ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/03/2004

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/81212
ועדת החינוך והתרבות
3.3.2004

פרוטוקולים/ועדת חינוך/8121
ירושלים, כ"ה באדר, תשס"ד
18 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 192
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
מיום רביעי, י' באדר התשס"ד (3 במרס 2004) בשעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה) (דחיית מועדים), התשס"ד-2004.
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי – היו"ר
מוזמנים
אריה מועלם – מנהל היחידה להנצחת החייל
אל"מ צבי בלק – רבנות צבאית, רמ"ח שירותי דת
סא"ל שמעון דרעי – רע"ן משטר ומשמעת
אהרון לישנסקי – מ"מ מזכיר הממשלה, משרד ראש הממשלה
עו"ד יעל כהן – עוזרת היועץ המשפטי, משרד ראש הממשלה
אביטל שטרנברג – רפרנטית פנים, משרד המשפטים
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
שרון רפאלי


הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה) (דחיית מועדים), התשס"ד-2004.
היו"ר אילן שלגי
בוקר טוב. אנחנו בישיבה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית: הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה) (דחיית מועדים), התשס"ד-2004.

הצעת החוק מדברת על שינוי מיקומם בלוח השנה של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות כאשר, כמו בשנה הזאת, הימים הללו נופלים בימי א', ב' בשבוע, וזאת משום שהטקסים בערב יום הזיכרון במוצאי-שבת עלולים לגרום לחילול שבת בטקסים הממלכתיים. במיוחד זה עלול ליצור קושי לבני משפחות שכולות שומרות שבת.

אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה, עורכת-הדין מרב ישראלי, להקריא את ההצעה ואחר-כך נשמע, כמובן, את האורחים שלנו.
מרב ישראלי
הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה) (דחיית מועדים), התשס"ד-2004.

(1) בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג- 1963 בסעיף 1(ב), בסופו יבוא: "חל בראשון בשבוע, יקוים יום הזיכרון ביום ה' באייר של אותה שנה".

(2) בחוק יום העצמאות התש"ט-1949 בסעיף 1(ב) בסופו יבוא: "אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה".
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש מאורחינו – מי מהם שרוצה – להתייחס.
אהרון לישנסקי
הממשלה דנה בנושא הזה ב- 1 בפברואר – זאת הצעה של שר הביטחון – ונימוקים בעד ההצעה ונגדה הוצעו בממשלה ובסופה החליטו הממשלה להגיש לכנסת תיקונים לחוקים הרלוונטיים, כפי שהיועצת המשפטית הנכבדה הקריאה.

בזמנו, כמעט לפני שנה, הייתה החלטה שהטקס המרכזי ברחבת הכותל לפתיחת יום הזיכרון יתחיל בשעה 22:30 בלילה. הכוונה הייתה לאפשר לאנשים להגיע לטקס בלי לחלל את השבת, וחשבנו שבזה פתרנו את הנושא הזה. חזר אלינו שר הביטחון ואמר שהמשפחות השכולות יחד ביקשו בפניות רבות אל מערכת הביטחון ואליו לדחות ביממה את פתיחת יום הזיכרון משום שהם לא יכולים לעמוד בשעה של מוצאי שבת בלי לחלל את השבת. נוסף לזה ישנם גם הורים לא כל-כך צעירים שצריכים להגיע ממרחקים גדולים, וזאת בעיה.

אני מבין – ומערכת הביטחון תסביר את עצמה – שהנושא גם עלה בפני הרבנים הראשיים והרב הצבאי הראשי, והם נתנו את ברכתם למהלך הזה. לכן ביקשנו בדחיפות רבה להגיש את התיקונים לחוק, ומאז שהגשנו את זה ועד היום יש לנו פניות רבות מאוד מגורמים ציבוריים ומציבור ומשרד החוץ פונה מתוך הצגת המצב של היהודים בחו"ל, והבקשה האחת והיחידה היא: תחליטו מתי זה כדי שיהיה לנו זמן להתארגן. אנחנו היום פחות מחודשיים לפני המועדים האלה, וכל יום בשבילנו הוא יום קריטי.
היו"ר אילן שלגי
זה מובן. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו. אני שואל את אנשי משרד הביטחון, למה הגעתם לממשלה כל-כך מאוחר? ב- 1 בפברואר.
אריה מועלם
הנושא נדון בוועדת שרים וטקסים רק ביולי 2002, והחלטת הוועדה הייתה להעביר את זה לבדיקה עם הארגונים היציגים.
היו"ר אילן שלגי
כלומר הנושא כבר עלה ב- 2002.
אריה מועלם
הנושא נבדק עם הארגונים היציגים של ההורים השכולים, ארגון יד לבנים והמועצה הציבורית להנצחת החיילים. המועצה הציבורית להנצחת החייל המליצה לשר הביטחון על דחייה של יום הזיכרון.
היו"ר אילן שלגי
הכול מובן, אני שואל למה הגעתם לממשלה רק לפני חודש.
אריה מועלם
אני מסביר את התהליך.

לכן זה הגיע לוועדת טקסים וסמלים כי שם עלתה סוגיית הרבנים. הגענו לרבנים הקודמים, לרב לאו ולרב בקשי דורון, ועמדתם הייתה שלא ניתן לדחות את יום הזיכרון. זה חזר שוב לוועדת שרים לטקסים וסמלים ושם נתקבלה עמדתם של הרבנים. כשזה ירד לשטח וארגוני הרבנים בסניפים התחילו לארגן את הטקסים, הגיעו למסקנה שאי-אפשר לקיים את הטקסים בלי חילול שבת.
היו"ר אילן שלגי
מתי בפעם הקודמת קרה שיום הזיכרון היה ביום א' בשבוע?
אריה מועלם
בשנת 97'.
שמעון דרעי
אז היה חילול שבת. קיבלנו אז פניות מחבר הכנסת, סגן השר לשעבר, שאול יהלום.
היו"ר אילן שלגי
אז כיצד הרבנים הראשיים לשעבר סברו שאי-אפשר לדחות את יום הזיכרון? לדעתי, הם היו צריכים להיות הראשונים שיבקשו לעשות את זה.
צבי בלק
הממסד הדתי רואה את יום העצמאות מעבר למנגלים ולחידון התנ"ך העולמי כיום תפילה חגיגי. אנשים אומרים הלל וברכה בדיוק כמו שנגיד בפסח. הרבנים אמרו שלא ייתכן שב- ה' באייר, יום הקמת המדינה נערוך טקסי אזכרה, ולו רק בגלל הטקס החשוב בכותל. לכן הציעו הרבנים, לאו ובקשי דורון, לדחות את הטקס לשעה 22:30, והובטח להם על-ידי מערכת הביטחון – שר הביטחון – שלא יהיו חילולי שבת. החשיבה שלהם היא חשיבה דתית.
היו"ר אילן שלגי
מה אומרת הרבנות הצבאית היום?
צבי בלק
הרבנות הצבאית כמי שממונה על שמירת פקודות הצבא גם בענייני דת, די חוששת מחילול שבת. קשה להיות בנות-יענה בנושא הזה.
היו"ר אילן שלגי
מובן.
אריה מועלם
אני רוצה להתייחס למה שאמר אהרון לישנסקי, יש אלינו עשרות פניות כל יום של רשויות מקומיות.
היו"ר אילן שלגי
זה מובן.
אהרון לישנסקי
היות שאנחנו גם דנים על ציר הזמן אני מבקש שהוועדה תניח היום על שולחן המליאה---
היו"ר אילן שלגי
בהנחה שנאשר, אדוני.
אהרון לישנסקי
רק בהנחה שיהיה כאן אישור, שלאחר שטיוטות החוק האלה תאושרנה והתיקונים יאושרו הוועדה תניח את זה על שולחן המליאה לקריאה שנייה ושלישית, כי אם אנחנו עושים את זה היום אנחנו בכל-זאת חוסכים כמה ימים, ונוכל לצאת בהודעה לציבור.
היו"ר אילן שלגי
מובן.

היות שהוועדה כולה היום היא יושב-ראש הוועדה, אני מאשר את החוק לקריאה שנייה ושלישית. פה-אחד הוועדה החליטה לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו נעביר את זה למזכירות ולמליאה כדי שהחוק יונח עוד היום.
אהרון לישנסקי
מודים לוועדה.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה ב- 8:45

קוד המקור של הנתונים