ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/03/2004

סיכונים בריאותיים לנשים בסביבת העבודה, הצגת שני מחקרים בנושא: השפעת חשיפה כימית ובנושא עומסים על שריר שלד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים