ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2004

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 25), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים