציבורית יעשה זאת.
היו”ר אילן שלגי
הרצל, סעיף 4 לחוק מדבר על פעולות של מוסדות אחרים. מירב, תכתבי, כי יו"ר המועצה יפעל בין היתר לעידוד גיוס תרומות.
קובי שפירא
הרי התרומות מיועדות רק למוסדות, אז למה לא נכניס את הכל לסעיף 3, שם יש סעיף המתייחס מוסדות? אפשר להכניס סעיף שיאמר כי המוסדות ידאגו להשגת תרומות לשם פעילותם, ויו"ר המועצה יסייע להם בכך.
מירב ישראלי
זה עדיף.
היו”ר אילן שלגי
ניתן לכתוב, יו"ר המועצה או מי מטעמו.
מירב ישראלי
עדיין אני מציעה שנברר את זה יותר לעומק.

מקריאה את פרק ה-המועצה הציבורית, סעיף 6(ד)

האם כדאי לקבוע בחוק מי יכהן כמזכיר?
היו”ר אילן שלגי
זו היתה בקשה של ההסתדרות הציונית. אני לא ראיתי התנגדות או הסתייגות מאף גורם אחר.
מירב ישראלי
כאשר מדובר במועצה ציבורית, היכן נעשית המנהלה?
הרצל מקוב
אנחנו העלינו את ההצעה הזו, למרות שאנחנו מוכנים שכל אחד אחר יעשה את זה. אנחנו הצענו זאת כדי להשתמש במנגנון קיים מבלי להוציא כסף נוסף.
ראובן שלום
זה לא הכרח שזה יהיה בחוק. זו אפשרות.
מירב ישראלי
נראה לי שכדאי שנוציא את זה מהחוק.
היו”ר אילן שלגי
בסדר. נוריד את סעיף (ד) (3).
רות רגב
אני חושבת שכדאי לכתוב את העיקרון, שהמזכיר לא יצר מנגנון חדש, אלא שהוא יהיה חלק ממנגנון קיים.
דוד בריקסטון
אני בכל זאת הייתי שוקל זאת מחדש. אני חושב שזה מאוד ראוי, מפני שכל כך הרבה מהעבודה של המועצה הציבורית תתרכז בעבודה של המוזיאון במרכז החינוכי, ולכן זה נראה לי טבעי מאוד שהמנהל יהיה המזכיר.
היו”ר אילן שלגי
את זה גם אפשר לקבוע בתקנות. פה גם מדובר על כך שהמועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו בתקנות.
מירב ישראלי
האם זה לא מעט שהמועצה תתכנס רק פעם בשנה?
היו”ר אילן שלגי
אני חושב שזה מעט. בהמשך נאמר, כי היו"ר יקבע ישיבות בהתאם לדרישות והצעות. אני חושב שצריך לומר שהמועצה תתכנס גם לפי דרישה של שליש או חצי מחברי המועצה. לא בצורה כזו שבה כל אחד מהחברים יוכל לבוא ולדרוש כינוס מועצה. אם נקבע כי מחצית יוכלו לדרוש זאת, זה בסדר, כי אז מדובר ביותר מ-8 נציגי הממשלה או 8 נציגי ההסתדרות הציונית העולמית.
מירב ישראלי
האם נקבע כי הם יתכנסו 3 פעמים בשנה?
היו”ר אילן שלגי
לפחות 3 פעמים בשנה.
מירב ישראלי
או לפי דרישת מחצית מחברי המועצה, או לפי יוזמת יו"ר המועצה.
הרצל מקוב
אני חושב שזה מוגזם. לא יתכנסו 3 פעמים בשנה.
מירב ישראלי
הם יצטרכו לדון בתקציב, ביום הרצל וכו', ולשם כך נדרשת התכנסות של לפחות פעמיים שלוש בשנה.
היו”ר אילן שלגי
למה לא? זו לא אסיפה כללית. מדובר על 21ה איש. אני חושב שבשנים הראשונות יהיה לכך מקום. אחר כך, יכול להיות שיבואו ויאמרו לנו כי צריך לשנות את החוק, וכי מספיק להם להתכנס פעמיים בשנה. אני מניח שהכנסת תשנה את החוק. אנחנו מדי פעם משנים סעיפים קטנים כאלה בחוקים.
רות רגב
מה לגבי ממלא מקום בישיבות האלה?
מירב ישראלי
המועצה קבע את סדרי עבודתה.
רות רגב
אנחנו גם חושבים שהתכנסות של 3 פעמים בשנה זה הרבה מדי.
היו”ר אילן שלגי
בסדר. נקבע שזה יהיה פעמיים.
מירב ישראלי
מקריאה את פרק ה-המועצה הציבורית, סעיף 7 וסעיף 8(א).
יהודית גדלי
בסעיף 8(א), צריך לומר, עד שלוש תקופות הונה.
יעל כהן
זה המון.
היו”ר אילן שלגי
בוודאי שצריך להוסיף את המילה "עד".
מירב ישראלי
השאלה היא כמה תחלופה אנחנו רוצים במועצה הציבורית.

מקריאה את פרק ה-המועצה הציבורית, סעיף 8(ב).
נעמי גנאל
האם זה שרירותי?
היו”ר אילן שלגי
אני לא רואה שום בעיה עם זה. מי שממנה יכול גם להודיע על הפסקת המינוי.
קובי שפירא
הוא רוצה מישהו אחר. התחלף השר.
רות רגב
על זה אני רוצה לשאול. מה קורה כאשר מתחלפים שרים? מה קורה אם הנציג כבר אינו עובד מדינה?
קובי שפירא
אם הוא לא עובד מדינה, אז פקעה כהונתו.
היו”ר אילן שלגי
הגוף הממנה הוא זה שיודיע על הפסקת הכהונה. היות ופלוני כבר לא עובד מדינה או ההסתדרות הציונית, אז הגוף הממנה יודיע שאותו פלוני חדל לכהן.
קובי שפירא
אם ירצה בכך. גם אם אותו אדם יצא לפנסיה, כהונתו פוקעת. הוא חייב להיות עובד מדינה.
היו”ר אילן שלגי
בהתאם לנוסח של חוק אחר שמירב הראתה לי, אנחנו נאמר, "אם חדל להתקיים התנאי שמכוחו מונה".
קובי שפירא
בסדר.
מירב ישראלי
האם אנחנו משאירים את המילים, "בהוראת הגוף הממנה"?
היו”ר אילן שלגי
אני לא רואה שום בעיה עם זה.
מירב ישראלי
אני רוצה לומר כי מסעיף 8 נשמט סעיף (ג), הנוגע להעברה מכהונה. יש את זה בחוקים אחרים, והכוונה היא לכך שהשר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או, שהוא נעדר ללא סיבה מוצדקת מ-4 ישיבות רצופות.
היו”ר אילן שלגי
תכתבי שזה יקרה במידה ואותו חבר נעדר מ-3 ישיבות רצופות.
מירב ישראלי
סעיף נוסף שחסר פה שקיים בנוגע למועצות אחרות, הוא סעיף המתייחס לתוקף הפעילות. הנוסח הוא: "קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה, לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או המשך כהונתו".
היו”ר אילן שלגי
בסדר.
מירב ישראלי
מקריאה את פרק ה-המועצה הציבורית, סעיף 9.
ראובן שלום
זה סעיף לא פשוט. אם מתייחסים לפירוש המצומצם והלא נכון של העניין, לכאורה כל דבר הוא בניגוד עניינים עם ההסתדרות הציונית העולמית. כאשר קובעים איך המוזיאון יופעל, באופן אוטומטי ישנו ניגוד עניינים.
היו”ר אילן שלגי
צריך להגדיר את הסעיף, כך שיובן שמדובר בניגוד עניינים אישי.
מירב ישראלי
יש לנו הגדרות כאלה בכל מיני חוקים אחרים. אנחנו נתקן את זה.
מקריאה את פרק ו-תקציב והוצאות, סעיף 10 (א) וסעיף 10 (ב).
קובי שפירא
לפי התפיסה שלנו, שהעצה היא רק גוף מייעץ, אז ברור שסעיף 10 (ב) צריך להשתנות.
רותם פלג
אנחנו ניסינו למצוא ביחד מגנון לפיו אנחנו מגדרים את ההוצאה התקציבית הזו. כמו שזה מנוסח כרגע, מדובר בהוצאה אינסופית.
רות רגב
אן סוף לפעילות.
רותם פלג
בדיוק.
היו”ר אילן שלגי
מירב, האם העבירו לך איזושהי הוצאה מהאוצר?
מירב ישראלי
לא, אנחנו אמרנו שנקבע קודם מה קורה בחוקים אחרים ונפעל בהתאם.
רותם פלג
לקחנו דוגמא את החוק של רבין.
מירב ישראלי
כאן יש מנגנון דומה.
רותם פלג
הוא פחות מגדיר את שיעור ההשתתפות של המדינה. מדובר במנגנון שכולל תרומות וכסף של המדינה, וממנו נגזרת הפעילות של הגוף. פה זה הפוך.
מירב ישראלי
עכשיו קבענו כי התמיכות תהיינה במסגרת של משרד ראש הממשלה, והמלגות תהיינה במסגרת של משרד החינוך. מה שנשאר זה התקציב של פעילות המועצה ותקציב המוסדות. כאשר אתם דיברתם על תקציב של 5 מיליון שקל לשנה, האם התכוונתם שזה כולל הכל?
רותם פלג
כן.
מירב ישראלי
זאת אומרת שזה כולל גם את התמיכות, המלגות, תקציב המוסדות ותקציב המועצה.
רותם פלג
זה בסופו שלך דבר צריך להיות העיקר.
מירב ישראלי
תקציב המועצות צריך להיות העיקר.
רותם פלג
השאלה היא האם תקציב המוסדות הוא לפי סעיף 3 (א)?
מירב ישראלי
השאלה היא מאיפה יבוא התקציב של התמיכות למשרד ראש הממשל, שהוא זה שיטפל בכך, מהתקציב הרגיל שלו או מהתקציב שאתם תתנו במסגרת החוק הזה?
יעל כהן
זה חייב לבוא מתקציב במסגרת החוק הזה.
קובי שפירא
לפי חוק יסודות התקציב, זה חייב לבוא מתקנה תקציבית מיוחדת.
רותם פלג
אם יש קריטריונים לתמיכה, אז אפשר להעביר כסף.
קובי שפירא
אבל הוא עובד לפי תקנה תקציבית. אתה לא יכול לתת את זה מתקציב כולל.
מירב ישראלי
השאלה היא אם זה יבוא מתקציב קיים של משרד ראש הממשלה, או שהם יוסיפו תקציב.
רותם פלג
זה לא משנה כל כך מבחינתם.
מירב ישראלי
כאשר מדובר ב-5 מיליון, זה מאוד משנה.
יעל כהן
ודאי. כמעט ולא יישאר תקציב למטרה הזו. למשרד ראש הממשלה אין תקציבים גדולים, כולל לא לתמיכות.
היו”ר אילן שלגי
מי מאצלכם האישי שמולו אפשר לתאם את הניסוח המדויק של הסעיף?
הרצל מקוב
בתאגידים האחרים יש סעיף דומה, וזה עובד.
מירב ישראלי
זה לא תאגיד. מדובר במועצה ויש פה הפעלה של החוק. כיצד תומכים במוסדות מן הסוג הזה?
רותם פלג
אם מדובר במוסדות במסגרת חוק רבין, אז זה דרך התאגיד.
מירב ישראלי
המדינה יכלה להעביר תקציב בשתי דרכים, או שיהיה סעיף תקציב בחוק התקציב, או שהיא נותנת תמיכות. אין דרך אחרת.
שנית פנחסי
איך זה כתוב בחוק מורשת יהדות ספרד?
מירב ישראלי
שם אין סעיף תקציב.
רותם פלג
צריך לבדוק את זה לפני הקריאה השנייה והשלישית.
מירב ישראלי
מה שאתם רוצים, זה שאתם תקבעו בכל שנה מה יהיה התקציב לנושא הזה.
רותם פלג
אנחנו ומשרד ראש הממשלה.
מירב ישראלי
זה יהיה סעיף בחוק התקציב של משרד ראש הממשלה. היום, בחוק המועצה לתרבות ואומנות, מצוין במסגרת איזה סעיף תקציב זה יהיה, בתחום פעולת תרבות בסעיף תקציב של משרד החינוך. אפשר לקבוע משהו כזה. התקציב השנתי לתרבות ואומנות שבו ישנו נושא של תמיכה ונושא של תקציב המועצה לתרבות ואומנות, יקבעו בתחום פעולת תרבות וסעיף תקציב המשרד האחראי על תחום ההתרבות בחוק התקציב השנתי.
קובי שפירא
הסעיף הזה בנה שבלונה שנבנתה בכל מקרה.
מירב ישראלי
הוועדה רצתה שיהיה סעיף תקציב לנושא הזה.
קובי שפירא
גם פה זה יהיה.
היו”ר אילן שלגי
הסעיף הזה ינוסח בתיאום עם משרד האוצר.
מירב ישראלי
העיקרון הוא שזה יהיה בחוק תקציב שנתי.
קובי שפירא
הדוגמא הקלאסית היא של חוק דוד בן גוריון. שם נאמר: "הוועדה המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתית לשנת תקציב, ויגישה לשר החינוך. התקציב טעון אישור הממשלה..".
מירב ישראלי
זה משהו אחר. יש פה שני דברים שונים. התקציב עצמו כולל גם דברים שלא רק המדינה נותנת. השאלה האם אנחנו רוצים שהשרים יאשרו את התקציב שהמועצה מגישה. המועצה מגישה סעיף תקציב שנתי לצורך הפעלת החוק והשרים מאשרים זאת. עם זאת, זה לא אומר שכל התקציב הזה ממומן על ידי המדינה.
קובי שפירא
נכון, אבל זה לא ייקבע.
מירב ישראלי
צריך לקבוע רק את המנגנון.
יעל כהן
אני לא מבינה איך המוסדות אמורים לקבל את התקציב. האם הם יקבלו זאת במגרת תמיכות?
רותם פלג
חלק כן וחלק לא.
קובי שפירא
התקציב השוטף של המוזיאון יהיה במסגרת תקציב, ולא במסגרת תמיכה.
מירב ישראלי
אני אמרתי קודם כי יש כל מיני דרכי בהן המדינה מעבירה כסף. אם לא מדובר על תמיכות, אז זה עובר דרך תקציב של החוק, אבל אז איך מעבירים את זה למוזיאון?
קובי שפירא
למה שהמוזיאון לא יהיה תאגיד על פי דין?
יעל כהן
הוא צריך להיות תאגיד על פי דין כדי שיוכל לקבל תקציב.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו לא צריכים לקבוע את זה בחוק.
יעל כהן
אחרת הדרך לתת לו כסף תהיה בהתקשרות או בתמיכה.
היו”ר אילן שלגי
אז בואו נדבר על תמיכות.
מירב ישראלי
אבל אז השאלה היא אם זה נכנס לגדר התמיכות.
רותם פלג
חלק מהקריטריונים לקבלת תמיכות זה להגיש הצעת תקציב.
מירב ישראלי
עדיין אנחנו רוצים לדעת האם הם יהיו במסגרת התמיכות הוא מחוץ לזה.
ראובן שלום
אם המוזיאון יהיה תאגיד על פעי דין, מה יהיה הצד השני.
מירב ישראלי
מה המעמד המשפטי של המוסדות?
הרצל מקוב
המוזיאון הוא חלק מההסתדרות הציונית.
דוד בריקסטון
אין לו סטטוס נפרד.
היו”ר אילן שלגי
האם זו לא חברת בת או עמותה?
דוד בריקסטון
לא.
היו”ר אילן שלגי
אולי כדאי לכם למקם אותם בסטטוס שיאפשר אחר כך גם תקצוב.
מירב ישראלי
ישנה עוד שאלה. הרי יש אמנה בין המדינה לבין ההסתדרות הציונית. האם יש באמנה הזו גם התייחסות לכך שהמדינה מעבירה כספים לצורך הפעלה של דברים מסוימים?
שנית פנחסי
אנחנו מעבירים להם כספים לתמיכות.
מירב ישראלי
מכוח מה אתם עושים את זה?
שנית פנחסי
מכוח מבחני התמיכות הרגילים שלנו.
מירב ישראלי
אז אתם תומכים בהם. זה משהו אחר.
שנית פנחסי
רק כך אפשר להעביר להם היום כסף.
מירב ישראלי
זה מה שאנחנו אומרים. אין דרך אחרת להעביר להם כסף, ולכן זה לא יעזור אם יקבעו זאת בחוק תקציב.
רותם פלג
אני לא מבין מה הבעיה לקבוע קריטריונים לקבלת תמיכות.
הרצל מקוב
יש נושאים להם המדינה מעבירה תקציבים.
מירב ישראלי
באיזו דרך?
הרצל מקוב
דרך חוק התקציב. הנושא של ההתיישבות עובר דרך חוק התקציב. כך גם הנושא של מינהל הסטודנטים.
מירב ישראלי
אני רוצה לסכם ולציין את העקרונות אליהם הגענו. אנחנו קובעים שהשתתפות המדינה בהוצאות לפי החוק, תיקבע בדרך המשפטית שאנחנו נברר אותה, בחוק תקציב או באמצעות תמיכות.

בנוגע לסעיף 10 (ב), הכנת הצעת תקציב, הנהלות המוסדות יעבירו הצעת תקציב למועצה, והמועצה תעביר בהתאם הצעת תקציב כללית שכוללת את הנושא של המוסדות, את הנושא של תמיכות, מלגות ותקציב המועצה, והיא תעביר את זה לאישור השרים. אנחנו יוצרים פה מצב קצת מוזר, כי מצד אחד המדינה לא משתתפת בעלות מלאה של הפעלת החוק, ומצד שני אנחנו נותנים לשרים לקבוע פה גם את התקציב של המוסדות.
הרצל מקוב
לא מדובר בתקציב המוסדות, אלא בתקציב המוסדות לעניין ההפעלה של חוק הרצל. לא מדובר בתקציב ההסתדרות הציונית לעלייה וקליטה. יש היגיון מסוים שהשר שצריך לקבוע את השתתפות המדינה, יראה את כל התמונה.
מירב ישראלי
המוסדות יצטרכו לפעול בתוך התקציב שהשר אישר, כאשר השר יכול גם לשנות את התקציב.
קובי שפירא
אני מבין שהאוצר לא הולך לתקצב את החוק הזה באחוזים. אם הוא היה הולך לתקצב אותו באחוזים, זכותו לקבוע את התקציב. האוצר אומר שהוא נותן 5 מיליון שקלים, שזה כולל הכל.
מירב ישראלי
אולי נקבל סדר גודל של השתתפות המדינה. כמה עולה להפעיל את המוסדות?
דוד בריקסטון
שני מילין דולר.
ראובן שלום
לא בצורה שאנחנו רוצים שזה יפעל.
דוד בריקסטון
אנחנו עכשיו משפצים את המוזיאון, לאחר סגירה של כמה שנים, ואנחנו בדיוק בשלב שבו אנו מכינים תקציב הפעלה.
היו”ר אילן שלגי
האם אתה מדבר רק על המוזיאון?
דוד בריקסטון
אני מדבר גם על מדרשת הרצל ללימודי ציונות.
היו”ר אילן שלגי
אני הבנתי כי רק המוזיאון בשיפוצים. האם הצלחתם לקבל תרומה מעיריית וינה? קראתי על כך בעיתון.
קובי שפירא
אם האוצר אומר כי הוא בכל מקרה ייתן רק 5 מיליון, למה צריכה להיות לו אמירה לגבי התקציב הכולל?
מירב ישראלי
זה בדיוק מה שאני שואלת.
רותם פלג
אנחנו לא יכולים להעביר כספים מבלי שנאשר את התקציב.
שנית פנחסי
אבל לא מדובר בתאגיד סטטוטורי.
רותם פלג
אבל עדיין, מן הראוי שנראה זאת.
מירב ישראלי
אין לי בעיה שתראו את זה, אבל השאלה היא למה אתם צריכים לאשר את זה.
רותם פלג
אנחנו לא יכולים להשתתף בתקציב כזה, מבלי שאנחנו נאשר את התקציב.
מירב ישראלי
דוד, הכוונה היא ל-2 מיליון דולר לשלוש המטרות?
דוד בריקסטון
מדובר במפעל מצומצם. זה לא בהתאם לרצון שלנו.
מירב ישראלי
כמה אתם מעריכים שזה יעלה בשנה?
רות רגב
כפול.
מירב ישראלי
זאת אומרת, שהפעלת המוזיאון, המדרשה ואתר הניצחון תעלה 4 מיליון דולר לשנה?
ראובן שלום
כן.
מירב ישראלי
אני רוצה להבין את הפרופורציה של ההשתתפות של האוצר.
רותם פלג
גם 25% זה הרבה.
ראובן שלום
לנו אין בעיה שהנושאים, כמו שכר, יהיו ברמה שתיקבע.
רותם פלג
אם זה ילך בהתאם לתמיכות, אם הם יעמדו בקריטריונים הם יקבלו את התמיכות.
מירב ישראלי
קריטריונים זה לא אישור תקציב. מדובר בשני דברים שונים.
רותם פלג
לא תהיה העברה תקציבית של כסף, בלי שזה יעבור את האישור שלנו.
ראובן שלום
אם מדובר בקריטריונים, אין לי בעיה. השאלה היא האם אנחנו נהיה מנועים מלעשות דברים בגלל שיש תקציב. האם אנחנו לא נוכל לגייס עוד כסף?
קובי שפירא
לא. זה לא כתוב.
רות רגב
אבל יש מנגנון אחר של אישור תקציב בהסתדרות הציונית.
יעל כהן
הכל נגזר ממעמד המוסדות. אם הם יקבלו תמיכות לפי סעיף 3(א) זה דבר אחד, אבל אם הם יהיו תאגיד על פי דין, אז כל המעמד שלהם ישתנה.
מירב ישראלי
עדיין נשארת השאלה, האם כאשר הם מקבלים תקציב חלקי, לא משנה באיזו דרך, כל התקציב צריך להיות כפוף לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
יעל כהן
אם מדובר במוסד על פי דין, אז כן.
שנית פנחסי
אם מדובר בתמיכות, זה עובר דרך ועדת התמיכות.
מירב ישראלי
אבל ועדת התמיכות לא מאשרת להם את התקציב.
יעל כהן
ועדת התמיכות תומכת בהם במידה והם עומדים בתנאים.
מירב ישראלי
אבל היא לא עושה אישור תקציב.
שנית פנחסי
ודאי שהיא עושה אישור תקציב. אם משרד החינוך מתקצב עמותה מסוימת, הוא בודק את התקציב המאוזן הכולל שלה. בלי לבדוק זאת, הוא לא מעביר לה כסף.
מירב ישראלי
אני שואלת אם הוא מאשר.
שנית פנחסי
כן, ככלי להעברת הכסף שלו.
היו”ר אילן שלגי
שלום, אנחנו מצאנו לנכון בסעיף 3 (ג) למחוק את ההתייחסות שאומרת, "המוסדות ינוהלו ויוחזקו על ידי ההסתדרות הציונית העולמית", כי זה דבר שצריך להיות מוסדר בתקנות או בהסדר אחר.
ראובן שלום
אני רוצה לומר, כי הרצל איננו שייך רק להסתדרות הציונית העולמית, אלא לכל מדינת ישראל. בשל כך אני רוצה לשאול, האם כאשר אומרים על פי דין, תישאר הדומיננטיות וההשפעה המשמעותית, מעל ל-50% של ההסתדרות הציונית העולמית? אני לא הייתי רואה רע בכך שמתוך 6 חברים יהיו 6 מההסתדרות הציונית ו-4 אחרים שייקבעו בדרך זו או אחרת. לנו אין בלעדיות על הרצל. אנחנו רק מייצגים את מה שהעם מרגיש כלפי הרצל. מכוח התפקיד שלנו על פי חוק המעמד של ההסתדרות הציונית העולמית והאמנה, יש מקום להשאיר לנו את הדומיננטיות. זו נקודה שאנחנו לא יכולים לתת עליה תשובה עכשיו.
מירב ישראלי
זה לא רלוונטי כרגע לחוק.
ראובן שלום
אני מבין שלעניין של התקצוב, השאלה האם זה גוף שהוקם על פי דין או לא, היא רלוונטית.
מירב ישראלי
לאופן התקצוב.
ראובן שלום
שהוא בוודאי משפיע על כל הדברים שנגזרים מכך. אין לנו בעיה לקבוע תקרות שכר וכו', כי לא בעניין הרצל נרצה להראות חריגים. אני מבקש פרק זמן של שבוע לפחות, על מנת להכין שיעורי בית בנושא הזה.
מירב ישראלי
לגבי שיעור ההשתתפות ואופן השתתפות המדינה, אנחנו נבדוק זאת ונשקף את זה בחוק.
היו”ר אילן שלגי
הקושי פה הוא רק משפטי. אין פה שום דבר מהותי. החוק הזה גם יחזור לדיון בוועדה לפני הקריאה השנייה והשלישית, כך שיהיה זמן לכל שינוי דרמטי.
מירב ישראלי
השאלה שנשארנו איתה, היא האם האישור של התקציב, צריך להיות אישור של כל התקציב או רק של תקציב ההשתתפות של המדינה.
היו”ר אילן שלגי
לדעתי, זה צריך להתייחס רק להשתתפות המדינה.
קובי שפירא
נשמעה פה הערה נכונה. זכותה של המדינה לדעת את תנאי השכר.
מירב ישראלי
אנחנו נבדוק את זה. אם זה באמצעות תמיכות, אז זה יפעל לפי חוק התמיכות, ואם זה דרך תאגיד ציבור והשתתפות בחוק התקציב, הם יבדקו את זה לפני שהם יקבעו מנגנון פה.
יעל כהן
במידה וידובר על תאגיד, יידרש עוד פרק שלם בחוק.
מירב ישראלי
כרגע זה לא תאגיד.

מקריאה את פרק ז-ביצוע.
יהודית גדלי
לא כדאי שנכתוב שזה יהיה באישור שלנו?
היו”ר אילן שלגי
כן.
מירב ישראלי
אם כך, אנחנו נאמר כי זה כפוף לאישור ועדת החינוך והתרבות. אנחנו נצטרך לתת את הדעת למועד התחילה. בשלב זה אני אכניס מועד תחילה עם כוכבית, שתאמר כי מועד התחילה יקבע בקריאה שנייה ושלישית.
ראובן שלום
אני מבקש שמועד התחילה יהיה מועד סמלי, או שנת פטירתו של הרצל, או תאריך פתיחת הקונגרס הציוני הראשון.
היו”ר אילן שלגי
מה שחשוב לנו הוא שיהיה אפשר לקיים את החוק כבר בי' אייר תשס"ה. מדובר פה בפרוצדורה גדולה. אנחנו צריכים לקבוע 3 חודשים להתקנת תקנות, אנחנו צריכים לפעול כדי שהמועצה תוכל להתכנס כבר תוך כמה חודשים. מועד התחילה לא צריך להיות אירוע חגיגי.
דוד בריקסטון
אני רוצה לבקש, כי במשך שנת 100 שנה לפטירתו של הרצל, תהיה התחילה. אז גם תהיה סמליות, וגם יהיה מרווח גדול לקיים את החוק.
יהודית גדלי
זה ייתן לנו זמן מועט, עד תמוז.
דוד בריקסטון
יש לנו שנה שלמה.
היו”ר אילן שלגי
האם אתם מתכננים בתום ה-100 הראשונה לעשות פעולות?
דוד בריקסטון
כן.
מירב ישראלי
אני פונה פה לאוצר ומודיעה, כי זו אמנם לא הצעת חוק תקציבית, כי זה בתיאום אתכם, אבל עדיין יש לה עלות ואנחנו צריכים לפרסם זאת בקריאה ראשונה.
היו”ר אילן שלגי
אני רוצה להסב את תשומת לב כולם ולומר, כי לנו מאוד חשוב להשלים את החקיקה עד ליום ה-100 לפטירתו של הרצל, כ' בתמוז. אני חושב שהשנה זה נופל ב-10 ביולי.
דוד בריקסטון
זה ב-9 ליולי, אבל מקדימים את הטקס ל-8 ביולי.
היו”ר אילן שלגי
זאת אומרת, שאנחנו צריכים לסיים את כל הליך החקיקה תוך חודש וחצי. זה מחייב מאמץ ושיתוף פעולה. אין חילוקי דעות על החוק הזה. זה חוק שכל הסיעות הציוניות חתומות עליו. העבודה היא עבודה מקצועית.
מירב ישראלי
כיוון שקבענו שאישור התקציב יהיה רק לגבי השתתפות המדינה, השאלה היא האם אנחנו לא צריכים להוריד את הסעיף שקבענו קודם, שקובע כי המוסדות יגישו את התקציב שלהם לאישור המועצה.
היו”ר אילן שלגי
את יכולה להוריד את הסעיף הזה.
קובי שפירא
זה יכול להישאר. המועצה היא לא המדינה. למה שהיא לא תדע על כך?
היו”ר אילן שלגי
צריך למצוא דרך לנסח זאת, כך שלא ימנעו ממנה מידע.
מירב ישראלי
זה בעייתי. אני מורידה את זה בשלב זה.
היו”ר אילן שלגי
אין איתי עוד חברי ועדה, ועל כן אני מאשר את ההצעה פה אחד, בכפוף לדברים שנאמרו כאן. אני מודה לכולכם על התרומה. אני מודה מאוד למירב ישראלי שעוזרת לי רבות עם החוק הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים