ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/03/2004

שערוך הכספים של חשבונות קורבנות השואה בבנקים בישראל., הרכב צוות הבדיקה בנושא הנכסים של קורבנות השואה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים