ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/01/2004

העדר חקיקה לאכיפת מניעת זיהום אויר - דיון באמנת התעשיינים ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים לאויר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים