ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/03/2004

הצעת חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - העדרות לצורך טיפול בילד שנולד פג), התשס"ג-2003, חוק עבודת נשים (תיקון מס' 25), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים