ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/03/2004

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים