ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/03/2004

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים