ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/02/2004

חשד לקניית תארים אקדמיים ע"י עובדי מדינה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/83939
וועדת החינוך - 4.2.04

פרוטוקולים/ועדת חינוך/8393
ירושלים, י"ב באייר, תשס"ד
3 במאי, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 162
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
שהתקיימה ביום רביעי, י"ב בשבט התשס"ד, 4.2.04 בשעה 08:30ס ד ר ה י ו ם


חשד לקניית תארים אקדמיים ע"י עובדי מדינה
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אילן שלגי
מוזמנים
מיכל סגל, לשכת משפטית, משרד החינוך
רן ארז, יו"ר הנהלת ארגון המורים העל-יסודיים
עפרה דונסקי, משנה למזכ"ל הסתדרות המורים
ציון שבת, מנהל אגף בכיר, משרד החינוך
אברהם זוכמן, מפמ"ר וממונה על החינוך הגופני, משרד החינוך
חמוטל בן דור, אגף השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר
נדב שמיר, ממונה תחום שלוחות חו"ל, המועצה להשכלה גבוהה
יגאל חיות, הממונה על התביעה והמשמעת, נציבות שירות המדינה
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הועדה
יהודית גידלי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

חשד לקניית תארים אקדמיים ע"י עובדי מדינה
היו"ר אילן שלגי
בישיבה קודמת שהיתה כאן לפני שבועיים ב-20.1.04, שמענו דברים מאוד מדאיגים. אני לא
צריך לחזור עליהם פה, אני רק מבקש לומר כך.

מר צלקורניק שהוא סגן נציב שירות המדינה למשמעת, תיאר לנו איך כאשר בחקירה בנושא קבלת תארים שלא כדין, הושעו אנשים בכירים למרות שטרם הוגש נגדם כתב אישום. ואז אני שאלתי האם מורים שעומדים מול תלמידים אינם מספיק בכירים וחשובים כדי שיושעו, אם הודו בעבירה וגם טרם הוגש נגדם כתב אישום.

בהחלטות הוועדה אנחנו דרשנו מהנציבות וממשרד החינוך שיודיעו לוועדה עד סוף החודש את מס' המורים שהושעו. וזה אחרי שנציג המשטרה שהיה כאן בפעם הקודמת, רב-פקד אהרון גלאור אמר שמבין אותם 50 נחקרים בפרשת יונקרנגה מולדביה, הרוב הודו.

אני אשמח לשמוע ממר ציון שבת ואח"כ מעו"ד יגאל חיות איפה הדברים עומדים כרגע. כי סוף החודש כבר עבר.
ציון שבת
מאז הפגישה, אנחנו גם פנינו בע"פ ובכתב ליחידה שחוקרת במשטרה את כל האירוע. וכמובן
בתיאום עם משמעת נציבות המדינה, אנחנו רצינו לקבל מהמשטרה לא רק שמות, אלא גם סטטוס של חקירה, הודה לא הודה.

נכון לעכשיו אין שם אחד שקיבלנו שאיתו אפשר להתחיל לעבוד. כלומר, זה הכל עדיין מבחינת משרד החינוך במצב שבו המשרד לא יכול לנקוט צעד נגד אף אחד מהמורים.
היו"ר אילן שלגי
כי המשטרה לא השיבה לכם.
ציון שבת
נכון. אני לא יודע אם אתם יודעים אבל אף אחד מהאנשים האלה ביונקרנגה לא קיבל שקילה
וכמובן לא הכרה וגם לא שכר עבור התעודות האלה.
היו"ר אילן שלגי
את זה אנחנו יודעים, שמענו זאת בפעם הקודמת. הם לא הצליחו לרמות אתכם.
ציון שבת
הם לא הצליחו לרמות אבל בחזקת כאלה שכעת ניסו לרמות או ניסו כל ההגדרות האחרות.
היו"ר אילן שלגי
הרי לכם את 50 השמות שיש, כי הם פנו אליכם. אומרת המשטרה, כמעט כולם הודו. אני לא אומר
לך תשעה אלא את כל ה- 50, כי אולי יש חמישה שלא הודו, אבל למה לא לקחת את הרשימה, לנסוע למשטרה, לא להתכתב. לנסוע למשטרה לשבת עם התיקים ובמקום לדעת, אם יש 40 או 43, 48 שהודו.
ציון שבת
אנחנו לא רצנו למשטרה, כי יש לנו נוהלי עבודה קבועים שבהם אם יש חומר כלשהו שהמשטרה
חושבת שהוא כבר מוכן להגשת, אז היא מגישה אותו.

לא מקובל שבו אני נוסע לתחנת המשטרה לשאוב ממנה ולסחוט ממנה פרטים.
היו"ר אילן שלגי
למה לא, מה זה חשוב?
ציון שבת
מה פירוש חשוב?, זה חשוב במידה שבה אני מחכה לדבר עם המשטרה, כותב לה מסמך
ומבקש להעביר אלינו דחוף את סטטוס החקירה וסטטוס הבדיקה לגבי המורים האלה.
היו"ר אילן שלגי
אני מבין, אתה אומר אני מתכתב. אני שאלתי אותך למה אתה לא נוסע לשם.
ציון שבת
אני לא אמור לנסוע לשם.
יגאל חיות
עו"ד צלקורניק שלח לאדוני מכתב.
היו"ר אילן שלגי
אני ראיתי מכתב שלו, אני חושב שהוא לא מופנה אלי.
יגאל חיות
הוא מופנה ישר אליך. כי אנחנו כבר לפני הדיון האחרון שנעשה פה, ומכתבך גם לשרת החינוך,
לפרקליטות המדינה וצחי הנגבי. אנחנו ניסינו ומנסים כל הזמן להאיץ את המהלכים בקשר למורים האלה.

אני רוצה לומר שאנחנו פועלים עפ"י חוק שירות המדינה למשמעת. כשנציב שירות המדינה רוצה להשעות עובדים, במיוחד בעבירות שיש עימן קלון, הוא נדרש לקבל את המלצת פרקליטות המדינה. ללא המלצת פרקליטות המדינה בתיקים שהם פליליים, אנחנו מתקשים לפעול ולקבל החלטה כאשר ההמלצה שלהם היא להמתין בשלב זה, עד לסיום החקירה ועד להתגבשות כתב אישום. מכיוון שכאן לא מדובר רק בהודאה שלהם, אלא יש כאן גם דברים מעבר להודאה כמו חשד למסירת תצהירים כוזבים ועוד מיני פעילויות פליליות.
היו"ר אילן שלגי
אבל כתב האישום כנראה יכלול כמה סעיפים.
יגאל חיות
אבל עדיין לא נבדק פרטנית לגבי כל מורה ומורה, מה בדיוק יש נגדו.

כשאנחנו צריכים להשעות עובד, אנחנו צריכים לבוא ולומר לו, עבור מה אנחנו משעים אותו. אנחנו צריכים לפרוס בפניו איזה שהיא מסכת ראיות על-מנת שהוא יוכל להתגונן בפניה, על-מנת שהוא יוכל לעשות שימוע.
היו"ר אילן שלגי
מה אומרת לכם הפרקליטות, כמה זמן יידרש?
יגאל חיות
הם ממליצים לנו בשלב זה לא להשעות אותם אלא להמתין עד לסיום חקירה וגיבוש כתב
האישום. אז נקבל את ההמלצה לפי מה, לגבי כל מורה, ומיד כשזה יגיע, הפעולה תהיה מיידית.
היו"ר אילן שלגי
להערכתם, כמה זמן זה ייקח?
יגאל חיות
אני צופה שזה יהיה בימים הקרובים ביותר. אנחנו מאיצים בפרקליטות. גם להם יש אינטרס כמו לכולנו שמורים שסרחו בצורה כל-כך חמורה, בודאי שלא ימשיכו להיות בשירות המדינה רגע אחד נוסף.

אני רוצה לומר שהיו מספר מורים שכבר השעינו, כשהיו מספיק ראיות בפנינו ויש לנו כ- 6 מורים ואזרחים מושעים.
היו"ר אילן שלגי
זה מתוך אותם 50?
יגאל חיות
לא. זה מהפרשה הקודמת, אבל זה כדי להראות שאנחנו מיד פועלים.
היו"ר אילן שלגי
יש לי ספק לגבי המילה מיד. כי פרשת אמפרסייד מתגלגלת כבר למעלה משנה, והשעיתם 6 מ- 350.
יגאל חיות
אני אומר, מיד כאשר מתגבשות ראיות מספיקות לצורך הגשת כתב אישום ושאנחנו יכולים להביא אותם בפני המושעה או העתיד להיות מושעה, על-מנת שייעשה שימוע שבו יוכל לתת לנו את התגובה הנכונה.

אני רוצה לומר לאדוני, ההשעיה היא לגמרי לא פשוטה. ההשעיה היא הליך קשה ביותר. הוא פוגע גם חברתית, גם כלכלית למושעה. והרבה מושעים הולכים עם זה ישר לביה"ד לעבודה ומערערים על החלטת הנציב להשעיה. ואנחנו מנהלים תיקים בביה"ד לעבודה בנושא השעיות. אנחנו חייבים להיות עם בסיס ראייתי חזק ביותר על-מנת שנוכל להתקדם ולקבל גושפנקא חוקית להשעיה.
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה להבהיר. א: אני בטח לא מחפש לתלות אנשים, אני לא מחפש דם.

אני מנסה להביט על העניין מהאספקט החינוכי ולכן הדגשתי שמדובר במורים שהודו. והיות והם מורים אז לטעמי הם מאוד בכירים. ופה שמענו שאנשים בכירים במערכת ופה הביאו דוגמא, חשב בכיר במשרד ממשלתי. כשמדובר במפקחים בכירים, כשמדובר בחשב בכיר במשרד ממשלתי, אנחנו השעינו את האנשים האלה משירות המדינה, כלומר הם יושבים עכשיו בבית ואנחנו מחכים לתוצאות החקירה הפלילית בעניינם. כלומר, שם עוד אין כתב אישום, עדיין יש חקירה פלילית, אבל אלה בכירים.

אני סבור שמורה הוא בכיר, כי הוא מורה, הוא מחנך. אם אתה אומר לי שזה עניין של ימים, ניחא.
יגאל חיות
אני מאוד מקווה ואני מעריך שימים קרובים ביותר. חבל שנציג הפרקליטות לא נמצא.
היו"ר אילן שלגי
באמת חבל. אבל אתה ביטאת את עמדתם ואני גם ראיתי את אותו מכתב, אני מבין שהם עדיין
מבקשים להמתין.
רן ארז
בוקר טוב. כב' היו"ר, אני רוצה לומר כמה דברים כפתיח למה שאני הולך לומר בנושא של הישיבה.

אנחנו עדים לפחות בשנה שנתיים האחרונות ל"עליהום" על המורים. בתקשורת, בטלוויזיה, ברדיו, בכל מקום. 120 אלף מורים הפכו להיות כאסקופה נדרסת, וכל אחד נהנה להרביץ בהם. הסיבות אולי הן רבות, אבל רק בשבוע שעבר שמענו פה ליד שולחן הועדה, את נציגת משרד החינוך שאמרה של- 50% מהמורים העל-יסודיים אין תעודת הוראה.
היו"ר אילן שלגי
אח"כ המשרד הוציא הודעה מתקנת.
רן ארז
נכון, אבל מי שאמר את מה שאמר, גרם לכך שאח"כ זה עשה כותרות גם במבט לחדשות וגם
בעיתונות. לא רק שאמרו, כבר אי אפשר להגיד שמכל מלמדיי השכלתי, אלא למחרת עוד היתה תכנית נוספת שבה הגב' ברק אמרה כך: "נתפס מורה אונס תלמידים באור יהודה, ומורים אחרים קונים תעודות" וכן הלאה שורה ארוכה.
היו"ר אילן שלגי
במקרים המאוד קשים עושים להם את הכותרת.
רן ארז
עושים מזה כותרות, אבל זה יוצר תדמית מאוד שלילית ל- 120 אלף עובדי ציבור. אנחנו כעובדי
ציבור, מכפישים ומעליבים אותנו.

לא באים לציין את הפרוייקטים היפים שאנחנו עושים ואת הדברים החשובים שאנחנו משקיעים בהם שחלק מהם אתה מכיר, כי היית שותף להם. אלא מנפחים, אולי זה גורם לרייטינג אחר. והנה עכשיו דנים פה בכנסת, בוועדת החינוך של הכנסת, לא בהישגי מערכת החינוך, לא איך אנחנו מקדמים את מעמד המורה, כדי שהמורה הזה יצליח להשפיע יותר על התלמיד ויצליח לקדם אותו יותר, אלא איך משעים 50 "שחטאו".

אני רוצה לומר בפירוש כך, אני לא בעד סלחנות כלפי האנשים האלה. אבל יש חוקים במדינה. יש בתי"ד משמעתיים של נציבות שירות המדינה, של השלטון המקומי. יש פרקליטות, יש משטרה. מי שלא בסדר, צריך להיות מטופל בדרך הזאת ולמצות איתו את הדין בהתאם למה שיחליט המשפט. אם בביה"ד המשמעתי של עובדי המדינה יוחלט שצריך לפטר - יפטרו - יוחלט שצריך להוריד שכר - יורידו שכר. כל מה שיוחלט - יוחלט, אלה בתי"ד של המדינה.

אני הייתי מצפה, עם כל הכבוד, שפה אנחנו נדבר איך אנחנו יכולים לשפר את מעמד המורה.
היו"ר אילן שלגי
זה בישיבות אחרות, אבל העניין הוא שצריך דיונים גם בשאלה הזאת.
רן ארז
אני בא ואני אומר כך, כאשר תלמיד שומע של – 50% מהמורים אין תעודת הוראה ורק 20%
מהמורים הם בעלי תואר שני ולא מתאימים ומוכשרים להכין לבחינות בגרות, איך הוא יתייחס למורה שלו בכיתה כאשר הוא יגיע לביה"ס? מה יגידו ההורים שלו? כבר ידענו שהמורים האלה לא שווים, הם קונים תעודות, הם אונסים תלמידים, אין להם תעודת הוראה, והם אפילו לא בעלי תואר שני.

כל הדברים האלה שבאים אחד אחרי השני פוגעים במעמד, ובסופו של דבר לא רק ששופכים את המים עם התינוק, אלא גם דורכים עליו. אני הייתי מצפה לא לעשות ממקרים חמורים, שלא מייצגים את כל הציבור הזה, "אישיו" וכותרות כי הדבר הזה פוגע בסופו של דבר בכולנו.

אני סומך על מערכת המשפט של מדינת ישראל, על המשטרה, על נציבות שירות המדינה, על בתי-הדין של השלטון המקומי ושל נציבות שירות המדינה, ואני משוכנע שהם ימצו איתם את הדין. אני לא מוכן לשמוע שמשרד החינוך משעה אדם או מפטר אדם בלי שימוע. אני לא חושב שאפשר מפני שהרייטינג והציבור רוצה לראות דם וזה דבר מאוד פיקנטי, להתחיל לירות באנשים סתם. אני בדעה שצריך למצות עם כל אחד את הדין עד הסוף.
ציון שבת
חשבתי רק משפט גינוי מיו"ר רן ארז באנשים שזייפו תעודות.
רן ארז
אני אמרתי את זה, אדוני, זו עבירה פלילית, ואסור שזה יקרה. אני רוצה לומר לך שהדבר הזה
פוגע בנו, במעמד שלנו, בפרופסיה שלנו בצורה חמורה ביותר, בודאי שאני מגנה את זה.

אבל הייתי מצפה לא לעשות את הכלל מתוך אותם המקרים, אלא לעשות את הכלל ממורים שעוזרים לתלמידים בערב באינטרנט ופונים אליהם בשאלות, נלחמים נגד אלימות.
עפרה דונסקי
אני חושבת שרן אמר בהחלט את הדברים המהותיים. בדרך לכאן מכפר-סבא עד ירושלים, היה לי זמן לחשוב בעצם על מה הדיון הזה ובשביל מה אני מגיעה לכאן. מכיוון שיש מערכת משפט מאוד מסודרת במדינת ישראל, ועל-פיה צריך לנהוג לגבי אותם מורים או עובדים, או בכירים או לא בכירים, או כל מי שסרח.

אני יודעת שנמצאים היום אלפי מורים, כהורים ותמימים שהשקיעו את מיטב כספם ואת מיטב זמנם ולמדו בכל המקומות האלה. והשקיעו את כל שנת השבתון שלהם, כולל תרגומים וכולל הגנה על התיזה שלהם. וכולם נמצאים כאילו באותה קלחת.

מה שרן בעצם אמר ואני רוצה לחזק את זה עוד יותר, אף על פי שזה לא על סדר היום, אני בהחלט קוראת לוועדת החינוך ולכל מי שיש לו יד בעניין הזה, לעשות משהו להעלאת תדמית המורים. כי הנושא לאהוב לשנוא את המורים חוזר כבומרנג ליכולת שלהם לחנך.

אני אחזור לתכנית של עמנואל רוזן שהציגו בה, מורים עוזרים לתלמידים לפתור שאלות במיצב. אני אומרת לך שזה חזר לקראת הפרומו של שבוע הבא, כל פעם שפתחו את התכנית בטלוויזיה ורצו לקרוא לאנשים לראות את עמנואל בשבוע הבא, הראו זאת שוב ושוב. מישהו צריך, וזה אולי לנושא אחר בסדר היום, להעלות את העניין של איך צריכה התקשורת או אפשר להנחות את התקשורת איך אפשר לקבוע את כבודם של אלה שעוסקים ומחנכים וצריכים להעמיד דור גאה, מורים מושפלים לא יכולים להעמיד דור גאה.

בכל מקרה, זה הוצא מפרופורציה של דברים. יכול להיות שהתקשורת צריכה למכור עיתונים ועיתונים לא מוכרים דרמה לאלה שעוזרים לילדים באינטרנט בשאלות בלילה או אלה שהולכים לבתים ועוזרים לילדים ויש הרבה כאלה וזה אף פעם לא מוצא.

אתה לא צריך לבקש ממני גינוי או ציון, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לטפל באלה שסרחו, בכלים הנכונים ואנחנו צריכים עוד להיזהר לכבודם של כל האחרים. אלפי מורים שנפגעים על לא עוול בכפם שהם פנו למדינת ישראל וביקשו הכרה בשלוחה שהם הולכים ללמוד בה ומדינת ישראל הכירה בנושא, במקום ובהיקף שהם למדו. כל מה שנדרש מהם הם עשו, כולל תרגומים לאנגלית והגנה על תזה, והיום הם נמצאים באותה קלחת עם האנשים שסרחו.

לכן אני אומרת שצריך לטפל באותם אנשים, בכלים שישנם, יש לעשות את זה ויפה שעה אחת קודם, כדי להוציא את השאור מהעיסה ולאפשר לאנשים שמתלכלכים מהעניין הזה ודימוים נפגע, כי אנחנו נמצאים היום במצב קשה מאוד של מעמד המחנך. אם אנחנו פוגעים בו כל יום מחדש, אנחנו מגיעים למצב של אלימות גוברת בבתי הספר, מצב של חוסר כבוד וחוסר יכולת לחנך.
היו"ר אילן שלגי
זה מובן מאליו שאנחנו יודעים שהמורים ברובם הגדול הם אנשים מסורים וטובים עם תחושת
שליחות שעושים עבודתם נאמנה, וכולנו צריכים להתברך על-כך.

מותר לנו לבוא ולבקש מהם להשתפר. אנחנו יודעים שבמערכת החינוך הדברים הם לא כפי שהיינו רוצים שיהיו. חלק מזה זו השאלה של מעמד המורה. מיהו המורה? איך מכשירים אותו? איך מתגמלים אותו? ואנחנו דנים גם בדברים האלה. רק לפני יומיים, קיימנו פה דיון שני בסדרה של הכשרת מורים בישראל, אנחנו חוזרים לנושא הזה ונחזור לנושא הזה גם בשיתוף פעולה אתכם. בהחלט מן הראוי שנתייחס למעמד המורה בהיבט הכולל, ונעשה מאמץ משותף לשדרג אותו.

יחד עם זה, אני בהחלט מברך על כך שאתם מגנים את אותן תופעות שוליות, שכל אחת בפני עצמה היא מאוד חמורה ומדאיגה. העובדה שתקשורת נוטה לעשות מהדברים כותרות, זו דרכו של עולם. אנחנו מדינה במאה ה21- הדברים מונעים הרבה מאוד ע"י התקשורת. צריך לדעת לראות את הפרופורציות. ברור לי שכשמורה קם בבוקר וקורא של- 50% מהמורים אין תעודת הוראה והוא יודע שזה לא נכון, הוא מרגיש לא נוח עם זה. אבל כשיש מקרה של מורה שהוא חשוד בעבירות מין או בעבירות אלימות, זה מגיע לכותרות משום שכולנו מצפים שדבר כזה לא יקרה בקרב המורים.

בסופו של דבר, זה נובע מתוך ההערכה למקצוע ואני חושב שכך צריך לראות את זה. לא בהכרח כל קורא של העיתון מבין זאת כך, כשאני קורא בעיתון שמורה סרח ומוצאים לנכון לשים את זה בכותרת, אני מבין שזה דבר שאסור שייעשה, שזה דבר יוצא דופן ושצריך למנוע שאפילו יהיו בודדים שהם עבריינים, בקרב ציבור המחנכים שלנו.

אתם זוכרים מה שאמרתי בתחילת הדברים היום. כאשר החליטה נציבות שירות המדינה, להשעות עובדי מדינה בכירים שהודו בעבירה וטרם הוגש נגדם כתב אישום, אמרתי: 'היא הנותנת'. לדידי, מורה הוא כמו עובד מדינה בדרגה הבכירה ביותר, כי הוא מחנך, ולכן לגביו צריך לנקוט באותה מידה. אתם יכולים לומר כן, אבל באותה מידה לעובד מדינה בכיר גם צריך לתת יחס בהיבטים אחרים. צריך לתגמל אותו יותר, צריך לכבד אותו יותר, או.קיי. אבל זה לא נושא הדיון היום.
עפרה דונסקי
אני חושבת שלדיון היום, אם אני רוצה לסגור את המשפט שלי, זה לקצר כמה שיותר את התהליך
ולאפשר לכל אותם אלפי מורים
א – להתנקות מכל העניין הזה. ב – לקבל את מה שמגיע להם.
נדב שמיר
לי אין כל-כך דעה בקשר למורים. אין לי מגע כל-כך עם המורים, יש לי מגע עם השלוחה.
לגבי מולדביה, אנחנו כלל לא מכירים את המוסד הזה. אנחנו כבר העברנו את ההתנהלות שלנו מול אמפרסייד, היא לא קיבלה רשיון לאחר שהיא משכה את בקשתה לרשיון. עוד בשנת 2000, אנחנו התלוננו במשטרה על הפעילות שמתנהלת שם. אז השלוחות פועלות בלי רשיון. אנחנו עשינו כל שביכולתנו לפקח על זה, העברנו למשטרה את המידע, ובזה אני חושב תפקידנו תם.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו שמענו פה בדיון הקודם, שמבין אותם 5,500 בוגרים או בוגרים כביכול של אותה שלוחה,
אמפרסייד, קיימים 350 מורים שהגישו בקשה להכרה בתואר שני מבלי שיהיה להם תואר ראשון. אח"כ, כשמשרד החינוך אמר להם: 'רבותיי, קודם תעשו תואר ראשון', הם חזרו לאותה אוניברסיטה שהונתה גם אותם וסייעה להם להונות את המערכת, לפחות בחלק מהמקרים, אז כביכול, חלק מאותם 350 מורים באו עם תעודות של תואר ראשון, אחרי שהם באו עם תעודות של תואר שני.

עכשיו אני שומע מעו"ד חיות, שלגבי 6 מקרים מתוך אותם 350 כבר היתה השעיה. בכל זאת, ההליכים לטעמי הם קצת איטיים. אני מבין שלגבי אוניברסיטת אמפרסייד, החקירה יותר מורכבת וזה משתנה כנראה ממקרה למקרה. קיים מי שישב ולמד בכיתה והיה מי שהיה רשום כלומד בתחנת דלק. ולכן ברור לי שהחקירה שם היא יותר מורכבת. אבל פה כשלא היתה שלוחה, אנשים קנו תעודות מזויפות והודו. אז אני מאוד מקווה שאמנם כפי שאתה אמרת, החקירה הזאת תמוצה בימים הקרובים.
חמוטל בן דור
אנחנו רואים בחומרה רבה את כל המצב של קניית תעודות, של כל הזיופים.
היו"ר אילן שלגי
זה מתייחס לתוארי לטביה, ואמפרסייד.
חמוטל בן דור
לטביה, אמפרסייד. עכשיו הוצאנו חוזר על אמפרסייד ועל מולדובה.

מולדובה אגב, היא אוניברסיטה שקיימת במולדביה. יש שלוש אוניברסיטאות שקיימות, הן פועלות במולדובה ואנשים לומדים שם. לפי מה שהבנו, האנשים שקנו תעודות מזויפות, לא היו רשומים ללימודים באוניברסיטאות האלה. מי שעלה על הנושא הזה, זה האגף לשקילת תארים. לאחר שהם קיבלו את התעודות, הם פנו לאוניברסיטאות ונאמר להם שהעובדים לא היו רשומים שם כלל.
רן ארז
במקרה אני יודע שהאוניברסיטה הזאת קיימת והיא אוניברסיטה מוכרת ולומדים זה. דרך אגב לא קוראים לו קרנגה, קוראים לו יונקריאנגה על שם אחד הסופרים הקלאסיים של רומניה. מה שקורה פה, זה שאנשים קנו תעודות מזויפות כמו שקונים דולרים מזויפים.
היו"ר אילן שלגי
ראשית, תודה שבאתם כבר פעם שנייה בנושא הזה.

אני מבקש שמשרד החינוך ונציבות שירות המדינה, יואילו להודיע לוועדה עד סוף חודש פברואר כמה מורים הושעו מתוך אותם 50 בפרשת יונקריאנגה מולדביה וגם מה מתקדם בהליכים בפרשת אותם 350 מורים משלוחת אוניברסיטת אמפרסייד.

כפי שאתם כבר מבינים אם לא נקבל הודעה, אז בתחילת חודש מרץ נכנס אתכם שוב.

אני מאוד מודה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים