ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/03/2004

מדיניות משרד התעשייה והתעסוקה לפיתוח תעשיה ותעסוקה במגזר הערבי

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/82232
ועדת הכלכלה
22.3.2004

פרוטוקולים/כלכלה/8223
ירושלים, ח' בניסן, תשס"ד
30 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 179
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ט באדר התשס"ד (22 במרס 2004), שעה 12:20
סדר היום
מדיניות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כלפי פיתוח התעשייה והתעסוקה במגזר הערבי
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
מוזמנים
לימור ניסן סגנית מנהל מרכז השקעות, משרד התעשייה
זאב גורבן עוזר מנהל מרכז השקעות, משרד התעשייה
רון בר יוסף ממונה על הסבת אקדמאים, משרד התעשייה
אבי פלדמן,עו"ד יועץ משפטי למדען ראשי, משרד התעשייה
איילת זלדון לשכה משפטית, משרד התעשייה
יעקב ניזרי סמנכ"ל שירות התעסוקה, משרד התעשייה
ערן ניצן אגף תקציבים, משרד האוצר
דן סתיו מינהל מקרקעי ישראל
ליאון מיזן כלכלן המחלקה לכלכלה, התאחדות התעשיינים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
מדיניות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כלפי פיתוח
התעשייה והתעסוקה במגזר הערבי
היו"ר שלום שמחון
מדיניות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כלפי פיתוח התעשייה והתעסוקה במגזר הערבי – הצעה לסדר היום של חבר הכנסת טלב אלסאנע.
טלב אלסאנע
אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על זימון הישיבה. הרבה ראשי רשויות שהיו מוזמנים לוועדת המעקב לא הגיעו. הם פנו וביקשו ממני לדחות את הישיבה. על מנת שהדיון יהיה תכליתי הייתי מבקש לדחות את הדיון.
היו"ר שלום שמחון
אין לי אלא להתנצל בפני החברים שהגיעו הנה.
טלב אלסאנע
אני מצרף את התנצלותי.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נדחה את הישיבה.
טלב אלסאנע
אני מבקש להזמין לישיבה הבאה את סגן השר או את השר.
היו"ר שלום שמחון
הישיבה תדחה לזמן אחר.


הישיבה ננעלה בשעה 12:23

קוד המקור של הנתונים