ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/05/2004

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ד-2004, תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גז), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים