ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/02/2004

תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי החולים) התשס"ג - 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים