ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/03/2004

הצעת חוק הבנקאות (מועדי החזר של הלוואה לדיור), התשס"ג-2003, הצעת חוק הבנקאות (מועדי החזר של הלוואה לדיור), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/82262
ועדת הכלכלה
22.3.2004

פרוטוקולים/כלכלה/8226
ירושלים, ח' בניסן, תשס"ד
30 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 177
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ט באדר התשס"ד (22 במרס 2004), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 9) (שינוי מועדי החזר של הלוואות לדיור), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
חיים כץ
מוזמנים
דרור פלדמן עוזר מנהל החטיבה הקמעונאית, בנק טפחות
צחי מלאך אגף החשב הכללי, משרד האוצר
רוני נויבואר,עו"ד משרד המשפטים
ד"ר ישראל שוורץ סמנכ"ל בכיר לאכלוס, משרד הבינוי והשיכון
מוטי פיין סגן המפקח על הבנקים, בנק ישראל
אמיר בכר לשכה משפטית, בנק ישראל
פרדי וידר מנכ"ל אגוד הבנקים
יוסי בורג,עו"ד המועצה לצרכנות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 9) (שינוי מועדי החזר של
הלוואות לדיור), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 9) (שינוי מועדי החזר של הלוואות לדיור), התשס"ד -2004, של חבר הכנסת איתן כבל וחבר הכנסת חיים כץ. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
חיים כץ
בסיומה של ההכנה לקריאה ראשונה היו לנו שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת היתה על התאריכים. רציתי להכניס את התאריך 28, אבל אמר הנציג מבנק טפחות שזה מביא את העניין של המדד אחרי ה-15 לחודש. את זה אני מקבל.

הנושא השני היה הנושא של הריבית. כשאני בא היום לבנק ומבקש הלוואה, אני משלם פריים מינוס 0.85 לשנתיים. אין סיבה בעולם שהוא ייקח פריים פלוס אחד. אם אני לוקח הלוואה ל-5 שנים אני משלם פריים מינוס חצי. את מי אנחנו עושקים כשאנחנו נותנים פריים פלוס אחד? 5 שנים זאת לא תקופה קצרה. אין כזה דבר פריים פלוס 1 במשק הישראלי.
היו"ר שלום שמחון
זה מה שהצעת.
חיים כץ
לא הצעתי את זה.
אתי בנדלר
זה רשום אצלי כמה שסוכם לצורך הקריאה הראשונה.
פרדי וידר
הריביות לזמן קצר הן לא פריים מינוס.
היו"ר שלום שמחון
לא נכתוב סכומים.
חיים כץ
אבל אז הבנק ייקח כמה שהוא רוצה.
אתי בנדלר
הקביעה של זה צריכה להיות בתקנות.
מוטי פיין
אם לא יקבעו את הנוסחה, אז אחר כך היא תהיה יותר. האופי של האשראי הזה הוא לא הפקדה ל-5 שנים.
חיים כץ
גם לא לשנתיים.
מוטי פיין
זה הסכמה של הבנק לדחייה של 9 ימים או דחייה של 14 יום.
חיים כץ
כמה אתה חושב שצריכה להיות הריבית?
מוטי פיין
מה שסיכמנו. אני חושב שפריים פלוס אחד כשמדובר על אשראי לזמן קצר זה הכי נמוך שאפשר. אני לא הלכתי לאשראי ל-5 שנים, כי זה לא מאופיו של האשראי הזה.
חיים כץ
האשראי לשנתיים הוא פריים מינוס 0.85. אם אני מבקש יפה אז זה פריים מינוס 0.95.
מוטי פיין
וכמה אתה משלם על משיכת היתר? זה יותר מפריים מינוס אחד.
פרדי וידר
לא מדובר פה באשראי לשנתיים או ל-5 שנים, אלא באשראי לזמן קצר. פריים פלוס אחד זה נמוך. אלו העובדות. ריבית על משיכות בתוך מסגרת לזמן קצר אלו הריביות מעבר לפריים. פריים פלוס אחד היא ריבית נמוכה על האשראי הזה. זה האופי של האשראי.
דרור פלדמן
חבר הכנסת כץ דיבר על מצב שבו מישהו לוקח הלוואה לתקופה של שנתיים, 3, 4 שנים. שם נקבעת ריבית בהתאם למה שמצויין. פה מדובר על תשלום חד-פעמי.
יוסי בורג
במשך שנים הבנקים קבעו תאריך מסויים, עכשיו באים לפתוח אותו כי יש עיוות. זאת הצעה טובה שאנחנו תומכים בה בחום. כשבנק ישראל אומר שזה כמו משיכת יתר כי זה אשראי לזמן קצר..
מוטי פיין
זה יותר ממשיכת יתר.
היו"ר שלום שמחון
יש הצעה שיהיה כתוב ריבית פריים מינוס רבע, כשהנגיד באישור ועדת הכלכלה רשאי לשנות אותה.
מוטי פיין
זה לא טוב שהנגיד יהיה מעורב בזה.
אתי בנדלר
אז המפקח.
מוטי פיין
גם לא. שייקחו איזה עוגן אובייקטיבי.
אתי בנדלר
מי קובע היום את העמלות המפוקחות?
מוטי פיין
המפקחת..
חיים כץ
אנחנו לא מדברים על אנשים חדשים שמצטרפים למשכנתאות. היום אדם שרוצה לקחת משכנתא בוחר תאריך. אנחנו מדברים על דור הולך ונעלם. בפריים מינוס רבע הם מרוויחים מספיק.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נגיד שזה יהיה המפקח על הבנקים.
פרדי וידר
הצעת החוק מקובלת. היא באה ואומרת שמקבל ההלוואה לצורך רכישת דירה יוכל לשנות את מועד הפירעון. נקבעו כאן מה הם סוגי האשראים. יש סעיף שנקרא אשראי במשכון דירה. אשראי במשכון דירה זה לא אשראי לרכישת דירה.
היו"ר שלום שמחון
מה אתה רוצה להציע?
פרדי וידר
גם בדברי ההסבר כתוב שההצעה באה לאפשר ללווה שניתנה לו הלוואה לרכישת דירת מגורים לשנות את מועד פירעונו החודשי. אשראי במשכון דירה זה לא אשראי לרכישת דירה, אלא אשראי עסקי. אדם שמנהל עסק יכול לתת סל של בטחונות לבנק שנתן לו את האשראי, כאשר אז כל סל הביטחונות הזה עומד כנגד האשראי שניתן. אנחנו מבקשים להיצמד למטרת החוק, כלומר לאפשר את גמישות הפירעון לרוכשי דירות.
מוטי פיין
המטרה צריכה להיות למגורים. אם לאדם יש 10 דירות והוא ממשכן את כולן, אז הוא לא צריך ליפול במסגרת החוק הזה. צריך להבטיח שזאת תהיה דירה למגורים.
יוסי בורג
יכול להיות אדם שממשכן את הדירה שלו כדי לעזור לבן שלו לקנות דירה. מהניסיון שלי כעו"ד ראיתי שיש הרבה אנשים שלוקחים הלוואה תוך משכון הדירה שלהם כדי לעזור לבן, לאח.
אמיר בכר
המקרה הזה מכוסה כי זאת הלוואה לרכישת דירת מגורים. המשכון לא משנה פה שום דבר. ההצעה הזאת תורמת לכך שזה יהיה אשראי צרכני במהותו. היא תואמת גם את החקיקה הקיימת, גם את המדיניות הקיימת וגם את ההוראות של המפקח על הבנקים. היא משתלבת יפה מאוד במטריה הצרכנית מהסוג הזה. זה לא משכון למטרת עסק.
פרדי וידר
אנחנו ביקשנו שהחוק ייכנס לתוקף 6 חודשים ממועד אישורו כי יש בעיות היערכות.
חיים כץ
מה הבעיה? אתם כבר ערוכים.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נמצא איזה שהוא איזון.
מוטי פיין
מה החלטתם על הריבית?
אתי בנדלר
זה יהיה פריים מינוס רבע, כשהמפקח על הבנקים, באישור ועדת הכלכלה, יוכל לשנות את שיעור הריבית.
אמיר בכר
אם תקבעו את זה כך, אז זאת תהיה הפעם הראשונה שהמפקח על הבנקים יעסוק בפיקוח על ריבית. היחיד שעושה את זה היום זה שר האוצר.
אתי בנדלר
אתם מעדיפים שזה יהיה שר האוצר?
אמיר בכר
אין לנו בעיה.
אתי בנדלר
יש מחשבה להכניס חלק מעמלות הבנקים לסמכות של גוף אחר. היום מישהי ממשרד התעשייה והמסחר עושה את זה מכוח חוק הפיקוח על מחירים ושירותים. היא קובעת עמלות של מספר שירותים מפוקחים. אדוני חשב שזאת לא הפונקציה הנכונה לקבוע את עמלות הבנקים. אדוני הציע שהעמלות ייקבעו על ידי גורם אחר. השאלה היא אם זה יהיה שר האוצר. מדובר פה בשירותים בסיסיים שראוי שהם יהיו בפיקוח. השאלה היא אם זה צריך להיות בסמכותו של שר האוצר, או בסמכותו של המפקח על הבנקים.
מוטי פיין
מה שאמר עו"ד בכר זה העניין של הפיקוח לענייני ריבית, שזה היה עד היום באוצר. העמלות זה אופרה אחרת.
אתי בנדלר
אנחנו בעצם מדברים על פיקוח על שירות בסיסי שניתן.
מוטי פיין
ריבית שונה מעמלות.
אתי בנדלר
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 9) (שינוי מועדי החזר של הלוואות לדיור), התשס"ד-2004. הוספת פרק ב'1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, אחרי סעיף 9א יבוא: 9ב "פרק ב'1: שינוי מועדי החזר של הלוואות לדיור הגדרות. בפרק זה – "הלוואה לדיור" – כל אחד מאלה: (1) הלוואה שניתנה לשם רכישת דירת מגורים;
פרדי וידר
אני מציע להוסיף כאן את המילים "ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק".
אתי בנדלר
בפסקה (1)?
פרדי וידר
כן .
אתי בנדלר
אתה אמרת שאם זה ניתן למטרת עסק זה כבר כלול בפסקה (2). את זה הוועדה הסכימה למחוק.
מוטי פיין
פרדי, עזוב את זה.
אתי בנדלר
(2) "הלוואה לדיור כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 "הסכם הלוואה לדיור" – הסכם שנחתם בין התאגיד הבנקאי המלווה לבין הלווה בעת מתן ההלוואה (בסעיף זה – ההסכם); "הודעה" – הודעה בכתב ללקוח; "תקופה לשינוי מועד פרעון הלוואה" – תקופה של ארבעה חודשים שתחילתה ארבע שנים מיום סיומה של תקופת שינוי מועד פרעון ההלוואה לדיור שקדמה לה". כשהכנתי את נוסח הצעת החוק התלבטתי אם לא כדאי להציע לוועדה ש-4 חודשים יחולו מידי 4 שנים. המועד הראשון אמור להיות 4 חודשים מיום תחילתו של החוק. נניח שזה יצא ביולי. השאלה היא אם לא כדאי שזה יהיה 4 חודשים מידי 4 שנים.
דרור פלדמן
הצענו בישיבה הקודמת שהתקופה תהיה מתחילת מרס או אפריל למשך 4 חודשים.
אתי בנדלר
תקופה של 4 חודשים שתחילתה ב-1 באפריל מידי 4 שנים.
חיים כץ
מה יהיה השנה?
אתי בנדלר
זאת הוראת המעבר של סעיף 2.
יוסי בורג
אולי אפשר להוסיף בסעיף קטן (1) את המילים "במישרין או בעקיפין", כדי שלבנק יהיה ברור שאם אני לוקח הלוואה כדי לתת לבן שלי לקנות גם אז זה חל.
אתי בנדלר
השאלה היא אם המילים "במישרין או בעקיפין" נותנות תשובה לבעיה שהעלית.
פרדי וידר
אפשר להוסיף את המילים "ללווה או לבן משפחה".
מוטי פיין
אני לא יודע אם תוספת כזאת לא תגרע.
רוני נויבואר
תוספת כזאת תגרע.
אתי בנדלר
9ג. "שינוי מועד הפרעון החודשי של הלוואה לדיור. על אף האמור בכל דין או הסכם, רשאי לקוח, שהגיש בקשה בכתב, במהלך כל תקופה לשינוי מועד פרעון ההלוואה, לשנות את מועד פרעונה החודשי של ההלוואה לדיור שקיבל, ל-1, 10 או 15 בחודש, לפי בחירתו".

סייג לעניין פיגור בפרעון ההלוואה 9ד. "פיגר הלקוח בפרעון הלוואה לדיור, ובמועד בקשתו לשינוי מועד הפרעון החודשי כאמור בסעיף 9ג, טרם סילק את מלוא חוב הפיגורים, או לא הגיע להסדר עם התאגיד הבנקאי, לא יהא התאגיד הבנקאי חייב להענות לבקשה.

הודעת התאגיד הבנקאי. 9ה. "לא יאוחר משלושים ימים לפני תחילתה של כל תקופה לשינוי מועד פרעון ההלוואה, יודיע תאגיד בנקאי ללקוח על זכותו לשנות את מועד הפרעון החודשי של הלוואה לדיור, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק זה; תאגיד בנקאי רשאי להודיע ללקוח כאמור במסגרת הודעתו ללקוח לגבי הפירוט השנתי של תשלומי ההלוואה לדיור".
דרור פלדמן
ההודעה בפעם הראשונה צריכה להיות פומבית.
היו"ר שלום שמחון
נכניס את זה בהוראת המעבר.
אתי בנדלר
שינוי לגבי חלק מההלוואה לדיור 9ו "לקוח לא יהיה ראשי לשנות את מועד הפרעון החודשי אלא לגבי כל חלקי ההלוואה לדיור; בסעיף זה, "חלק" – כל חלק מההלוואה לדיור שחלים לגביו תנאים שונים מהתנאים החלים על חלקים אחרים בהלוואה, בין שנחתם הסכם אחד ביחס לכל החלקים ובין שנחתם יותר מהסכם אחד.

עמלות בעד שינוי מועדי פרעון הלוואות לדיור 9ז(א) "בעד שינוי מועד הפרעון החודשי של הלוואה לדיור כאמור בסעיף 9ג, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה ששיעורה לא יעלה על מאה עשרים וחמישה שקלים חדשים. (ב) היו ללקוח מספר הלוואות לדיור באותו תאגיד בנקאי ובקש הלקוח לשנות את מועד הפרעון החודשי של יותר מהלוואה אחת לדיור שקיבל, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה של חמישים שקלים חדשים עבור שינוי מועד פרעון של כל הלוואה נוספת, ובלבד שסך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי, עבור שינוי מועדי פרעון של כלל ההלוואות לדיור כאמור, לא יעלה על מאתיים עשרים וחמישה שקלים חדשים. (ג) התאגיד הבנקאי יערוך חישוב של הריבית בשל הפער במספר הימים שבין מועד פרעון ההלוואה החודשי המקורי לבין מועד הפרעון החודשי החדש (בסעיף קטן זה – התחשבנות פיננסית);. ההתחשבנות הפיננסית תעשה בריבית של פריים מינוס רבע נקודות אחוז, לפי ריבית הפריים הממוצעת של חמשת הבנקים הגדולים, והסכום המתקבל מההתחשבנות האמורה יתווסף לסכומים או יופחת מהסכומים שעל הלקוח לשלם לתאגיד הבנקאי. שר האוצר, באישור ועדת הכלכל,ה רשאי לשנות את שיעור הריבית החלה כאמור".
אמיר בכר
אני מציע שההתחשבנות תהיה על פי ריבית ההלוואה. אני יודע שמשרד האוצר מתנגד לזה.
צחי מלאך
זה לא רלוונטי.
אמיר בכר
אני מציע שיעשו ריבית חשב.
היו"ר שלום שמחון
אמרת שאתה לא רוצה מנגנון.
אמיר בכר
זה לא ששר האוצר צריך לקבוע. יש ריבית חשב שזה משהו ידוע.
צחי מלאך
מה שעו"ד בכר הציע הוא לא רלוונטי, מכיוון שריבית העבר נקבעה בעבר. היא נקבעה לפני 10, 20 שנים. מה שקובע היום זה הריבית של היום, לא מה שהיה פעם.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נשאיר את זה כמו שזה.
אתי בנדלר
(ד) "הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, על פי שיעור השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי; בסעיף זה – "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם".

הצעת החוק לא נותנת את דעתה לשאלה מתי השינוי ייכנס לתוקפו. אומרים שאני יכולה להגיש בקשה במועד כלשהו במהלך ארבעת החודשים. מתי השינוי ייכנס לתוקפו? האם הם יכולים למשוך אותי חודשיים, שלושה?
מוטי פיין
אפשר להגיד שזה המועד לפי בקשתו של הלקוח, ובלבד שעברו כך וכך ימים.
חיים כץ
אפשר שזה יהיה בחודש הקרוב לאחר הבקשה.
אתי בנדלר
אנחנו מציעים להוסיף סעיף שאומר כך: "שינוי מועד פירעון ההלוואה ייכנס לתוקפו במועד הפירעון בחודש שאחרי החודש שבו הוגשה הבקשה, ובלבד שעברו X ימים ממועד הגשת הבקשה".
חיים כץ
שבועיים ימים.
אתי בנדלר
14 ימים זה מספיק?
חיים כץ
כן.
אתי בנדלר
2. "התקופה הראשונה לשינוי מועד פירעון ההלוואה תחל ביום תחילתו של חוק זה, והודעה על תחילתה תשלח ללווה עד ליום.. 3(א) תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שלושה חדשים מיום פרסומו. (ב) חוק זה יחול גם לגבי הסכם למתן הלוואה לדיור שנכרת לפני תחילתו של החוק."

אם אנחנו אומרים שהחוק ייכנס לתוקפו ב-1 לחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומו, זאת אומרת שהתקופה הראשונה תתחיל 4 חודשים מאותו מועד. השאלה היא מתי יישלחו את ההודעה. האם יישלחו את ההודעה לפני תחילתו של החוק?
חיים כץ
ודאי.
אתי בנדלר
לא. התחילה של המועד הראשון של שינוי ההלוואה תחול בעוד 4 חודשים. צריכים לקבוע מתי יישלחו את ההודעה.
חיים כץ
לפי מה שאת טוענת יש 3 חודשים עד שהחוק ייכנס לתוקפו.
אתי בנדלר
נניח ב-1 לאוגוסט החוק נכנס לתוקפו.
חיים כץ
יש להם זמן ממאי.
אתי בנדלר
החוק לא נכנס לתוקפו עדיין. אני צריכה לקבוע הוראה מיוחדת לצורך העניין.
דרור פלדמן
בישיבה הקודמת הועלתה הצעה שתהיה הודעה..
היו"ר שלום שמחון
הודעה ראשונה תהיה הודעה פומבית.
אתי בנדלר
מה זאת הודעה פומבית? באיזה שפות? בכמה עיתונים? זה לא כל כך פשוט, כי יש אוכלוסייה שדוברת ערבית, אוכלוסייה שדוברת רוסית. כל אלה חתמו על משכנתאות.
חיים כץ
מודעה ב"ידיעות" תעלה לו יותר יקר מאשר לשלוח מכתבים.
היו"ר שלום שמחון
כך הוא צריך לשלוח למלוא הפוטנציאל שלו.
חיים כץ
מה שאתה אומר הוא שהכסף לא משחק תפקיד.
מוטי פיין
כדאי לפרסם את זה יותר קרוב לאוגוסט.
חיים כץ
הפרסום יתבצע חודש לפני כניסת החוק לתוקפו.
אתי בנדלר
צריך להחליט איך יתבצע הפרסום.
מוטי פיין
האם כל בנק יפרסם בנפרד, או שתהיה הודעה אחת? אם זאת הודעה אחת אז אפשר לפרסם אותה גם בכמה שפות.
היו"ר שלום שמחון
תהיה הודעה אחת בכמה שפות.
מוטי פיין
בשני עיתונים יומיים.
היו"ר שלום שמחון
בשני עיתונים יומיים, בעיתון דובר ערבית ובעיתון דובר רוסית.
אתי בנדלר
איזה שני עיתונים יומיים?
חיים כץ
"ידיעות" ו"מעריב".
יוסי בורג
הפרסום בעיתונות לגבי חלק גדול מהצרכנים זה פיקציה. כיוון שמדובר פה שאם הם לא יקבלו את ההודעה הזאת אז 4 שנים הם יצטרכו לשתוק..
חיים כץ
בשנה הראשונה זה יהיה פעמיים.
אתי בנדלר
זה לא נובע מלשון החוק.
מוטי פיין
צריך לכתוב 1 באפריל 2005, כאשר אחר כך תהיה הוראת מעבר..
אתי בנדלר
זאת ההוראה הקבועה. עכשיו אנחנו מדברים על כשהחוק נכנס לתוקפו ורוצים לשלוח הודעה. מתי שולחים ואיך? האם מדובר רק בפרסום בעיתונות?
חיים כץ
עיתונות ותקשורת אלקטרונית.
אתי בנדלר
רדיו?
חיים כץ
כן.
אתי בנדלר
ובשני עיתונים.
דרור פלדמן
הודעה משותפת כפי שנקבע פה.
אתי בנדלר
לא צריך בשביל זה אישור של הממונה?
היו"ר שלום שמחון
איגוד הבנקים יפרסם בשני עיתונים יומיים ובשני עיתונים דוברי שפות.
אתי בנדלר
איגוד הבנקים הוא גוף סטטוטורי שאני יכולה לתת לו מעמד בחקיקה?
מוטי פיין
מי יכול לפרסם?
אתי בנדלר
המפקח על הבנקים יכול לפרסם הודעה בשם כל הבנקים.
חיים כץ
זה מקובל.
יוסי בורג
מתי תהיה לצרכן שלא יראה את הפרסום הזה אפשרות לקבל..?
אתי בנדלר
באפריל בשנה הבאה. זה יהיה בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, וכן בעיתון נפוץ בערבית וברוסית. באמהרית לא צריך?
צחי מלאך
הם מקבלים רק מענקים.
אתי בנדלר
מה לגבי תקשורת אלקטרונית?
חיים כץ
רדיו.
אתי בנדלר
מתי? פעם אחת? זה קצת בעייתי.
אמיר בכר
מה, המפקח על הבנקים יפרסם ברדיו? עוד לא היה דבר כזה.
היו"ר שלום שמחון
פרסום בעיתונים זה מספיק.
אתי בנדלר
מתי ההודעה הזאת תפורסם?
מוטי פיין
ב-1 ביולי השנה.
רוני נויבואר
צריך שזה יהיה יותר קרוב.
אתי בנדלר
ההודעה תפורסם 14 ימים לפני תחילת תקופת ההודעה הראשונה.
היו"ר שלום שמחון
בסדר.
לאה ורון
אני מבקשת להפנות את תשומת לבך להסתייגויות שהגישו סיעות חד"ש ותע"ל ב-3 נושאים. השאלה היא אם אתה מאפשר להן להגיש את ההסתייגויות?
היו"ר שלום שמחון
לא. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 2
נגד – 0

החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים