ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/03/2004

1.תקנות הבטחת הכנסה(תיקון תקנה 17) 2. הסכם בדבר מתן סיוע חד פעמי להסתגלות להפחתה בגמלאות לפי חוק הבטחת הכנסה, חוק מזונות וקצבאות ילדים-הסכם לפי הרואות סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים