ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/05/2004

הפיצוי לחקלאים על הקיצוץ במכסות המים, חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים