ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2004

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ג-2003, חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים