ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/05/2004

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 52), התשס"ה-2005, חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 48), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים