ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2004

תקנות הרופאים (כשירויות לבצע פעולות חריגות)(תיקון),התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים