ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/03/2004

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13), התשס"ד-2004, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 13) (הארכת האשרה לעובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים