ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/03/2004

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט סביב אסדת הקידוח מר)B-י, התשס"ד-3002, חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/81802
ועדת הכלכלה
17.03.2004


פרוטוקולים/כלכלה/8180
ירושלים, ו' בניסן, תשס"ד
28 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 175
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום רביעי, כ"ד באדר התשס"ד ( 17 במרץ 2004), שעה: 09:00
סדר היום
א. הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שייט)(איסור שייט סביב אסדת הקידוח
מרי-B), התשס"ד-2004
ב. הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון)(דחיית מועד התחילה),
התשס"ד-2004
ג. הקמת ועדת משנה לעניין צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ)(תיקון), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
אבשלום וילן
דוד טל
אילן ליבוביץ
אליעזר כהן
אברהם רביץ
מוזמנים
עו"ד מלי סיטון - יועצת משפטית, משרד התחבורה
אל"מ יאיר זילברמן - ראש מחלקת תכנון וארגון בחיל הים, משרד הביטחון סא"ל מאיר קרמרסקי - ראש ענף אבטחה באמ"צ, משרד הביטחון
צחי דותן - ממונה על צער בעלי חיים, המשרד לאיכות הסביבה
שלמה הררי - קב"ט משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות
ד"ר עודד ניר - מנהל השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות
עו"ד מיכל סגן כהן - הלשכה המשפטית, משרד החקלאות

ד"ר חורי ג'רייס - נציג השלטון המקומי לנושא
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אושרה עצידהא. הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(איסור שיט סביב אסדת הקידוח מרי-B),
התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
חברים, בוקר טוב. הנושא הראשון הוא הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(איסור שיט סביב אסדת הקידוח מרי-B), התשס"ד-2004.
עו"ד מלי סיטון
בישיבה הקודמת של ועדת הכלכלה, נשמע דברם של משרד התשתיות מול גורמי הפרקליטות הצבאית וגורמי הביטחון באופן שצריך יהיה לטעמם של גורמי משרד התשתיות, לשלב בסעיף של איסור שייט שקבוע בטיוטא המקורית שהיגשנו אפשרות לבעל זכות נפט שקודח בסביבות אותה אסדה, לאפשר לו להיות מוחרג מאיסור השייט.
לאה ורון
הגברת סיטון, מאחר ואת הישיבה ניהל חבר הכנסת טל ולא חבר הכנסת שמחון, אולי כדאי שתכניסי את חבר הכנסת שמחון לנושא בכמה משפטים.
עו"ד מלי סיטון
העשייה הזאת של הוראות שעת חירום היא למעשה מתוקף סמכותו של מנהל מינהל הספנות והנמלים בחוק להארכת תוקף של תקנות שעות חירום שנמצאת בסמכותו. הכוונה היא לקבוע הוראות לאסור שייט בסביבותיה של אסדת הקידוח ברדיוס של שלושה מיילים ימיים שמקיף את האסדה ומסומן במפה שנלווית להוראות האלה.

על דעתם של משרד התשתיות ושל גורמי הביטחון, אנחנו מבקשים שלמרות איסור השייט שנקבע בסעיף 3(א), עדיין בסעיף משנה (ב) ייאמר שהאיסור לא יחול על בעל זכות נפט מכוח חוק הנפט באזור האסור לשייט, או על נותן שירותים לבעל זכות כאמור, בכפוף לכך שכל השטה של כלי שייט או הפלגה בו באזור האסור לשייט, ייעשו בתיאום מראש עם הרשות המאשרת. הרשות המאשרת לצורך העניין היא מפקד חיל הים או כל גורם שהוא יסמיך.
היו"ר שלום שמחון
אל"מ זילברמן, האם זה מקובל עליכם?
אל"מ יאיר זילברמן
עקרונית, כן. אין לנו הסתייגות ממשית.
אתי בנדלר
האמת היא שהנוסח הזה הושג בהסכמה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר, אלא שהוא מהווה סטייה ממה שאושר לכתחילה בוועדה, ולכן אני ביקשתי שהנושא יובא שוב בפני הוועדה כדי שיהיה אישור פורמלי להסכמה הזאת ולנוסח התקנות.
אל"מ יאיר זילברמן
אנחנו אמרנו את כל הדברים בפעם הקודמת. תוקף האיסור להיכנס לשטחי המים הוא מזה שרוצים לשמור על ביטחון האסדה שזה נכס אסטרטגי של המדינה. הסייג שהעלה משרד התשתיות לדעתנו הוא הוגן. אם יש אנשים שיש להם זיכיון להפיק גז לטובת מדינת ישראל, אז בטח שלנו לא תהיה השגה בנושא. למפקד חיל הים יש עדיין את הזכות להגיד שזה לא מתאים בזמן מסוים כי יש בעיה ביטחונית, וזה עונה על הצרכים.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד אישור התקנות? אין מתנגדים. אנחנו מאשרים את התקנות.ב. הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
הנושא השני על סדר היום הוא הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון)(דחיית מועד התחילה). עו"ד סגן כהן, בבקשה.
עו"ד מיכל סגן כהן
חוק ההסדר לפיקוח על הכלבים פורסם ביום 29 לדצמבר 2002. לפי החוק שר החקלאות היה מוסמך לדחות את תחילתו בשישה חודשים. הוא אכן דחה את תחילתו, ותחילתו היום לפי התקנות אמורה להיות ב-29 במרץ. בחוק הזה השאיר הרבה מאוד נושאים שלא הייתה הכרעה לגביהם בוועדת הכלכלה לקביעה בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ושם אנחנו ניפגש בהמשך. מאוד קשה להתקין את התקנות. אנחנו עוסקים בזה ועד היום לא הצלחנו לעמוד במעמסה הזאת. החוק לא יכול להיכנס לתוקף בלי התקנות שיסדירו את יישומו. מתברר שככל שזה נוגע לבעלי חיים זה יותר בעייתי.
אתי בנדלר
מדוע זה קורה? האם יש יותר אמוציות?
עו"ד מיכל סגן כהן
כן, בפירוש כך. החוק הזה נועד במקור לטפל בכלבים נושכים, והוא קיבל תפנית שונה לחלוטין. בינתיים נוספו לו כל מיני דברים. חלק מהזמן חשבו שיוציאו מהאכיפה ומהדיווח ומהרישוי את הרופאים הוטרינריים של הרשויות המקומיות, וכל רופא וטרינר יוכל להתקשר במישרין עם מערכת שתוקם למרשם ארצי של כלבים. הנושא הוא בעייתי. בימים האלה אנחנו עוסקים בהתקנת תקנות. ברגע שאנחנו נסיים אותן, נצטרך להעביר אותן למשרד המשפטים לאישור נוסח וגם שם היום יש בעיה מאוד גדולה, כי הם במחסור בכוח אדם.
היו"ר שלום שמחון
מהו לוח הזמנים מבחינתך?
עו"ד מיכל סגן כהן
אני מקווה שבתוך חודש וחצי חודשיים, ניתן יהיה לסיים את הטיוטא הראשונה. זה צריך לקבל גיבוי של הנהלת המשרד, וצריך להעביר את זה למשרד המשפטים לאישור נוסח. זה צריך אז לחזור לוועדת הכלכלה לשם אישור.
אתי בנדלר
לפי מה שאת מתארת גם אם החוק ייכנס לתוקפו במועד שאתם מבקשים, דהיינו בראשון לאוקטובר 2004, לא יהיו תקנות.
עו"ד מיכל סגן כהן
אני מאוד מקווה שזה יהיה. אנחנו עושים כל מאמץ שזה יהיה.
לאה ורון
בזמנו הוועדה אישרה תקנות בעניין סימון והטענה שהן בכלל לא מיושמות אף כי הוועדה אישרה אותן.
עו"ד מיכל סגן כהן
זה היה דבר אחר לחלוטין.
ד"ר עודד ניר
אנחנו לקחנו לעצמנו את התאריך של 1 באוקטובר 2004, והלכנו אחורנית ועשינו לוח זמנים. אנחנו מקווים שיעמדו בו. זה לא רק בעיה תחיקתית. יש בעיה מאוד קשה של הקמת מרכז מידע ארצי שלא קיים בשום מקום בעולם. במאגר הזה יצטבר כל המאגר של כל הכלבים, יש גם צורך בתחנות הסגר, וזו בעצם הבעיה העיקרית. אנחנו עשינו לוח זמנים לאחר שהממשלה אישרה לנו 9 חודשים בהצעת החוק שלה. גם אם התקנות לא תהיינה מספיק טובות, אנחנו נעמוד בלוח הזמנים הזה.
היו"ר שלום שמחון
עודד, האם זה נראה לכם סביר שאנחנו נבקש ישיבת התעדכנות בראשון ליולי כדי שנשמע מה קורה ואיך זה מתקדם, כדי שלא תתבקש דחייה נוספת?
ד"ר עודד ניר
אנחנו צריכים בהחלט לעדכן. אבל, כבר היום לוח הזמנים בנוי כך שב-1 ביולי לא נהיה מוכנים כמובן.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להפנות לתשומת ליבך שבחודש אוגוסט-ספטמבר, הכנסת נמצאת בפגרה. דהיינו, התקנות צריכות להתאשר במהלך חודש יולי או להיות נידונות בחודש יולי, אחרת עלולה להיות בעיה עם כניסת החוק לתוקפו בראשון באוקטובר עם התקנות.
ד"ר עודד ניר
הקמת המרכז יכול להימשך עד חודש אוקטובר. אנחנו בכל מקרה לא מתכוונים להפעיל אותו במלואו לפני אוקטובר. אנחנו נעשה מאמץ גם לגבי התקנות כדי שזה ייגמר לפני זה, עד כמה שזה תלוי בנו.
אתי בנדלר
אם אנחנו רק נתעדכן מבלי שיהיה בראשון ביולי נוסח תקנות בפני הוועדה, עלולה להיות בעיה מאוד גדולה עם העניין.
עו"ד מיכל סגן כהן
אנחנו פינינו את השולחן, אנחנו עוסקים כרגע בתקנות בהסדרת הפיקוח על הכלבים. אני מקווה שתוך חודש וחצי יהיה לנו נוסח שיהיה מקובל על הנהלת המשרד. אני הרי לא יכולה להמשיך עם נוסח אם הוא לא מקובל על הנהלת המשרד.
לאה ורון
חודש וחצי זה תחילת יוני.
עו"ד מיכל סגן כהן
ואתם מבקשים לעשות התעדכנות בחודש יולי.
אתי בנדלר
אני מציעה שזה יהיה יותר מאשר עידכון, לכן אני תיקנתי שיהיה כבר נוסח תקנות בפני הוועדה ביולי.
עו"ד מיכל סגן כהן
אני מקווה שיהיה.
ד"ר עודד ניר
לפי ניסיוני זה לא יהיה מוכן בראשון ליוני. יש פה בעיה. החוק הזה שכב פה חמש שנים ובשנה האחרונה התחילו להריץ ולהעביר אותו. מה שקרה הוא שבשביל לסיים אותו השאירו הכל לתקנות. יש לי פה רשימה של עשרים סעיפים שהיו צריכים להיות בחקיקה ולא נקבעו בחקיקה, אלא בתקנות. כך יוצא שהכל נדחה לתקנות. אנחנו ביקשנו שנה , ואז עניין הפגרה היה מין הסתם נפתר. אבל, לחצו שנסיים את זה מהר מאוד בתשעה חודשים. קיבלנו את דין התנועה, יותר מזה אנחנו לא יכולים לעשות. זה לא יהיה מוכן בחודש יוני, חבל להבטיח.
היו"ר שלום שמחון
אז תציע אתה לוח זמנים.
ד"ר עודד ניר
אנחנו התחייבנו על הראשון באוקטובר ואנחנו נעמוד בזה.
היו"ר שלום שמחון
בראשון באוקטובר החוק נכנס לתוקף. בוא נניח שאני מקיים ישיבה בפגרה.
ד"ר עודד ניר
הנושא הזה לא נלקח כמובן בחשבון לא על-ידי הממשלה כאשר היא החליטה, וגם אנחנו לא היינו ערים לזה. יש תמיד חלופה והיא להביא לוועדה תקנות לא מגובשות.
היו"ר שלום שמחון
נניח ונציע תיקון בהצעת החוק הממשלתית וניתן עוד ארכה קטנה. האם זה דבר שאתם תתחייבו עליו מבלי שתהיה ארכה נוספת?
ד"ר עודד ניר
כן. אנחנו כבר התחייבנו לראשון לאוקטובר, ואנחנו נתחייב לארכה הזאת שתענה על הבעיה שעלתה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נעשה את זה בראשון בנובמבר. זה בתנאי ואתם מתחייבים פה שאתם מסיימים את הכל.
ד"ר עודד ניר
אני מציע להיות אופטימי. אין פה חילוקי דעות על החוק. אני חושב שההצעה היא ברוכה.
עו"ד מיכל סגן כהן
אנחנו באמת לא לקחנו בחשבון את פגרת הכנסת.איש לא חשב על זה.
היו"ר שלום שמחון
צחי, מה אתה אומר?
צחי דותן
אנחנו במשרד מכירים את הבעייתיות של החוק. אנחנו גם יודעים שוועדת הכלכלה ישבה עליו לא מעט שנים, ובסופו של דבר הגיעו להרבה פשרות. אין לנו בעיה להאריך את זה בחודש אם נושא פגרת הכנסת לא נלקח בחשבון. אבל, צריכים לזכור שחייבים הפעם לעמוד בזמנים משום שיש לכך על השפעה על דברים אחרים. למשל, ישנו עניין השבבים. הרבה רשויות הכניסו את נושא השבבים בחוקי העזר, והן כרגע נעצרו משום שהן חושבות שאו טו טו נכנס חוק הפיקוח על הכלבים והן לא רוצות לעשות דבר כפול. כלומר, כבר אי אפשר למשוך את זה. אין בעיה שמשרד החקלאות יקבל עוד חודש, אבל מוכרחים לגמור עם החוק הזה.
היו"ר שלום שמחון
אם כך זה יהיה הראשון בנובמבר. הוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית עם ארכה של חודש. כלומר, אנחנו מדברים על הראשון בנובמבר. החוק יעלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
ד"ר עודד ניר
אני רוצה להעיר שהיום אנחנו מורידים את ההסגרים על הפה והטלפיים בכל הארץ.
היו"ר שלום שמחון
אולי כדאי שתאמר כמה מילים על הכלבת בשרון.
ד"ר עודד ניר
אני רוצה לומר שכל נושא הכלבת בשרון יצא מפרופורציה. קיבלתי כמה דו"אליים ובאחד מהם נכתב: "אתה אמור להיות מנהל השירותים הווטרינרים, איך אתה יכול להרשות לעצמך להרוג חיות ולהתעלל בהם? אולי תשתה אתה את הרעל ותראה איך הם סובלים. יש עוד דרכים לטפל בבעיה וכו'."

יש התפרצות כלבת בשרון שזה המשך להתפרצויות שהיו בשנה שעברה בחלק היותר דרומי של שפלת יהודה וגם בשרון הדרומי. זה לא דבר שהוא יוצא דופן השנה. משרד החקלאות יחד עם רשות שמורות הטבע התחיל בשנת 1998 לטפל בכלבת טיפול מערכתי בפיזור תרכיבים מהאוויר וזאת מאחר והכלבת בישראל היא כלבת של חיות הבר. הפרוייקט התחיל באזור כרמיאל מסיבות מקצועיות. אין דוגמה לפרוייקט הזה במדינות מהסוג שלנו, באקלים כזה. לאחר שהכל הסתיים, התחלנו להרחיב בהדרגה בהתאם לתקציב הזמין שהיה.

עד לפני שנה לא הצלחנו לקבל תקציבים ממוסדיים מהממשלה לפרוייקט הזה, וכל הפיזור נעשה בעודפים שנשארו לשירותים הווטרינריים בסוף השנה. כך הצלחנו לחסן את צפון הארץ עד קו חדרה.

לפני שנה כשהמלחמה עם עיראק הייתה אמורה להיפתח, פחדנו שיקרה מה שקרה במלחמת המפרץ הראשונה כשכלבים ננטשו באזור המרכז. הייתה כלבת בכל אזור השפלה ושכנענו את הממשלה לתת את התקציב המיוחל לארבע שנים שיאפשר טיפול בכל הארץ. למעשה, מינואר 2003 התחלנו לפזר בכל הארץ, כולל בשרון. באזור יהודה ושומרון לא יכולנו לפזר למרות שיש שם כלבת ולכן לא פיזרנו שם. בעזה אין כלבת. אי הפיזור הזה נבע מזה שלא קיבלנו אישור מרשות התעופה שהיא אחראית על בטיחות הטיסה.

הכלבת נדדה ובסוף שנה שעברה היו התפרצויות שבמהלכן אישה בדווית מאזור ירוחם מתה, למרות שכבר מספר שנים שאנשים לא מתו מכלבת. זה הביא שוב לתודעה שהמחלה הזאת היא מחלה חשוכת מרפא ואסור להתפשר איתה.

הכלבת השנה התחילה באזור השרון, באזור יהודה, ליד אילת, ובאזור באר שבע. אלו כל האזורים שלא טופלו בחיסון האוראלי בצורה אינטנסיבית. אין לנו ברירה, אלא לטפל בכלבת לפי החוקים הקיימים. יש פקודת הכלבת שהיא אומנם משנת 1934, אבל לא השתנה שום דבר בידע על הכלבת שמצריך שינוי בחוק. פקודת הכלבת עוסקת בעיקר בכלבים ופחות בבעלי חיים אחרים. בשנת 1996 היה בג"ץ שהוגש נגד השירותים הווטרינריים על הטיפול בחתולי רחוב ובחתולים בכלל, כולל באירוע כלבת. פסק דין זה הינחה את מנהל השירותים הווטרינרים להוציא הנחיות ברורות לגבי מה צריך לעשות באוכלוסיית החתולים בזמן שיש אירוע של כלבת. ההוראות האלה נעשו, וכאשר פרצה הכלבת בחדרה, נתניה, ובכפר-סבא, פעילות הרופאים הרשותיים שהם מוסמכים על-ידי שר החקלאות כרופאים ממשלתיים בנושא כלבת, נעשתה בדיוק לפי הכללים האלה. הם מכריזים על אזור כאזור אירוע, ובאזור הזה נוקטים בצעדים.

מה שקרה הוא שאגודות צער בעלי חיים בעידוד חברי כנסת, בעידוד שרים בממשלה, פרקו כל רסן, הפרו כל חוק. אם חבר כנסת משחרר מכלוב שלכדה העירייה חתול באזור שבו חתול נלכד חולה בכלבת, ואף אחד לא נותן את הדין, אז אין מה לצפות מאחרים. נוצרה אווירה שבה פעולת הרופאים הרשותיים הפכה להיות בלתי אפשרית, ומה שהכי חשוב, היא נמשכה הרבה מעבר למה שהיא הייתה צריכה להיעשות עד אשר היא הסתיימה והיא הסתיימה.

החוק קיים, יש כלבת. אף אחד לא יוזם שינוי של החקיקה הקיימת. לדעתי אף אחד לא ייקח על עצמו אחריות לשנות את החקיקה הקיימת. אף אחד לא הולך לשנות את הפסיקה של בג"ץ. בג"ץ תמך בשירותים הווטרינריים לפני שלושה חודשים. הרחוב הוא זה שמשחק, ובתנאים כאלה מאוד קשה לעבוד.
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה על הדיווח.
ג. הקמת ועדת משנה לעניין צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ)(תיקון), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
הנושא הבא הוא הקמת ועדת משנה לעניין צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת). הצו הגיע לאישור הוועדה. על-פי סעיף 5 לחוק הכנסת, נושא הצו הובא בפניי ושוכנעתי כי טעמים של ביטחון המדינה מחייבים שהדיון בצו ואישורו יישמרו בסוד. לפיכך החלטתי בהתייעצות עם יושב-ראש הכנסת להקים ועדת משנה לדיון באישור הצו.

ועדת המשנה תהיה בראשותי והרכבה יהיה כלהלן: חבר הכנסת ליבוביץ, חבר הכנסת וילן, חבר הכנסת אליעזר כהן, וחבר הכנסת גלעד ארדן.

אני רוצה להצביע על הרכב הוועדה. מי בעד? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.
דוד טל
אדוני היושב ראש, אני חושב שכל החברים שיושבים פה עברו סיווג ביטחוני גבוה מאוד. אני יודע שחלקם היו חברים בוועדת המשנה לשירותי מודיעין.
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:40.

קוד המקור של הנתונים