ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/05/2004

תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון) התשס"ד 2004, תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי),התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים