ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/03/2004

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 28), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים