ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/05/2004

חוק האזרחות (תיקון מס' 8), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים