ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/03/2004

הודעת מחלות בעלי-חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/82752
ועדת הכלכלה
24/03/2004

פרוטוקולים/כלכלה/8275
ירושלים, כ"ח בניסן, תשס"ד
19 באפריל, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 182
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, ב' בניסן התשס"ד (24 במרס 2004), שעה 08:30
סדר היום
הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
מוזמנים
ד"ר עודד ניר מנהל השירותים הווטרינריים, משרד
החקלאות
עו"ד מיכל סגן-כהן יועצת משפטית, משרד החקלאות
הלית סקפלנדר משרד החקלאות
עו"ד בני רובין משרד המשפטים
צחי דותן ממונה צער בעלי חיים, המשרד לאיכות
הסביבה
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
דקלה אברבנאל

הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר היום הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004. מי מציג את הנושא?
מיכל סגן-כהן
אסביר את העניין מהבחינה המשפטית. שר החקלאות, בתוקף סמכותו, לפי פקודת מחלות בעלי חיים, התקין את תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל). התקנות קובעות שאם מנהל השירותים הווטרינריים ראה שיש חשש להעברת מחלות, הוא רשאי לקבוע שלא יועבר בעל חיים אלא בהיתר.

בתקנות עצמן בעל חיים הוא כמשמעותו בפקודה, ונקבע שם "לרבות גוויות, זבל, מספוא ורפת". בהודעת מחלות בעלי חיים, כשהמנהל השירותים הווטרינריים הודיע על-פי אותן תקנות, צומצמה הגדרת בעל חיים. נקבעו בה מספר בעלי חיים, והתוספת של "גוויות, זבל, מספוא ורפת" הושמטה. באחרונה נוכח מנהל השירותים הווטרינריים לדעת שראוי להקפיד מאוד ולתת היתרים שיכללו גם הוראות לעניין ניקיון כלי הרכב שמובילים בעלי חיים. על כן אנחנו מבקשים לתקן ולהוסיף בהגדרת בעל חיים את "גוויות, זבל, מספוא ורפת".
אתי בנדלר
יש הבדל בין "נבלותיהם" לבין "גוויות"? ראיתי שבתקנות משתמשים במונח "גוויות".
מיכל סגן-כהן
היום מדובר ב"גווייה". בעבר זה היה לפי פקודת מחלות בעלי חיים 1945, ושם היתה הפרדה בין גווייה לנבלה. בנוסח החדש אין הבדל.
היו"ר שלום שמחון
תודה. עודד, אתה רוצה להוסיף?
עודד ניר
אין לי מה להוסיף. זהו כורח. הפקודה עתיקה אבל מדי פעם בפעם צצים דברים חדשים. בעקבות מחלות הפה והטלפיים ושפעת העופות יש צורך להוסיף דברים. המחלה עוברת בעיקר רפד, ולא היתה מכוסה בצו. לכן צריך להוסיף זאת.
צחי דותן
אין לי מה להוסיף.
בני רובין
אין לי מה להוסיף.
מיכל סגן-כהן
אני קוראת את ההודעה.
אתי בנדלר
מישהו הועמד לדין בעניין זה?
עודד ניר
לא, כשרצינו להעמיד לדין התברר שזה לא מכוסה בקנס אזרחי ודברים כאלה. זאת בדיוק מטרת התיקון.
היו"ר שלום שמחון
הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים) אושרה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:35.

קוד המקור של הנתונים