ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/05/2004

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים