ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/02/2004

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - קצבה למי שנישא בשנית), התשס"ג-2003, חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2003, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים