ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/02/2004

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 16), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים