ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/01/2004

החזרת הפסיכומטרי כתנאי קבלה לאוניברסיטאות, הצעה לסדר היום של ח"כ טיבי, ח"כ בשארה, ח"כ דהאמשה וח"כ תמיר-הצבעה על החלטות הוועדה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/781710
ועדת החינוך והתרבות
27.1.04

פרוטוקולים/ועדת חינוך/7817
ירושלים, י"ח בשבט, תשס"ד
10 בפברואר, 2004


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 152
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שלישי, ד' בשבט התשס"ד (27 בינואר2004), שעה: 09:30
סדר היום
החזרת הפסיכומטרי כתנאי קבלה לאוניברסיטאות
הצעה לסדר היום של חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת בשארה,
חבר הכנסת דהאמשה וחברת הכנסת יולי תמיר –
הצבעה על החלטות הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי – היו"ר
יולי-יואל אדלשטיין
טלב אלסאנע
אורי אריאל
מוחמד ברכה
ענבל גבריאלי
מרינה סולודקין
גדעון סער
אברהם (בייגה) שוחט
יוסי שריד

אחמד טיבי
מוזמנים
פרופסור יעקב כץ יו"ר המזכירות הפדגוגית
משרד החינוך, התרבות והספורט

פרופסור עקיבא פלכסר ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות)
אסתר קרן מנהלת מרכז מרשם–אוני' תל-אביב, ור"ה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
דרורה רשף


החזרת הפסיכומטרי כתנאי קבלה לאוניברסיטאות
היו"ר אילן שלגי
אנחנו, בישיבה הקודמת, קיימנו דיון ממצה ושמענו גורמים רבים ומגוונים באשר לשאלה של הקבלה לאוניברסיטאות. יש בפנינו שתי הצעות החלטה. אחת, כפי שאני רשמתי אותה ואחת שהגיש חבר הכנסת יוסי שריד. אני מבקש להקריא את הצעתי וחבר הכנסת שריד יקריא את הצעתו.
אני מציע לעצמנו להחליט כדלהלן
1. "ועדת החינוך והתרבות מקבלת את עמדת ועד ראשי האוניברסיטאות בדבר הספקות באשר לשימוש בשיטת המצרף ואת הצורך לבחון עד כמה היא מאפשרת קבלתם ללימודים של המועמדים הראויים ביותר.

2. הוועדה שמעה על הפערים הגדולים בין ציון המבחן הפסיכומטרי וציון המצרף אצל המועמדים שהגישו נתוני קבלה לפי שני הקריטריונים ולמדה כי רק 5% מכלל המועמדים הסתמכו על שיטת המצרף בלבד ולא הגישו ציון בחינה פסיכומטרית.

3. הוועדה מקבלת את עמדת ראשי האוניברסיטאות, לפיה במהלך שנת הלימודים תשס"ד תיבדק בצורה יסודית ההתאמה שבין ציוני המצרף, ציון הבחינה הפסיכומטרית וציוני שנה א' בקרב מי שהתקבלו ללימודים בתשס"ד.

4. הוועדה רשמה בפניה התחייבות ראשי האוניברסיטאות לחזור אל הוועדה עד סוף חודש אוגוסט 2004 עם נתוני ההשוואה והממצאים שיאפשרו ללמוד על תוקף הניבוי של המצרף ואת ההצלחה בלימודים האקדמיים.

5. הוועדה רשמה בפניה הודעת ראשי האוניברסיטאות כי האוניברסיטאות תמשכנה בתהליך הקבלה הממוקדת של אוכלוסיות מהפריפריה במסגרת ההעדפה המתקנת. כן תופעלנה ועדות חריגים שבמקרים יוצאי דופן יאפשרו קבלה על פי ציוני המצרף בלבד.

6. בשנה הקרובה, ב-2004, יוכלו מועמדים לגשת לבחינה הפסיכומטרית ללא תקופת המתנה של 6 חודשים, בין מבחן למשנהו.

7. הוועדה שמעה את עמדת שרת החינוך, התרבות והספורט התומכת בעמדת ראשי האוניברסיטאות ורואה את הדברים עין בעין עם השרה וצמרת המשרד.

8. לפיכך, ותוך כיבוד החופש האקדמי באוניברסיטאות, מודיעה הוועדה כי מקובלת עליה החלטת ראשי האוניברסיטאות לפיה הוקפאה הקבלה על סמך המצרף והליכי הקבלה לשנת הלימודים תשס"ה, יחזרו להיות כפי שהיו בטרם הוחלט על קבלה לפי המצרף, דהיינו, על פי הפסיכומטרי, ובלבד שתופעלנה ההקלות כפי שפורטו לעיל".

הסבר קצר, בעיקר לטובת אלה שלא היו פה בישיבה הקודמת: ראשית, אני באמת סבור ומשוכנע שאין זה ראוי שאנחנו נתערב בהחלטה של ראשי האוניברסיטאות. אנחנו צריכים לכבד את החופש האקדמי, אנחנו צריכים לשאוף לכך שאמנם יתקבלו ללימודים המועמדים הראויים ביותר.

אני סבור שראשי האוניברסיטאות, בעקבות הדיונים בוועדה הזאת ובעקבות דרישות של משרד החינוך והתרבות – לפי ההבטחות שגם הוועדה קיבלה וגם משרד החינוך והתרבות קיבל מראשי האוניברסיטאות, באמת הכוונה היא לעשות בחינה קפדנית ומעמיקה בסוף שנת הלימודים הזאת, כדי להשוות תוצאות של סיום שנה א' של סטודנטים שהתקבלו על פי השיטה האחת או על פי השיטה האחרת.

האוניברסיטאות הבטיחו להפעיל ועדת חריגים לאותם מקרים יוצאי דופן בכל אוניברסיטה, כשבכל זאת אפשר יהיה – כך יחליטו – לקבל אנשים על פי שיטת המצרף. שמענו על כל מיני מקרים של חיילים שלא יכולים כעת לגשת לפסיכומטרי, או של מישהו שהיה בחו"ל או איזה מקרה יוצא דופן אחר. וגם ההסכמה שלא יהיו המתנות בין המועדים הפסיכומטריים, כך שאדם יוכל לשפר ציונים פסיכומטריים גם בהפרשים של חודשיים, או ככל שיש הפרשים קצרים בין הבחינות.

זאת ההצעה שאני מציע שאנחנו נאמץ - - -
טלב אלסאנע
ברשותך, היושב ראש. אם נניח שוועד ראשי האוניברסיטאות מקבל החלטה בלתי סבירה בעליל, גם אז אנחנו נכבד אותה, לא נתערב, בתירוץ של החופש האקדמי?
יוסי שריד
בהחלט.
היו"ר אילן שלגי
אם אנחנו נמצא לנכון לכבד, אנחנו נכבד. אם נמצא שלא, לא נכבד.
יוסי שריד
זה לא עניין של עיקרון. זה מתי שנוח ליושב ראש מכבדים ומתי שלא, לא מכבדים. זה לא עניין של עיקרון.
היו"ר אילן שלגי
לא, זה לא לפי היושב ראש. היושב ראש, כמובן, מותר גם לו לומר את דעתו, אבל הרוב בוועדה הוא זה שמחליט.
אחמד טיבי
לעתים, כן.
אורי יהודה אריאל
מתחיל כל הדיון עכשיו?
היו"ר אילן שלגי
לא, ממש לא. אבל אני בכל זאת עונה לחבר הכנסת אלסאנע ואני אומר: אם מישהו בכל זאת סבור שהעניין הוא בלתי צודק בעליל ופוגע באושיות הצדק ואולי בחוקי היסוד, כמובן תמיד דרכו פנויה לרשות אחרת.
מוחמד ברכה
אבל איך זה שלא מצאת שום הזדמנות, שום מקום, להתייחס לסיכום שהיה עם ועד ראשי האוניברסיטאות עם ועדת החינוך של הכנסת?.
היו"ר אילן שלגי
אז הנה, עכשיו חבר הכנסת שריד יקריא את הצעתו - - -
אחמד טיבי
לא, למה אתה, לא שריד. אתה, כיושב ראש הוועדה?
מוחמד ברכה
אתה כיושב ראש הוועדה, למה לא מצאת מקום לציין את זה?
היו"ר אילן שלגי
סליחה, אני מציין את מה שאני מוצא לנכון, עם כל הכבוד.
אחמד טיבי
אתה יושב ראש הוועדה.
היו"ר אילן שלגי
יושב ראש הוועדה מנהל את הדיון. בדיון נאמרו דברים גם על ידיכם, ונמצאים בפרוטוקול - - -
אחמד טיבי
לא הדיון, הסיכום שהיה בוועדה הקודמת. על הצעה ש- - -
היו"ר אילן שלגי
טיבי, אני, דרך אגב, התבטאתי בעניין הזה בישיבה הקודמת. התבטאתי. אמרתי מה דעתי על הסיכום ההוא. כיבדתי אותו. אני אמרתי שאני לא רואה בו סיכום. אני ראיתי בו אז המלצה. אני סבור שהסוברניות בנושא הזה צריכה להיות לראשי האוניברסיטאות, אלא אם כן הכנסת תחליט כן לשנות דברים. זו תמיד זכותנו. אז הייתה הצעת חוק בעבר, ואולי תהיה הצעת חוק חדשה - - -
אורי יהודה אריאל
מה ההצעה של שריד?
היו"ר אילן שלגי
בבקשה, יוסי, אנא הקרא את הצעתך.
יוסי שריד
אני רוצה שני משפטים. כחבר ותיק אני רוצה לומר: תמיד יש תהייה בבית הזה מדוע מצפצפים על הכנסת. ולי יש תזה ארוכת שנים שאומרת, שמצפצפים על הכנסת כי קודם כל הכנסת מצפצפת על עצמה.
אחמד טיבי
Auto-צפצוף, באנגלית. אוטו-צפצוף.
יוסי שריד
אוטו-צפצוף, נכון, יפה מאד. באנגלית משובחת.

אוטו-צפצוף, נכון. ומכיוון שיש אוטו-צפצוף, אז גם מצפצפים עליה.

יכול להיות – אני חושב שלא – יכול להיות שטעינו. ישבנו על המדוכה, שבעה נקיים. קיימנו דיונים ארוכים, אנשים ביטלו את זמנם, הקדישו לזה הרבה מאמץ, ואחר כך, באישון לילה, כמו גנבים בלילה, עושים את כל המסקנות פלסתר ואחר כך מתפלאים למה מצפצפים על הכנסת באוטו-צפצוף. איך לא. לא נועצים עם הוועדה, לא מוצאים לנכון אפילו מטעמים של נימוס.

אז יכולתי לנסח כך וגם אחרת, לומר לחברי ועד ראשי האוניברסיטאות מה שאני חושב עליהם, ומה שחושבים עליהם רבים מן הפרופסורים באוניברסיטה כשנודע להם. הם יאמרו את דברם בימים הקרובים – כך אני מקווה – באמצעים שונים. אני מניח שהעניין גם יתגלגל לערכאה נוספת, לפי מיטב ידיעתי, ואז נראה איפה אנחנו עומדים.

אז כאמור, יכולתי לנסח את ההצעה באופן שונה, אבל אנחנו, כאנשים בני תרבות שלמדו באוניברסיטאות, אנחנו חייבים במידת האיפוק, ולכן ההצעה יצאה כפי שהיא יצאה:

"הוועדה תובעת מוועד ראשי האוניברסיטאות לכבד את ההסכם, שהתקבל בוועדה ביום 06/05/2002, שמחייב את המוסדות להשכלה גבוהה לקבל תלמידים למוסדות גם על פי שיטת המצרף וגם על פי המבחן הפסיכומטרי, וכל זה לתקופה של שלוש שנים לפחות, שלאחריהן תשוב הוועדה לבחון את שיטת הקבלה על פי ממצאים אמינים ובדוקים". – יש פה יותר מרמז שהממצאים של היום, אין בהם אבן על אבן. גם כל הסיפורים על ועדות חריגים שיפתרו את הבעיה, מזכירים לי בערך את הסיפורים על שחרורו הקרוב של עזאם עזאם.
קריאה
זה קשור?
יוסי שריד
אני מקשר הכל.
היו"ר אילן שלגי
חברים, בואו נקיים הצבעה. יש הצעת היושב ראש, יש הצעת חבר הכנסת שריד, ונצביע. מי בעד הצעת היושב ראש, ירים את ידו בבקשה. מצביעים רק חברי ועדה או מישהו שמחליף חבר ועדה. שישה.

מי בעד הצעת חבר הכנסת שריד? יש לנו שישה בעד הצעת היושב ראש ושלושה בעד ההצעה של חבר הכנסת שריד.

תודה רבה. תודה רבה, הישיבה סגורה.
אחמד טיבי
אני מבקש רביזיה.
היו"ר אילן שלגי
יש החלטה.
אחמד טיבי
אני מבקש רביזיה.
אורי יהודה אריאל
אדוני היושב ראש, הוא מבקש רביזיה. עוד שתי דקות, תעשו רביזיה.
אחמד טיבי
לא, לא. הוא לא כזה לא מכובד. הוא מתייחס בכבוד.
אורי יהודה אריאל
נכון, הוא למד - - -
אחמד טיבי
אם יש רביזיה, צריך ללמוד את ההחלטה. יש רביזיה.
היו"ר אילן שלגי
בבקשה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
הרביזיה אומרת שיש לערוך את ההצבעה מחדש. זה התקנון בכנסת.
יהודית גידלי
הרביזיה אומרת שקודם צריך לעשות הצבעה האם לקיים רביזיה.
מוחמד ברכה
אם אחרי הרביזיה הצעת היושב ראש היא שתתקבל, אני חושש שיווצר רושם מוטעה מהכותרת, שעל פי הצעתם של חברי הכנסת טיבי, בשארה, דהאמשה, יולי תמיר ומוחמד ברכה התקבלו ההחלטות. אני מבקש לציין, שההחלטות האלה התקבלו - - -
אחמד טיבי
מה קרה? מה קרה שאת מגייסת את כל הבית? אלה החלטות ועדת חינוך. זה קשור בחינוך, לא קשור אליכם.
היו"ר אילן שלגי
חברת הכנסת גבריאלי היא חברת ועדה.
ענבל גבריאלי
חבר הכנסת טיבי, אני חברה בוועדת החינוך? אך הרגע סיימתי ישיבה אחרת.
אחמד טיבי
מה קרה? עשרים חברי כנסת?
אורי יהודה אריאל
עשרים? מה עשרים?
היו"ר אילן שלגי
חברים, חברים, תרגעו.

כן, בבקשה מוחמד. היית בתוך דבריך.
מוחמד ברכה
כן. זה שוק, זו לא ועדה.

לציין כסעיף תשיעי שההחלטות הנ"ל התקבלו בניגוד לדעתם של חברי הכנסת המציעים.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו נרשום הצבעה של כל אחד. מה הבעיה?
אורי יהודה אריאל
שהסיכום הוא בניגוד לדעת המציעים?
מוחמד ברכה
כן. כי חברי הכנסת באו לכאן לבקש סעד מהוועדה והוועדה טופחת על פניהם בצורה - - -
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה להגיד שבשבוע הזה, בין הישיבה הקודמת לישיבה עכשיו, טרחתי וגם קצת בדקתי. לא שלא הייתי שלם עם עמדתי בפעם הקודמת, אבל בכל אופן רציתי לדעת.

הדיון עכשיו לא נפתח מחדש, הוא בטח יפתח עוד כמה חודשים, באוגוסט, כאשר יעלו על דברים, אבל אם הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו, בישיבה הקודמת, בכלל לא הייתי צריך לדבר ומיד היה צריך להצביע. ואני לא מקבל את העניין שזה כאן מתחלק בין כאלה שהם גזעניים ולא גזעניים - - -
אורי יהודה אריאל
לא אמרנו את זה.
מוחמד ברכה
על מי אתה מחפה? על מי אתה מחפה בכלל? אתה יודע מה היה בישיבה עם ור"ה. אתה יודע בדיוק, אתה יודע. אתה יודע בדיוק מה דיברו שם.
אברהם בייגה שוחט
אני יודע בדיוק מה היה - - -
מוחמד ברכה
דיברו במונחים גזעניים ואתה מחפה עליהם.
אברהם בייגה שוחט
אני לא מחפה על אף אחד - - -
מוחמד ברכה
אני לא מצפה מאורי אריאל ולא - - - אבל ממך כן.
אברהם בייגה שוחט
אני לא מחפה על אף אחד, ואני לא צריך ממך תעודה. שום דבר אני לא צריך ממך. שום דבר.
אורי יהודה אריאל
- - -
מוחמד ברכה
אתה מחפה על גזענות ועל גזענים.
אברהם בייגה שוחט
אני לא מחפה על שום גזענות, אל תלמד אותי.
אורי יהודה אריאל
אתה גזען.
אברהם בייגה שוחט
אני רוצה שהמבחנים יהיו הוגנים כלפי כל אזרח. נקודה.
מוחמד ברכה
אתה תסתום את הפה (לאורי אריאל). אתה גזען, מתנחל, גזלן.
היו"ר אילן שלגי
חברים, מה קורה לכם?
מוחמד ברכה
תשמע מה הוא אומר לי.
אורי יהודה אריאל
אתה גזען.
אחמד טיבי
הוא קרא לו "גזען".
אורי יהודה אריאל
אני אומר לך שאתה גזען.
מוחמד ברכה
אני אומר לך שאתה גזען, גזלן, מתנחל, גנב. גנב.
אורי יהודה אריאל
לך לג'יימס בייקר שיסדר לך את העניינים.
מוחמד ברכה
אה, ג'יימס בייקר.
היו"ר אילן שלגי
רבותי, מי בעד רביזיה, ירים את ידו.
טלב אלסאנע
סליחה, אדוני היושב ראש. סליחה.
היו"ר אילן שלגי
מי בעד רביזיה? יש לנו אחד בעד רביזיה.
אורי יהודה אריאל
מי נגד רביזיה?
טלב אלסאנע
סליחה, סליחה. אתה לא נתת לי לדבר. יש לי משפט אחד, נו, מה זה? סתימת פיות?

אני רק רוצה לציין שזה לא המקרה הבודד והיחיד שבייגה מוביל מהלכים שהם מוזרים ותמוהים. את כל הסוגיה של מס רכוש הוא התנגד, עד שבא מאיר שטרית ושינה.
היו"ר אילן שלגי
זו ועדת החינוך, באמת.
טלב אלסאנע
לכן זה אופייני לו להוביל כל מיני סוגיות אנטי ערביות, אנטי חברתיות לחלוטין.
היו"ר אילן שלגי
טוב, רבותי. מי בעד רביזיה. מי בעד רביזיה, הייתה פה הצעה לרביזיה.
יוסי שריד
אני מבקש שבהודעה לעיתונות - - -
היו"ר אילן שלגי
מי נגד רביזיה?

טוב, רבותי. היות וביקש חבר הכנסת ברכה, אנחנו נרשום שנית מי הצביע נגד. בסדר.
יוסי שריד
לא, לא. אני מבקש שיבואו, בהודעה לעיתונות, שתי ההצעות.
אורי יהודה אריאל
מה פתאום? חבל על הזמן.
אחמד טיבי
לא, לא. הוא פונה אל היושב ראש. תמשיך, יוסי. מה אתה מתייחס?
מוחמד ברכה
מה אתה מתייחס?
אחמד טיבי
יוסי, תמשיך, תמשיך.
מוחמד ברכה
מה הזלזול הזה באנשים?
היו"ר אילן שלגי
מה שאני מבקש לרשום, לפי בקשתו של חבר הכנסת ברכה, שהוא הצביע נגד, ושחבר הכנסת טלב אלסאנע הצביע נגד, ושחבר הכנסת שריד הצביע נגד – והיה עוד מישהו מהמציעים שהצביע נגד?
אחמד טיבי
לא. היה מהמצביעים שנכח והביע עמדה נגד. מה, יוצא שאני תומך עכשיו בהצעה? ההצעה השחורה הזאת שלך?
היו"ר אילן שלגי
וחבר הכנסת טיבי, שלא השתתף בהצבעה, הביע דעה נגד. בסדר? כך נכתוב בפרוטוקול.

רבותי, תודה לכם.
הישיבה ננעלה בשעה
09:55.

קוד המקור של הנתונים