ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/02/2004

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 23), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים