ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/05/2004

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ג-2003, חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות אבו סנאן, ג'וליס, ינוח-ג'ת וירכא), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים