ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/05/2004

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות לשירותי רווחה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים